Till innehåll
Region Västmanland logotyp Region Västmanland logotyp
Utveckla Västmanland
Region Västmanland

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Målområde: Ett nyskapande Västmanland genom hållbar tillväxt

Mål#20 God ekonomisk utveckling

Innovation, anpassningsförmåga och kreativitet har en avgörande betydelse för länets ekonomiska förnyelseförmåga och tillväxt.

Ekonomisk tillväxt stärker individernas ekonomiska förutsättningar och ger både inkomsttillväxt, högre löner och stärkta intäkter i företagen så de kan investera, förnyas och utvecklas. Tillväxten behöver ske hållbart, samtidigt som den är en grund för att samhället ska utvecklas och för att företag ska bli konkurrenskraftiga. År 2030 har konkurrenskraften i länet stärkts och bidragit till en långsiktig ekonomisk, social och ekologiskt hållbar tillväxt.

 

Om diagrammen
Diagrammen på sidan är interaktiva och du kan välja att dölja eller visa olika mätpunkter.

Hållbar tillväxt

Goda förutsättningar för hållbar tillväxt

Tillsammans arbetar vi för en hållbar tillväxt i länet.

Det är genom förmågan att arbeta integrerat med hållbarhetsfrågor och genom att näringslivet, civilsamhället och offentlig sektor är aktiva som vi kan åstadkomma en hållbar tillväxt för hela länet. Insatser för stärkt energiförsörjning, infrastruktur och kompetensförsörjning är också centrala för att skapa goda förutsättningar. Genom att nyttja kunskaper, teknik och genom att företag väljer att verka i länet och människor väljer att arbeta här ökar tillväxten och våra gemensamma resurser.

År 2018 var BRP per capita i Västmanlands län 396 000 kronor

BRP per person (tkr) 2018

BRP per capita i Västmanlands län är lägre än rikets BNP per capita. Länet placerar sig på den nedre halvan i en jämförelse mellan länen i landet.

Källa: SCB

*BRP = Bruttoregionalprodukt, dvs. BNP per län.

BRP ökade med 1,8 procent i Västmanlands län 2018

Ekonomisk tillväxt i riket och i Västmanlands län (procent)

I riket ökade BNP med 2,2 procent 2018. Sett över en längre tidsperiod är tillväxten i länet lägre än i riket totalt. Variationen mellan åren är generellt sett större i Västmanlands län än i riket.

Källa: SCB

Uppföljning

Hur följer vi upp delmålet?

Här presenterar vi hur och vad vi mäter.

Delmålet mäts genom utvecklingen bruttoregionalprodukten (BRP). BRP är ett aktivitetsrelaterat mått över produktionen inom en region. Summan av samtliga regioners BRP är lika med rikets BNP. Enskilda läns volymförändringstal kan variera mycket mellan åren. Utvecklingen bör därför studeras över tid och volymförändringstal för enskilda år bör tolkas med försiktighet (Källa: SCB).

Läs hela strategin för ett livskraftigt Västmanland

Regional utvecklingsstrategi 2030

Vi använder kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.

Mer om våra kakor