Till innehåll
Region Västmanland logotyp Region Västmanland logotyp
Utveckla Västmanland
Region Västmanland

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Barn målar graffiti på vägg.

Kultur- och föreningsbidrag

Region Västmanland delar ut bidrag, kulturstipendier och hedersgåvor som stöd för personer, föreningar och organisationer som arbetar för kulturen i Västmanland.

Stöd till kulturella och kreativa projekt - Ny scenkonst för mindre fysiska samlingar

Utlysning av stöd för konstnärligt skapande för fria professionella scenkonstgrupper 2020 med anledning av covid–19.

De fria professionella scenkonstgrupperna i länet drabbas hårt av covid-19 på grund av inställda och framflyttade uppdrag. Under denna paus möjliggörs tid för produktion av ny scenkonst som kan spelas för mindre grupper (som inte kräver stora fysiska samlingar) och använda digitala möjligheter för interaktiva föreställningar.

Då många föreställningar är framflyttade till hösten kommer de nya produktionerna kunna turnéläggas från våren 2021. En teaterföreställning turnerar i många år och skapar arbetstillfällen och ökade intäkter för de fria professionella scenkonstgrupperna.

Riktlinjer

Stöd för konstnärligt skapande kan sökas av juridiska personer i Västmanland som vill producera och skriva ny scenkonst som kan spelas för mindre fysisk publik, men kan ha en stor digital publik.

Målgrupp är juridiska personer inom scenkonstområdet i Västmanland. I bedömningen kommer särskild vikt att läggas på att projektet bidrar till:

 • Konstnärlig förnyelse av scenkonstutbudet som kan spelas för mindre fysisk publik, men kan ha en stor digital publik.
 • Nå nya individer inom den prioriterade målgruppen barn och unga.
 • God geografisk spridning av scenkonst i hela länet.

Totalt finns 600 000 kronor att söka med begränsningen högst 100 tkr per projekt.

Så här ansöker du om stödet

Ansökan görs via www.apply.se/regionvastmanland

Bifoga ifyllt dokument med din ansökan:
Intyg om försumbart stöd (öppnas i Word)

Handläggning av ansökningar och beslut

 • Ansökningsperiod 18 juni 2020 – 12 augusti 2020.
 • Handläggning sker under veckorna 34-35 2020.
 • Beslut om stöd meddelas från v 36
 • Slutredovisning av beviljade stöd ska vara inlämnade senast 2 november 2020.
 • Slutbetalning sker under november 2020.

 

Bidrag till kulturprojekt

Varje år ger Region Västmanland bidrag till kulturprojekt i länet för att stödja nytänkande inom kulturområdet. Föreningar som vill genomföra en projektidé i Västmanland kan ansöka om bidrag.

Det finns fyra ansökningstillfällen per år, med deadline: 1 februari, 1 april, 1 september och 1 november. Ansökningar tas emot löpande under året men behandlas efter deadline. Handläggning efter deadline är cirka 1 månad.

Ansök om bidrag till kulturprojekt

Biografstöd

För att stärka biografer på mindre orter och komplementbiografer i större städer fördelar Svenska Filminstitutet stöd till biografägare för upprustning, publikarbete, utbildning inom distribution och visning, öppna visningar för film som fått lanseringsstöd. Stöd fördelas även till utveckling av biografverksamhet på mindre ort.

Ansök om stöd hos Svenska Filminstitutet

Kulturstipendier och hedersgåva

Regionens kulturstipendier och hedersgåva delas ut varje år och är till för att ge stöd och uppmuntran till personer, grupper eller organisationer som gör bra insatser för kulturen i Västmanland. Det kan vara områden som litteratur, musik, bildkonst, teater, dans, folkbildning, fotografi, film och konsthantverk. Den som har gjort en betydande kulturell gärning kan också få stipendium eller hedersgåva.

Sista ansökningsdag för kulturstipendier och hedersgåva är den 3 maj 2020. Kultur- och folkbildningsnämnden fattar beslut om vem som får stipendier och hedersgåva 27 augusti 2020. Du blir endast meddelad om du får ett stipendium.

Kulturstipendier

Stipendium kan tilldelas till dig som är verksam inom ett kulturområde och som har en nära anknytning till Västmanlands län. Stipendiet ska användas i din pågående konstnärliga verksamhet. 

Du ansöker om kulturstipendium genom att skicka in ansökningsblanketten. Till din ansökan bifogar du material som kan användas i bedömningen av din ansökan, till exempel arbetsprover. Materialet får inte vara äldre än tre år.

Ansök om kulturstipendium

Hedersgåva

Hedersgåva ges till en person, grupp eller organisation som uppskattning för särskilt bra kulturverksamhet i Västmanlands län. Du kan inte ansöka om hedersgåva för dig själv, men du kan skicka in förslag och motivering för en person eller verksamhet som du tycker förtjänar att få gåvan. 

