Region Västmanland logotyp
Utveckla Västmanland
Målområde: Ett nyskapande Västmanland genom hållbar tillväxt

Mål#15 Öka antalet exporterande företag

Stärkta internationella samarbeten kommer vara en viktig del i utvecklingen även framöver.

För att Västmanland ska fortsätta vara ett framträdande exportlän behöver fler av länets företag inkluderas i de globala värdekedjorna. Detta kommer att ge tillgång till nya marknader med nya behov såväl som tillgång till kompetens och andra resurser för länets utveckling. År 2030 ser vi att antalet exporterande företag i länet har ökat.

Om diagrammen
Diagrammen på sidan är interaktiva och du kan välja att dölja eller visa olika mätpunkter.

Export

Västmanland är ett starkt exportlän

Näringslivet ska framåt ha en fortsatt stark position internationellt.

Vårt samarbete inom Östra Mellansverige och med andra regioner i Sverige bidrar till ett effektivt arbete internationellt. För att bidra till denna ökning arbetar Region Västmanland aktivt med en rad olika insatser och verktyg. I länet drivs ett regionalt exportsamarbete med Almi Företagspartner, Enterprise Europe Network, Business Sweden, Handelskammaren Mälardalen och Exportkreditnämnden.

År 2021 fanns det 667 varuexporterande företag i Västmanlands län

Antal varuexporterande företag i Västmanlands län

Det fanns 667 varuexporterande företag i Västmanlands län år 2021. Noteringen är den högsta för ett enskilt år sedan år 2003. Under året ökade antalet varuexporterande företag i länet med 13 procent totalt. Allra störst ökning fanns bland företag med färre än 9 anställda. 

Källa: SCB, utrikeshandel med varor. Beställd statistik. 

* Företag med 250+ anställda ingår i okänt antal.

Uppföljning

Hur följer vi upp delmålet?

Här presenterar vi hur och vad vi mäter.

Delmålets uppfyllelse utvärderas mot utvecklingen av antalet exporterande företag i Västmanlands län. Statistiken hämtas från SCB:s statistik över utrikeshandeln med varor. Exporten av tjänster mäts således inte.

Läs hela strategin för ett livskraftigt Västmanland

Regional utvecklingsstrategi 2030

Godkänn vårt användande av kakor (cookies)

Region Västmanland använder cookies och andra liknande tekniker på våra webbplatser. Du kan själv kontrollera vilka cookies som får placeras i din webbläsare och du kan ändra dina inställningar när som helst via länk i sidfoten. Läs mer om vad regionen använder kakor till och gör sen dina val.

Inställningar för cookies

Här kan du välja vilka kategorier av cookies som ska vara aktiverade.

Denna kategori består av cookies som behövs för att webbplatsen ska fungera korrekt.

Denna kategori består av cookies som ger oss statistik och anonymiserad data som visar hur våra webbplatser används och gör det möjligt för oss att rätta till fel och förbättra webbplatserna.

Denna kategori består av cookies från tredjepartstjänster som bland annat möjliggör uppspelning av video och länkning till våra sidor och flöden i sociala medier.