Till innehåll
Region Västmanland logotyp Region Västmanland logotyp
Utveckla Västmanland
Region Västmanland

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Omställningsstöd för dig som drabbats ekonomiskt av covid-19

Med anledning av den pågående coronapandemin avsätter Region Västmanland 5 miljoner kronor till omställningsstöd för att hjälpa små och medelstora företag som drabbats extra hårt. Stödet ska gå till att genomföra omställningsinsatser som krävs för att möta krisen.

Viktig information om ansökan

Stödet kan lämnas med upp till 80 procent av godkända kostnader. Lägsta kostnad är 37 500 kr vilket kan ge ett bidrag på 30 000 kr. Högsta kostnad är 125 000 kr, vilket kan ge maximalt 100 000 kr i stöd.

Stödet behovsprövas för varje företag och Region Västmanland prioriterar ansökningar där stödet behövs bäst. De kostnader som kan beviljas är "mjuka kostnader" samt även lönekostnader i samband med andra kostnader.

Villkor för att kunna söka omställningsstödet

För att kunna söka omställningsstödet ska företaget ha:

 • Drabbats hårt av Corona-pandemin
 • Arbetsställe registrerat i Västmanland
 • Max 20 anställda (räknat per 2020-01-01)
 • Bedrivit sin verksamhet på heltid i minst ett år (räknat från 2019-01-01) och har minst ett registrerat bokslut. (Undantagen för kravet om heltidsverksamhet är turistföretag som bedriver sin verksamhet säsongsvis.)
 • Bedriva näringsverksamhet med vinstsyfte och inneha F-skatt

Stödet riktar sig till företag som drabbats av Corona-pandemin och vill vidta åtgärder för att säkra verksamhetens långsiktiga fortlevnad.

Företagen som söker stödet ska redogöra för hur verksamheten drabbats av Corona-pandemin, vilka åtgärder de planerar att vidta och vilka effekter åtgärderna bedöms ha för företagets framtid.

Stöd lämnas inte till:

 • Företag med skulder hos Kronofogden eller som är på obestånd
 • Det finns olika statliga regler som styr de bidrag vi fördelar. Till exempel kan inte stöd beviljas till företag på en lokal konkurrensutsatt marknad där stödet kan snedvrida konkurrensen.

 • Företag verksamma inom fiske, fiskeförädling samt primärproduktion

 • Företag med verksamhet som även bedrivs av det offentliga (t ex tandläkare, privatläkare, skolor mm)
 • Investeringar som påbörjats innan ansökan har inkommit till Region Västmanland
 • "Hobbyverksamhet" eller verksamhet som bedrivs vid sidan av anställning
 • Företag som bedöms klara investeringen utan stöd, både på kort och lång sikt

Exempel på stödberättigande kostnader

Exempel på stödberättigande kostnader kan vara:

 • Konsultkostnader för att styra om/anpassa befintlig verksamhet
 • Konsultkostnader för digitalisering, ny webblösning
 • Särskilda marknadsföringsinsatser mot ny målgrupp
 • Kostnader för extern utbildning och kompetensutveckling för att bredda verksamheten
 • Lönekostnader (som inte omfattas av andra stöd) för personal som är i stödberättigad extern utbildning kopplad till omställningsåtgärder. Kostnadsunderlaget måste innehålla minst 40 % i externa kostnader och resterande kostnader kan vara totala lönekostnader som ersätts med en schablonkostnad på 150 kr/timme. Lönekostnader får endast tas upp om de inte omfattas av andra stödåtgärder och betalas ut mot tidsredovisning där det framgår på vilket sätt personen/personerna avser att delta i utbildning samt underlag på utbildningens omfattning.

OBS! Bruttolönekostnader för annat än ett beskrivet omställningsarbete går ej att lämna stöd för (Enskilda firmor kan ej söka för lönekostnader för sin egen tid, dock för anställd personal)

Hur görs ansökan och vilka bilagor krävs

Kontakta oss

Kontakta oss gärna innan du påbörjar din ansökan så vi har möjlighet att guida dig rätt.

Ansökan

Du ansöker digitalt via e-tjänsten www.minansokan.se

Observera att du inte får påbörja investeringen förrän en ansökan har inkommit till Region Västmanland via www.minansokan.se

Bilagor som ska skickas med:

 1. Offerter
 2. Om du söker stöd för lönekostnader ska du bifoga anställningsintyg/lönebesked för personal som kommer att arbeta med omställningsarbetet. Underlaget ska visa anställningens omfattning (heltid/deltid/timmar).
 3. Om du söker stöd för utbildningsinsats för omställning av anställd ska du bifoga en skriftlig beskrivning av insatsen. Ange även hur många timmar insatsen kommer att omfatta.
 4. En bilaga med svar på frågorna:
 5. Hur har företaget verksamhet drabbats negativt av Corona-pandemin?
 6. Vilka åtgärder planerar ditt företag att vidta med anledning av Corona-pandemin och vilka effekter bedöms dessa åtgärder ha för att säkra verksamhetens långsiktiga fortlevnad?

När ska investeringen göras?

Ansökan om omställningsstöd kan göras till och med 2020-12-31 och investeringen måste vara genomförd senast 2021-06-30.

Investeringen måste påbörjas inom tre månader från beslut om stöd.

Hur utbetalas stödet?

Du ansöker om utbetalning i efterskott när du har haft kostnader och betalat dem.

Kompletta ansökningar prioriteras

Region Västmanland förväntar sig en hög efterfrågan på omställningsstödet och kommer att prioritera att handlägga kompletta ansökningar. Kontrollera därför att alla uppgifter och bilagor finns med när du skickar in din ansökan.


Kontakta oss vid frågor


Vi använder kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.

Mer om våra kakor