Till innehåll
Region Västmanland logotyp Region Västmanland logotyp
Utveckla Västmanland
Region Västmanland

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Målområde: Ett nyskapande Västmanland genom hållbar tillväxt

Mål#18 Fler företag och organisationer hittar rätt kompetens

Möjligheterna till kontinuerlig kompetensutveckling och lärande genom hela arbetslivet behöver stärkas.

I takt med att kunskapsinnehållet på arbetsmarknaden ökar behöver omställningsförmågan bli starkare. Arbetsgivare, offentliga som privata, behöver arbeta strategiskt och aktivt med kompetensförsörjning. Länets utbildningsaktörer, på samtliga utbildningsnivåer, är centrala i den regionala kompetensförsörjningen. Utbildningar behöver planeras utifrån det regionala och lokala arbetslivets behov för att kunna stärka utvecklingen av näringsliv och offentlig sektor i länet. Det handlar både om att tillvarata de studenter och forskare som utbildar sig och verkar inom länet samt att attrahera kompetenser utifrån till länet. För att detta ska vara möjligt behöver alla berörda aktörer i Västmanland samarbeta.

 

Om diagrammen
Diagrammen på sidan är interaktiva och du kan välja att dölja eller visa olika mätpunkter.

  

Matchning

Tillsammans medverkar vi till en bättre matchning för länet

Att skapa förutsättningar för matchning mellan utbud och efterfrågan på arbetsmarknaden är ett prioriterat område i länet.

Det handlar dels om att synliggöra kompetensbehovet hos arbetsgivarna, dels att synliggöra utbildningsaktörernas möjligheter att medverka till kompetensutveckling. Tillsammans kan vi ta tillvara på individers reella kompetens. För att fler företag ska hitta rätt kompetens och kunna fortsätta vara konkurrenskraftiga arbetar Region Västmanland med att identifiera och samordna samarbetsytor för utbildning och näringsliv. Via mötesplatser och andra forum lyfts goda exempel från länet där samverkan mellan utbildnings- och näringslivsaktörer har varit framgångsrikt.

Västmanlands Kompetensportal

Det livslånga lärandet är idag väldigt viktigt för både individ och organisation. Yrken försvinner och nya kompetenser blir attraktiva på arbetsmarknaden. Att ställa om och fortsätta utbilda sig är idag lättare än någonsin och det finns olika möjligheter för detta. Västmanlands Kompetensportal är en ny satsning där vi samlar information om olika utbildningsmöjligheter som kan stötta vid kompetensutveckling eller vid omställning. Du hittar ett utbud av formella utbildningar, kostnadsfria distansutbildningar, valideringsmöjligheter och även utvalda utbildningar med koppling till branschområde. (Anna Wahlgren, Utvecklingsledare Näringsliv och Kompetensförsörjning, Region Västmanland)

Andel offentliga arbetsgivare som upplevde brist på arbetskraft vid rekrytering minskade mycket hösten 2020

Andel arbetsgivare i Västmanlands län som har angett att de upplevt brist på arbetskraft vid rekrytering de senaste sex månaderna

Det är stora skillnader mellan privata och offentliga arbetsgivare när det gäller brist på arbetskraft. Offentliga organisationer har i högre utsträckning upplevt svårigheter vid rekrytering. Offentliga arbetsgivare som upplevde brist på arbetskraft minskade mellan de senaste mätningarna.

Källa: Arbetsmarknadsprognoser, Arbetsförmedlingen

Uppföljning

Hur följer vi upp delmålet?

Här presenterar vi hur och vad vi mäter.

Delmålets uppfyllelse bedöms utifrån Arbetsförmedlingens uppgifter om hur stor andel privata samt offentliga arbetsgivare som uppgett att de har svårt hitta rätt arbetskraft vid rekryteringar. Uppgifterna baseras på intervjuundersökningar som sammanställs två gånger per år.

Läs hela strategin för ett livskraftigt Västmanland

Regional utvecklingsstrategi 2030

Vi använder kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.

Mer om våra kakor