Skicka förslag med motivering och dina kontaktuppgifter.
Anmälan för hedersgåva 

Regionala bidrag

Region Västmanland ger varje år bidrag till organisationer och föreningar som arbetar med regional verksamhet i Västmanland. 

Bidrag ges inom olika bidragsområden:

 • Distriktsorganisationer (pensionärsorganisationer, kulturföreningar och övriga ideella organisationer)
 • Funktionsrättsorganisationer
 • Ungdomsorganisationer

Sista ansökningsdag för alla regionala bidrag är 1 oktober.

Ansökningarna för bidrag görs i ett digitalt ansökningssystem.

Ansök om regionala bidrag

Distriktsorganisationer

Kulturföreningar, pensionärsorganisationer och övriga organisationer med regional verksamhet kan söka bidrag från Region Västmanland varje år.

Region Västmanlands bidragsregler för föreningar.pdf

Funktionsrättsorganisationer

Funktionsrättsorganisationer som har regional verksamhet kan söka bidrag från Region Västmanland varje år.

Region Västmanlands bidragsregler för funktionsrättsorgaisationer.pdf

Ungdomsorganisationer

Ungdomsorganisationer som har regional verksamhet kan söka bidrag från Region Västmanland varje år. 

Bidrag kan sökas för att utveckla eller förändra organisationens verksamhet. Det går också att söka bidrag för regionalt utvecklande projekt, till exempel för att arbeta i områden av Västmanland där man tidigare inte varit etablerad eller för att samarbeta med andra ungdomsorganisationer i länet.

Region Västmanlands bidragsregler för politiska ungdomsorgainsationer.pdf

Region Västmanlands bidragsregler för ungdomsorgaisationer.pdf

Stöd till filmprojekt

Den regionala filmverksamheten erbjuder stöd i form av kontanta medel till kortfilm och dokumentärfilm. Stöd kan även ges i form av manus- och klipphandledning eller teknikstöd. I stödet ingår en konsultation med tips och guidning till vidare finansierings- och visningsmöjligheter inom och utom regionen.

Storleken på det ekonomiska stödet kan variera mellan olika filmprojekt, men beviljas vanligtvis om max 15 000 kronor. Stödet kan sökas vid tre tillfällen per år: 28 februari, 15 maj och 15 september. Handläggningstiden är cirka fyra veckor.

Eventuellt tidigare filmstöd från Region Västmanland ska vara redovisat för att kunna söka igen.

Kriterier och prioriteringar

Region Västmanland ger stöd till filmprojekt som har en regional angelägenhet. Stödet ska gå till utveckling och produktion av kort- och dokumentärfilm eller utveckling av manus för långfilm och kortfilm. Stöd ges inte till reklam, informationsfilm, reportage, långfilm (undantaget stöd till manusutveckling och inspelning av kortare pilotscen) och längre dramaproduktion för tv. Filmstödet riktar sig framför allt till filmskapare på tillväxt, men även etablerade filmskapare kan söka.

För att kunna få stöd krävs att minst ett av följande kriterier är uppfyllda:

 • Filmskaparen är bosatt och huvudsakligen verksam i Västmanland. Undantag kan göras för personer som studerar film på annan ort, eller som tillfälligt eller långvarigt lämnat regionen men fortfarande har en stark koppling till Västmanland.
 • Filmen speglar Västmanland, till exempel en person, plats eller företeelse.
 • Filmen spelas helt eller delvis in i Västmanland (gäller även manusskrivande, klippning, ljudläggning och animering med mera).

Ansökan

Ansök om stöd till filmprojekt

Bifoga CV, projektbeskrivning, manus (för kortfilm), länkar till tidigare filmer, moodboard eller liknande.

Viktiga frågor att besvara i ansökan: Varför du vill göra filmen och vad är det du ska undersöka? Vad är det du ska filma? Hur ska du filma det? Vad finns det för framåtrörelse i filmen? Var ska filmen visas?

Stöd för skola

Skapande skola

Syftet med Kulturrådets bidrag är att kultur ska integreras i förskolan och grundskolan på lång sikt, så att barn får större möjligheter till eget skapande genom professionell kultur. Aktiviteterna du söker stöd för ska genomföras i samarbete med en yrkesverksam professionell kulturaktör. Din ansökan kan handla om aktiviteter för både förskola och grundskola, eller för bara förskola eller bara grundskola.

Kulturrådets bidrag

Svenska Filminstitutets stöd

Svenska Filminstitutet fördelar stöd till kommunalt finansierad verksamhet, i skolan och på fritiden, med syftet att ge barn och ungdomar möjlighet till kvalitativa filmupplevelser och till fördjupade kunskaper om rörliga bilder. Sista ansökningsdag för våren är 31 mars och för hösten 15 oktober.

Svenska filminstitutets stöd


Kontakt

Bild på Lena Karlström;

Lena Karlström

Verksamhetschef
021 - 17 34 53
Bild på Maria Carlsson;

Maria Carlsson

Koordinator

Vi använder kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.

Mer om våra kakor