Till innehåll
Region Västmanland logotyp Region Västmanland logotyp
Utveckla Västmanland
Region Västmanland

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Företagare och covid-19

Här samlar vi aktuell information till företagare och näringslivsfrämjare i Västmanlands län med anledning av coronaviruset covid-19.

Vi kraftsamlar tillsammans

Just nu pågår ett intensivt arbete både nationellt, regionalt och lokalt med att ta fram åtgärder och stöd i syfte att minska de ekonomiska konsekvenserna coronaviruset medför för näringslivet. Region Västmanland ser den situation som vårt näringsliv nu möter. Vi lägger hög prioritet på att leda ett samarbete i länet där vi vill nyttja alla de samlade resurser som finns hos olika aktörer utifrån de behov som finns. 

Insatser och stöd från Region Västmanland

Insatser för att stötta näringslivet

Näringslivet i Västmanlands län upplever idag effekterna av coronavirusets spridning. Den regionala utvecklingsförvaltningen på Region Västmanland arbetar därför intensivt med att vidta snabba och effektiva insatser för att stötta företag som möter dessa effekter. Det gör vi utifrån vårt regeringsuppdrag att främja regional utveckling och tillväxt.

Vårt främsta fokus nu är att snabbt få ut nationella åtgärds- och krispaket som mildrar de omedelbara effekterna, detta koordineras tillsammans med företagsstödjande aktörer i länet. Vi fokuserar också på att få igång regionala insatser som kompletterar de nationella insatserna för att kunna stötta länets företagare. Det är ett intensivt arbete som sker i tät dialog med företag, näringslivsfrämjare, statliga myndigheter, kommuner och andra samhällsaktörer. Samtidigt jobbar vi med att samla in och sprida fakta och analyser, vilket kommer ligga till grund för ytterligare insatser på medellång och längre sikt.

Vi kommer fortsätta jobba intensivt och proaktivt och växla upp befintligt arbete och genom att utforska nya arbetssätt och samarbeten framåt. En ljuspunkt är att Sverige och länet har en stark utgångsposition, vilket är en viktig resurs för oss, när återuppbyggnaden tar fart igen.  

Här listar vi några konkreta insatser: 

Stöd till företagare

Västmanlands Företagssupport
Hit kan du som företagare vända dig med allmänna frågor, och det finns även möjlighet att bli hänvisad till samarbetspartners inom områden som HR, ekonomi, juridik och hälsa. Verksamheten kommer successivt att utvecklas utifrån behov. Verksamheten är knuten till Västerås Sciense Park och Almi Företagsparner på uppdrag från Region Västmanland.

Region Västmanland stöttar mindre lokala företag och samhällskritiska leverantörer
Region Västmanland tillåter nu snabbare betalningar av fakturor. Beslutet gäller betalningar till mindre lokla aöfretag och leverantörer av varor/tjänstar som är samhällskritiska. Företagen måste ansöka hos regionen om kortare betalningstid.

Almis brygglån - Från kris till hållbar framtid
Almis Brygglån är riktat till bärkraftiga små och medelstora företag i Sverige där finansieringsbehov uppstår som en följd av coronavirusets spridning. Syftet är att överbrygga en period av svårigheter och lånet ger möjlighet till villkor som är särskilt anpassade till rådande situation.

Företagsstöd
Region Västmanland samverkar med och stödjer olika aktörer i Västmanlands län som jobbar med utveckling och tillväxt. Det finns olika former av finansiering på regional och nationell nivå samt på EU-nivå.

Kultur- och föreningsbidrag
Region Västmanland delar ut bidrag, kulturstipendier och hedersgåvor som stöd för personer, föreningar och organisationer som arbetar för kulturen i Västmanland.

Information till kulturella- och kreativa näringar

Nyheter

Information

Enkät om covid-19 från Konstnärernas Riksförbund
För att säkra att regeringen, likväl som regioner och kommuner, snabbt och effektivt vidtar åtgärder som lindrar effekterna av covid-19 arbetar Konstnärernas Riksförbund för att samla in en heltäckande bild av hur bild- och formkonstnärer verksamheter påverkas. Vi ber därför alla bild- och formkonstnärer att fylla i deras enkät. 

Allmän information om coronaviruset covid-19

Region Västmanland
Samlad information om covid-19, antal smittade och hur du kan göra för att undvika smittan.

Myndigheten för samhällskydd och beredskap
Här hittar du information om kontinuitetshantering. Kontinuitetshantering handlar om att planera för att upprätthålla sin verksamhet på en tolerabel nivå, oavsett vilken störning den utsätts för, till exempel när personalen inte kommer till jobbet, lokalerna inte går att använda, leveranser av viktiga varor och tjänster inte når oss eller vi drabbas av ett strömavbrott.

Folkhälsomyndigheten
Folkhälsomyndigheten uppdaterar löpande information och rekommendationer.

113 13
Har du allmänna frågor om coronaviruset covid-19 kan du ringa det nationella informationsnumret 113 13. Numret/tjänsten är tillgängligt dygnet runt.

Vi använder kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.

Mer om våra kakor