Företagslogga (till startsida)
Utveckla Västmanland
Näringsliv och arbetsmarknad

Aktuellt läge i Västmanland

Region Västmanland följer den ekonomiska utvecklingen i länet. Här presenterar vi tillgänglig statistik och månadsvisa lägesrapporter om näringslivet och arbetsmarknaden.

Statistiken på sidan uppdateras en gång i månaden, när ny data är tillgänglig. Diagrammen är interaktiva och du kan välja att dölja eller visa olika mätpunkter.

Lägesrapport näringsliv och arbetsmarknad - december 2021

Svensk ekonomi har påverkats påtagligt av konsekvenserna av covid-19. Det är tydligt om man följer olika undersökningar kring läget inom näringslivet. Under andra kvartalet 2020 föll tillväxten i riket mycket kraftigt. Därefter har det skett en återhämtning och utvecklingen under loppet av 2021 har varit god.

Ekonomiska indikatorer

Konjunkturinstitutets undersökningar indikerar ett fortsatt mycket starkt läge inom näringslivet. Det starka läget förklaras delvis av tillverkningsindustrins ovanligt höga nivå, men läget bedöms som mycket starkt eller starkt även i övriga sektorer. Däremot har optimismen bland hushåll sjunkit något den senaste tiden.

Minskad smittspridning och lättade restriktioner ledde till att återhämtningen tog fart rejält under tredje kvartalet och tillväxten var hög. Den ökade smittspridningen och de restriktioner och rekommendation som införts med anledning av denna dämpar den ekonomiska utvecklingen. Ökad efterfrågan bidrar dock till att den svenska ekonomin går in i en mild högkonjunktur andra halvåret 2022. Återhämtningen på arbetsmarknaden tar dock längre tid, enligt en prognos från Konjunkturinstitutet.

Arbetsmarknad

Antalet personer som omfattas av varsel ökade kraftigt under 2020, både i riket och i Västmanlands län. Tillverkningsindustrin var tidigare den bransch i länet där flest personer omfattades av varsel, men nu är flest inom transport och magasinering sedan pandemin började. Antalet varsel har varit på en hög nivå under första halvan av 2021 men har sedan sjunkit.

I takt med att konjunkturen försämrades ökade arbetslösheten i länet och var som mest uppe i 10,8 procent. Arbetslösheten är nu lägre än samma tidpunkt förra året och antalet arbetslösa har minskat tydligt de senaste veckorna. Arbetslösheten är dock fortfarande på en hög nivå och nästan 12 500 personer är arbetslösa i länet. I slutet av november uppgick arbetslösheten till 9,2 procent av arbetskraften. I Västmanland är en större andel kvinnor än män arbetslösa.

Konkurser

Antalet konkurser under 2020 var ungefär på samma nivå som året innan, men färre anställda har påverkats. Anställda inom hotell och restaurang har dock drabbats hårdare av konkurser under 2020 än tidigare år. Hittills under 2021 har 134 konkurser registrerats, det är 14 färre än motsvarande period 2020. Antalet anställda som berörs av konkurser är hälften så många som under föregående år. I november inledde 12 företag konkurs, vilket omfattar 6 anställda.

Nya företag

Det startades fler företag under 2020 än tidigare år, trots pandemin. Hittills under 2021 har det startats drygt 1800 företag. Det är ungefär lika många som motsvarande period förra året.

Antal personer som omfattas av varsel i Västmanlands län per månad. Senast uppdaterad december 2021.

Antal arbetslösa i Västmanlands län. Uppdateras varje vecka.

Andel arbetslösa (16-64 år) av arbetskraften i Västmanlands län per månad. Senast uppdaterad december 2021

Andel arbetslösa (16-64 år) av arbetskraften i Västmanlands län fördelat på kön och kommun. Senast uppdaterad december 2021.

Antal nystartade företag i Västmanlands län per månad. Senast uppdaterad december 2021

Antal konkurser i Västmanlands län per månad. Senast uppdaterad december 2021.

Anställda som omfattas av konkurser i Västmanlands län per månad. Senast uppdaterad december 2021.

Godkänn vårt användande av kakor (cookies)

Region Västmanland använder cookies och andra liknande tekniker på våra webbplatser. Du kan själv kontrollera vilka cookies som får placeras i din webbläsare och du kan ändra dina inställningar när som helst via länk i sidfoten. Läs mer om vad regionen använder kakor till och gör sen dina val.

In English

Inställningar för cookies

Här kan du välja vilka kategorier av cookies som ska vara aktiverade.

Denna kategori består av cookies som behövs för att webbplatsen ska fungera korrekt.

Denna kategori består av cookies som ger oss statistik och anonymiserad data som visar hur våra webbplatser används och gör det möjligt för oss att rätta till fel och förbättra webbplatserna.

Denna kategori består av cookies från tredjepartstjänster som bland annat möjliggör uppspelning av video och länkning till våra sidor och flöden i sociala medier.

In English