Region Västmanland logotyp
Utveckla Västmanland
Målområde: Ett nyskapande Västmanland genom hållbar tillväxt

Mål#14 Öka den regionala ekonomiska förnyelseförmågan

Vi behöver blicka framåt och hela tiden utveckla länets innovationsförmåga och våra styrkor.

Sverige är ett av världens mest innovativa länder. Vårt nära samarbete mellan företag, akademi och offentlig sektor med olika kluster- och utvecklingsmiljöer och vårt samarbete med omkringliggande län ger oss goda förutsättningar att bidra till att förstärka den positionen. Genom att aktivt arbeta med de områden där Västmanlands län har kapacitet att bli bäst, nationellt och internationellt, skapar vi möjligheter att ta oss an viktiga samhällsutmaningar. Vi satsar på nytänkande och starka forsknings- och innovationsmiljöer, starka företag och framåtsyftande projekt och initiativ. År 2030 har den ekonomiska förnyelseförmågan ökat i hela länet.

 

Om diagrammen
Diagrammen på sidan är interaktiva och du kan välja att dölja eller visa olika mätpunkter.

  

Regional tillväxt

Konkurrenskraft och omvandling för länets utveckling

Ekonomisk förnyelseförmåga krävs för att vara långsiktigt konkurrenskraftiga. Det är också nödvändigt för att uppnå en hållbar tillväxt.

Västmanlands starka områden driver förändringen i många sektorer internationellt. Samtidigt krävs av alla att vi är effektiva och produktiva i en globaliserad värld där konkurrensen är hård. Som en följd av omvärldsförändringar minskar en del branscher, samtidigt som andra växer. För att ligga i framkant i det föränderliga näringslivet måste det finnas kunskap, kapital till forskning och utveckling och ett positivt klimat för förändring och förnyelse. Det gäller också att vi har förmågan att omvandla förutsättningarna till resultat i form av innovationer, tillväxt och välståndsutveckling. Kompetens och förmåga att ställa om mot ökad digitalisering och branschöverskridande samverkan ger företag möjlighet att stå sig starka.

Positiv utveckling av länets förnyelseförmåga 2021

Ekonomisk förnyelseförmåga i Västmanlands län

Över tid har utvecklingen i länet varit positiv. År 2019 uppvisade Västmanlands län en stor positiv förändring i förnyelseförmåga. År 2021 har den postiva trenden fortsatt och indexvärdet är det högsta sedan starten av mätningarna.

Källa: Reglab, Innovationsindex

Västmanlands län på sjunde plats i en ranking över länen

Ekonomisk förnyelseförmåga 2019

Indexet över förnyelseförmågan i Västmanlands län är 102 år 2021. Det placerar Västmanlands län på en sjunde plats i en ranking över länen. Det är samma placering som 2019. Bäst i landet är Uppsala län med ett index på 152,5.

Källa: Reglab, Innovationsindex

Uppföljning

Hur följer vi upp delmålet?

Här presenterar vi hur och vad vi mäter.

Delmålets uppfyllelse bedöms utifrån Reglabs Innovationsindex. Innovationsindexet består av tre block, varav ett mäter förnyelseförmåga. Måttet ger en bild av länets förmåga till förnyelse och nyskapande i näringslivet. Förnyelseförmågan mäts genom fem nyckelindikatorer: andel nystartade företag per 100 befintliga företag, andel elever som deltagit i Ung Företagsverksamhets utbildningskoncept av totala antalet gymnasieelever, andel som instämmer att företaget är innovativt i Tillväxtverkets undersökning Företagens villkor och verklighet, forskningsmedel som andel av totala medel vid universitet/högskola och FoU-resurser vid privata arbetsställen som andel av BRP.

Läs hela strategin för ett livskraftigt Västmanland

Regional utvecklingsstrategi 2030

Godkänn vårt användande av kakor (cookies)

Region Västmanland använder cookies och andra liknande tekniker på våra webbplatser. Du kan själv kontrollera vilka cookies som får placeras i din webbläsare och du kan ändra dina inställningar när som helst via länk i sidfoten. Läs mer om vad regionen använder kakor till och gör sen dina val.

Inställningar för cookies

Här kan du välja vilka kategorier av cookies som ska vara aktiverade.

Denna kategori består av cookies som behövs för att webbplatsen ska fungera korrekt.

Denna kategori består av cookies som ger oss statistik och anonymiserad data som visar hur våra webbplatser används och gör det möjligt för oss att rätta till fel och förbättra webbplatserna.

Denna kategori består av cookies från tredjepartstjänster som bland annat möjliggör uppspelning av video och länkning till våra sidor och flöden i sociala medier.