Till innehåll
Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Kompetensförsörjning

Kompetensförsörjning handlar om att matcha arbetsgivarnas behov av kompetens, med tillgången av personer som har rätt erfarenhet och utbildning.

Kompetensförsörjning

Kompetensförsörjning är en av de viktigaste tillväxtfrågorna för lokal, regional och nationell nivå. Enligt många företag är brist på rätt kompetens det största tillväxthindret och bristen hämmar utvecklingen i företagen. Svårigheten med matchningsproblematiken har förändrats genom åren. Dels ser vi en ökning av kompetenskrav, men den största orsaken till missmatchningen är att vi har ett ökat utbud av arbetskraft med svag ställning på arbetsmarknaden.

Region Västmanlands arbete med kompetensförsörjning är ett regeringsuppdrag som ska utgå från regionala utmaningar och prioriteringar.

I villkorsbrevet 2018 framkommer att regionen ska fastställa målsättningar för regionalt kompetensförsörjningsarbete i samverkan med olika aktörer och tillhandahålla analyser och prognoser.

Regionen ska stödja och främja insatser inom utpekade fokusområden som innebär att:

  • Bidra till att etablera effektiva strukturer för validering på regional nivå
  • Medverka i planering av utbud och inriktning för regionalt yrkesvux inom kommunal vuxenutbildning
  • Bidra till etablering av lärcentrum

I arbetet med kompetensförsörjning samordnas kompetensstrategiska frågor av Kompetensrådet. Kompetensrådet är sammansatt av olika representanter från utbildningssidan och från arbetslivet och leds av Region Västmanland och regionens utvecklingsdirektör. Rådet träffas fyra gånger per år.

För att möta utmaningarna ska en kompetensförsörjningsstrategi vara framtagen till hösten 2019, tillsammans med en handlingsplan för arbetet med kompetensförsörjning i länet.

 Fyra prioriterade områden har lyfts fram:

  • Höja den grundläggande utbildningsnivån
  • Arbetskraft utlandsfödda kvinnor
  • Samverkan utbildnings/AF/arbetsliv
  • Attraktiva arbetsplatser

Arbetet med kompetensförsörjning handlar om att arbeta för att tillgången till arbetskraft med relevant kompetens ökar. invånarna i Västmanland är den viktigaste resursen för dagens och morgondagens arbetsmarknad och en fungerande kompetensförsörjning är en förutsättning för att arbetsgivare och branscher ska kunna utvecklas och växa.


Kontakt

Bild på Anette Jonsson;

Anette Jonsson

Utvecklingsstrateg
021-481 82 83
Bild på Charlotta Larspers;

Charlotta Larspers

Projektledare
021-481 82 58

Vi använder kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.

Mer om våra kakor