Till innehåll
Region Västmanland logotyp Region Västmanland logotyp
Utveckla Västmanland
Region Västmanland

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Målområde: Ett nyskapande Västmanland genom hållbar tillväxt

Mål#16 Förbättrat företagsklimat

Ett bra näringslivsklimat på lokal och regional nivå gör att fler driver konkurrenskraftiga företag.

År 2030 ska företag och entreprenörer i länet uppleva att det finns goda förutsättningar och villkor samt en positiv kultur och inställning till företagande. Det ska finnas en tydlig vilja och förmåga hos offentliga och privata aktörer att stötta företagens utveckling från nyföretagande till starkt växande företag. Genom att stärka länets attraktionskraft och synlighet ska företag lättare få tillgång till riskkapital och privata investerare från ett större område. För att lyckas med detta är det viktigt med ett positivt näringslivsklimat.

 

Om diagrammen
Diagrammen på sidan är interaktiva och du kan välja att dölja eller visa olika mätpunkter.

     

Företagsklimat

Starta och utveckla framgångsrika företag

Med ett bra företagsklimat blir det lättare att starta, driva och utveckla framgångsrika företag.

Med ett bra företagsklimat blir det lättare att starta och utveckla framgångsrika företag. Fler invånare kommer i arbete och skatteintäkterna ökar. Västmanland har en stark attraktionskraft inom områden där det finns framgångsrika företag, både internationella storföretag och mindre företag samt innovativa utvecklingsmiljöer med koppling till akademi och olika kluster. Det finns en god samverkan mellan Region Västmanland, länets kommuner samt näringslivsfrämjande aktörer för att stärka länet företagsklimat.

I Kungsör är näringslivsklimatet prioriterat

Ett av målen för kommunstyrelsens förvaltning är direkt kopplat till Svenskt Näringslivs enkätundersökning om lokalt företagsklimat. Ett positivt näringslivsklimat bygger till stor del på relationer och dialog. Närheten mellan företag, samt mellan företagen och kommunen, ger goda förutsättningar för välmående företag och kommun. Näringslivsutvecklingen i Kungsör bygger på ett samspel mellan företagen och kommunen. Varje vecka gör vi företagsbesök med kommundirektören och kommunalrådet, vi träffar även våra företag på bland annat företagsfrukost, branschträffar och företagsservice. Tillsammans med näringslivet har vi tagit fram ett näringslivsprogram med aktivitetsplan. Kommunorganisationen vill erbjuda näringsliv och invånare god service och ett bemötande i toppklass. (Ida-Maria Rydberg, näringslivschef Kungsörs kommun)

Kungsör har bäst företagsklimat i Västmanlands län

Svenskt näringslivs ranking för företagsklimatet i Västmanlands län. Ranking efter kommunens placering av rikets 290 kommuner.

Kungsör placerade sig på plats 52 av rikets 290 kommuner och hade länets bästa företagsklimat 2020. Kungsör har klättrat 234 placeringar på rankingen sedan 2016. Sex av länets tio kommuner placerade sig på den nedre halvan av rankingen. Surahammar klättrade 79 placeringar på 2020 års ranking.

Källa: Svenskt näringslivs ranking

Sämre omdöme för Västmanlands läns företagsklimat 2020

Sammanfattande omdöme för Västmanlands läns företagsklimat

Västmanlands län fick 3,2 i det sammanfattande omdömet över företagsklimatet 2020. Det är en försämring från 2019. Kungsör når 4,0 i sammanfattande omdöme vilket innebär ett positivt betyg. Surahammar har den största ökningen av länets kommuner 2020.

Källa: Svenskt näringslivs ranking

* Mäts på sexgradig skala där fyra eller högre är positivt.

Uppföljning

Hur följer vi upp delmålet?

Här presenterar vi hur och vad vi mäter.

Delmålets uppfyllelse utvärderas med hjälp av Svenskt Näringslivs årliga ranking av det lokala företagsklimatet i kommunerna och företagens samlande omdöme kring näringslivsklimatet i kommunen.

Läs hela strategin för ett livskraftigt Västmanland

Regional utvecklingsstrategi 2030

Vi använder kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.

Mer om våra kakor