Till innehåll
Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Remiss - RUS 2030

Region Västmanland har arbetat fram ett förslag till regional utvecklingsstrategi (RUS) för Västmanland 2030. Förslaget skickas nu ut på remiss under perioden maj-oktober 2019. Vi tar tacksamt emot synpunkter på strategin.

Syfte och innehåll

Den regionala utvecklingsstrategin, är en övergripande och långsiktig strategi, som pekar ut hur vi - Region Västmanland, kommuner, näringsliv, myndigheter, universitet, folkbildning, föreningsliv och civilsamhälle - tillsammans vill möta regionens utmaningar och utveckla vårt län.

Strategin innehåller vår vision: Ett livskraftigt Västmanland
Visionen uppnås genom tre målområden:

  • Ett välmående Västmanland
  • Ett tillgängligt Västmanland
  • Ett nyskapande och tillväxtdrivet Västmanland

I Strategin beskrivs även hur arbetet genomförs genom delmål och prioriterade mål.

Hur svarar jag?

Svaren kan lämnas in digitalt via formuläret på sidan eller per post:

Region Västmanland
Remissvar Regional utvecklingsstrategi (RUS)
721 89 Västerås

Vi önskar ert svar senast 2019-10-15

Bakgrund RUS 2030

Region Västmanland har ansvaret för det regionala tillväxtarbetet i länet. I uppdraget ingår att ta fram en regional utvecklingsstrategi i samråd med länets aktörer och samordna insatserna för genomförandet. Arbetet med regional utveckling är till för alla i länet eftersom utveckling och tillväxt skapas av oss tillsammans.

Under 2018 har Region Västmanland varit i samtliga kommuner och träffat cirka 400 personer från olika verksamhetsområden, som alla deltagit och bidragit till den regionala utvecklingsstrategin för Västmanland 2030.

Vad ska jag svara på?

Region Västmanland ser gärna att du särskilt bedömer och lämnar synpunkter på följande frågor:

  • Beskriver strategin de utmaningar den regionala utvecklingen i Västmanland står inför?
  • Är de föreslagna målen och delmålen relevanta?
  • Bidrar målen till att regionen får ett tydligt fokus i arbetet framåt?
  • Är struktur, omfång och språk förståeligt och lättillgängligt?

Hur behandlas synpunkterna?

Region Västmanland sammanställer och behandlar de inkomna synpunkterna i projektets arbetsgrupp, som arbetat fram förslaget till strategin. Av resursskäl har vi inte möjlighet att återkoppla till varje enskilt yttrande.

Efter remissperioden utarbetas en ny version av strategin, som sedan kommer att behandlas av regionstyrelsen och beslutas av regionfullmäktige.

 

Lämna dina synpunkter här


Kontaktpersoner

David Lundgren

Strateg

Vi använder kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.

Mer om våra kakor