Till innehåll
Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Kompetensförsörjning

Kompetensförsörjning handlar om att matcha arbetsgivarnas behov av kompetens, med tillgången av personer som har rätt erfarenhet och utbildning.

Kompetensförsörjning

Kompetensförsörjning är en av de viktigaste tillväxtfrågorna för lokal, regional och nationell nivå. Enligt många företag är brist på rätt kompetens det största tillväxthindret och bristen hämmar utvecklingen i företagen. Svårigheten med matchningsproblematiken har förändrats genom åren. Dels ser vi en ökning av kompetenskrav, men den största orsaken till missmatchningen är att vi har ett ökat utbud av arbetskraft med svag ställning på arbetsmarknaden.

Region Västmanlands arbete med kompetensförsörjning är ett regeringsuppdrag som ska utgå från regionala utmaningar och prioriteringar.

I villkorsbrevet 2018 framkommer att regionen ska fastställa målsättningar för regionalt kompetensförsörjningsarbete i samverkan med olika aktörer och tillhandahålla analyser och prognoser.

Regionen ska stödja och främja insatser inom utpekade fokusområden som innebär att:

 • Bidra till att etablera effektiva strukturer för validering på regional nivå
 • Medverka i planering av utbud och inriktning för regionalt yrkesvux inom kommunal vuxenutbildning
 • Bidra till etablering av lärcentrum

I arbetet med kompetensförsörjning samordnas kompetensstrategiska frågor av Kompetensrådet. Kompetensrådet är sammansatt av olika representanter från utbildningssidan och från arbetslivet och leds av Region Västmanland och regionens utvecklingsdirektör. Rådet träffas fyra gånger per år.

För att möta utmaningarna ska en kompetensförsörjningsstrategi vara framtagen till hösten 2019, tillsammans med en handlingsplan för arbetet med kompetensförsörjning i länet.

 Fyra prioriterade områden har lyfts fram:

 • Höja den grundläggande utbildningsnivån
 • Arbetskraft utlandsfödda kvinnor
 • Samverkan utbildnings/AF/arbetsliv
 • Attraktiva arbetsplatser

Arbetet med kompetensförsörjning handlar om att arbeta för att tillgången till arbetskraft med relevant kompetens ökar. invånarna i Västmanland är den viktigaste resursen för dagens och morgondagens arbetsmarknad och en fungerande kompetensförsörjning är en förutsättning för att arbetsgivare och branscher ska kunna utvecklas och växa.

Program Kompetensförsörjningsvecka 9-13 september

Kompetensförsörjningsfrågan är bred, täcker många områden och är en viktig pusselbit i det regionala utvecklingsarbetet. För att alla företag, oavsett bransch, ska kunna växa på bästa sätt krävs tillgång till personal med rätt kompetens.

Västmanlands långsiktiga kompetensförsörjningsstrategi är avsedd att underlätta bästa möjliga matchning mellan individer och arbetsplatser

Att bjuda in till Kompetensförsörjningsveckan är ett sätt att tydliggöra Regionens kompetensförsörjningsarbete och samla företag och organisationer som behöver nya medarbetare. Kompetensförsörjning är ett av de prioriterade områdena i Västmanlands regionala utvecklingsstrategi (RUS)

Program Kompetensförsörjningsveckan 9-13 september

Programmet uppdateras löpande.

Måndag 9 september

 • Lokala jobbspår - Arbetsförmedlingen och Region Västmanland visar på vägar till en smartare kompetensförsörjning för företag och organisationer. Mer information hittar du här.

Tisdag 10 september

 • En dag med fokus på Arbetsintegrerade sociala företag - kan de vara en pusselbit i kompetensförsörjningen?

Onsdag 11 september

Frukostseminarium - Branschvalidering

 • Branchvalidering med bland annat Myndigheten för yrkeshögskolan och exempel på branschvalideringsmodeller, Svensk Industrivalidering, hotell- och restaurang samt preliminärt fastighet.

Lunchseminarium - Så kan yrkeshögskolan kompetensförsörja industrin

 • Region Västmanland och Handelskammaren bjuder in till att lyssna på exempel och få idéer på hur ett engagemang i Yrkeshögskolan kan bli en del i det strategiska kompetensförsörjningsarbetet. Tema Industrin.

  Anmäl via Handelskammaren Mälardalen här.

Eftermiddagsseminarium - Att synliggöra och bekräfta individers kompetens -Metoder och modeller

 • Validering för att synliggöra och bekräfta kunskaper och kompetenser samt exempel på metoder och modeller. Validering Väst presenterar KUBmodellen och Nordiskt Valideringsforum talar om OCN-metoden och deras samarbete med Sobona.

Kvällsmingel/öppet hus

 • Inspiration för integration. Hur kan du som privatperson eller aktör ge stöd för integration?

Torsdag 12 september

 • Kompetens för tillväxt – konferens med tema "omställning i arbetslivet". Mer information hittar du här.

Fredag 13 september

 • Erfarenhetsträff och dialog - utlandsfödda kvinnors etablering. Mer information hittar du här

Kontakt

Bild på Anette Jonsson;

Anette Jonsson

Utvecklingsstrateg
021-481 82 83
Bild på Anna Wahlgren;
Bild på Charlotta Larspers;

Charlotta Larspers

Projektledare
021-481 82 58

Vi använder kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.

Mer om våra kakor