Till innehåll
Region Västmanland logotyp Region Västmanland logotyp
Utveckla Västmanland
Region Västmanland

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Målområde: Ett nyskapande Västmanland genom hållbar tillväxt

Mål#15 Öka antalet exporterande företag

Stärkta internationella samarbeten kommer vara en viktig del i utvecklingen även framöver.

För att Västmanland ska fortsätta vara ett framträdande exportlän behöver fler av länets företag inkluderas i de globala värdekedjorna. Detta kommer att ge tillgång till nya marknader med nya behov såväl som tillgång till kompetens och andra resurser för länets utveckling. År 2030 ser vi att antalet exporterande företag i länet har ökat.

Om diagrammen
Diagrammen på sidan är interaktiva och du kan välja att dölja eller visa olika mätpunkter.

Export

Västmanland är ett starkt exportlän

Näringslivet ska framåt ha en fortsatt stark position internationellt.

Vårt samarbete inom Östra Mellansverige och med andra regioner i Sverige bidrar till ett effektivt arbete internationellt. För att bidra till denna ökning arbetar Region Västmanland aktivt med en rad olika insatser och verktyg. I länet drivs ett regionalt exportsamverkansarbete med Almi Företagspartner, Enterprise Européen Network, Business Sweden, Handelskammaren Mälardalen och Exportkreditnämnden. 

- Jag fick 250 000 för att översätta och varumärkesskydda våra programvaror

Vi är ett It-bolag som jobbar med digitalisering inom vård och omsorg och hjälper till exempel hemtjänsten att arbeta mobilt. Vi sökte företagsstöd för att förbereda vår internationalisering. Det innebar att vi fick stöd för konsultkostnader och reskostnader. Vi använde stödet till att varumärkesskydda JOLIV i andra länder och översätta både programvaror och säljmaterial till andra språk. För oss har det betytt att vi snabbt har lärt oss väldigt mycket om internationalisering och vi har kunnat lägga grunden för vår fortsatta utveckling utomlands. (Katarina Pihl, vd för JOLIV AB)

År 2019 fanns det 590 varuexporterande företag i Västmanlands län

Antal varuexporterande företag i Västmanlands län

Antalet varuexporterande företag i Västmanlands län har ökat sedan 2010. År 2019 minskade dock antalet med 32 jämfört med 2018.

Källa: SCB, utrikeshandel med varor. Beställd statistik. 

* Företag med 250+ anställda ingår i okänt antal.

Uppföljning

Hur följer vi upp delmålet?

Här presenterar vi hur och vad vi mäter.

Delmålets uppfyllelse utvärderas mot utvecklingen av antalet exporterande företag i Västmanlands län. Statistiken hämtas från SCB:s statistik över utrikeshandeln med varor. Exporten av tjänster mäts således inte.

Läs hela strategin för ett livskraftigt Västmanland

Regional utvecklingsstrategi 2030

Vi använder kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.

Mer om våra kakor