Till innehåll
Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Regionala projektmedel

Region Västmanland kan stödja tillväxtfrämjande projekt med maximalt 50% av de totala kostnaderna. Detta riktar sig till kommuner och aktörer som främjar näringslivet i länet.

Region Västmanland kan medfinansiera projekt som följer  regeringens övergripande mål för regional tillväxt och attraktionskraft 2014-2020, om de är inriktade på:
 • Innovation, företagande och entreprenörskap 
 • Attraktiva miljöer
 • Kompetensförsörjning
 • Internationellt och gränsöverskridande arbete 

Projekten ska ha följande fokus

Tillväxt - Samverkan - Nyskapande - Mätbar - Tidsbegränsad - Långsiktig

 • Att projektet bidrar till tillväxt (ofta genom nära koppling till näringslivet).
 • Att uppföljningsbara mål och mätbara resultat kan redovisas.
 • Att insatsen är skild från ordinarie verksamhet och tidsbegränsad. Stöd lämnas inte till ordinarie drift.
 • Att det finns planering för fortsatt verksamhet efter projektperioden. Alternativt visas hur effekterna från projektet fortsättningsvis skapar bestående nytta.   

Kriterier vid bedömning av projektansökningar

Samarbete

 • Kommun- och länsöverskridande insatser prioriteras.
 • Samverkan med andra näringslivsfrämjande en förutsättning, inklusive utanför länet.

Hållbarhet - mångfald, jämställdhet, miljö

 • Tillväxtpotential utnyttjas inom jämställdhet, integration och miljö. 

Till ansökan om regionala projektmedel ska bifogas ifylld mall ”Förändringslogik för hållbarhetsaspekter, där det ska framgå hur projektet integrerar hållbarhetsaspekterna jämställdhet, lika-behandling och miljö.

Mallen kan du ladda ner här: Förändringslogik för hållbarhetsaspekter.

Titta först på filmen som beskriver hur du ska göra: Förändringslogik för hållbarhetsaspekter 

 

Kundfokus

 • Insatser baserade på företagens behov, de är delaktiga i planeringen.                                                   
 • Tydliga målgrupper inklusive företag inom styrkeområden.

Strukturförändrande

 • Lärdomar från genomförda insatser ska tas in i ansökningarna.
 • Förstudier/tester förordas för tidigare oprövade insatser.
 • Större gemensamma satsningar som växlas upp med annan finansiering.
 • Spridning och implementering av resultaten till ordinarie verksamhet.

Länets attraktivitet

 • Stärk bilden av Västmanland

Kontakta oss alltid innan du ansöker!

Se våra kontaktuppgifter på denna sida.


Kontaktuppgifter


Vi använder kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.

Mer om våra kakor