Till innehåll
Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Tåg vid västerås centralstation

Samhälls­planering och trafik

Samhällsplanering är grundläggande för att skapa ett attraktivt län för dig som bor och verkar här. Bra kommunikationer och bostäder, och ett utbyggt bredband är exempel på den infrastruktur som är viktig för länets utveckling.

Region Västmanland ansvarar för länets infrastruktur - vilket innebär väl fungerande kollektivtrafik och transportinfrastruktur. Vi arbetar också för att alla invånare och företag i länet ska kunna ta del av digitaliseringens möjligheter.

Vi utvecklar infrastrukturen i länet genom att bland annat:

  • bevaka att nationella och regionala intressen tillgodoses vid planering av infrastrukturprojekt.
  • samordna statens intressen och synpunkter vid infrastrukturplaneringar.

Kollektivtrafik

Som regional kollektivtrafikmyndighet ansvarar vi för kollektivtrafiken i Västmanland. Myndigheten planerar och beslutar om kollektivtrafiken, sjukresor och delar av den särskilda kollektivtrafiken i länet.

I vårt uppdrag ingår att ta fram ett regionalt trafikförsörjningsprogram som är den långsiktiga planeringen för kollektivtrafik i Västmanlands län. Planeringen tar avstamp i bland annat utvecklingen och resmönster i länet.

Den allmänna kollektivtrafiken i Västmanland drivs under varumärket VL.

Kollektivtrafikförvaltningen

Bredbandsutbyggnad

Digitaliseringen genomsyrar hela samhället och påverkar hur vi lever, bor och verkar. Region Västmanland stödjer det nationella målet att Sverige ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter. För att hela Västmanlands befolkning och alla företag i Västmanland ska kunna ta del av digitaliseringens möjligheter har regionen antagit de nationella målen kring bredbandsutbyggnad:

År 2020 bör 95 procent av alla hushåll och företag ha tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s (det innebär att man utan större kostnad eller insats ska kunna beställa ett abonnemang).

År 2023 bör hela Sverige ha tillgång till stabila mobila tjänster av god kvalitet (där man normalt befinner sig, situationsanpassat och med applikationstäckning).

År 2025 bör hela Sverige ha tillgång till snabbt bredband, i absolut närhet där man har möjlighet att köpa en anslutning.

  • 98 procent bör ha tillgång till minst 1 Gbit/s
  • 1,9  procent bör ha tillgång till minst 100 Mbit/s
  • 0,1 procent bör ha tillgång till minst 30 Mbit/s

Västmanlands bredbandsstrategi


Kontakt

Bild på Arne Andersson;

Arne Andersson

Direktör Kollektivtrafikförvaltningen
021-17 30 54
Bild på Jessica Cedergren;

Jessica Cedergren

Infrastruktur
021-481 82 80
Bild på Lars Eriksson;

Lars Eriksson

Regional bredbandskoordinator
021-481 82 82
Bild på Maarit Nurkkala;

Maarit Nurkkala

Regional bredbandskoordinator
021-481 82 81

Vi använder kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.

Mer om våra kakor