Till innehåll
Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Kvinnohänder som håller i en liten jordglob

Företagsstöd och projektmedel

Genom olika bidrag och stöd medverkar Region Västmanland till att skapa ett gynnsamt företagsklimat och därigenom sätta Västmanlands näringsliv på kartan.

Företagsstöd

Du kan få bidrag till tillväxtskapande investeringar i länets små och medelstora företag. Stöd till investeringar och företagsutveckling kan i Västmanlands län lämnas som:

Mikrostöd för naturturism

Digitaliseringscheck

Konsultcheck

Innovationsstöd

Kommersiell service

Internationaliseringscheck

Ett företag vars verksamhet gynnar miljö, jämställdhet och integration har förtur förutsatt att grundläggande krav är uppfyllda.

  • Vid prövning av en ansökan beaktas att bidraget inte får snedvrida konkurrensen på den lokala marknaden.
  • Stöd beviljas inte om investeringen påbörjats innan ansökan inkommit till beslutande myndighet.
  • Bidrag till företagsutveckling får inte vara större än vad som behövs med hänsyn till övriga finansieringsmöjligheter och andra omständigheter för att den åtgärd bidraget avser ska kunna genomföras. Är bolaget en del av en koncern beaktas koncernresultatet.
  • Företaget måste bedriva sin verksamhet på marknadsmässiga villkor. Med det avses bland annat att vinstsyfte ska finnas och att det inte får vara ett hobbyföretag.
  • För att få bidrag får inte företaget eller ägaren ha några skulder hos Kronofogdemyndigheten. Aktiebolag som förbrukat halva aktiekapitalet eller mer kan inte få bidrag.
  • Högst 1,5 mkr får lämnas i bidrag till ett och samma företag under en treårsperiod.

Verkar du inom jordbruks- eller fiskenäringen?

Stöd till investeringar och företagsutveckling får inte lämnas till jordbruks och fiskenäringen, sök då istället företagsstöd inom landsbygdsprogrammet hos Länsstyrelsen.

Investeringar i kommersiell eller offentlig service på Länstyrelsens webbplats

Hur får jag ut mitt beviljade företagsstöd? 

Ett bidrag betalas alltid ut i efterhand via en rekvisition. Alla kostnader måste vara betalda innan bidrag kan betalas ut.

Regionala projektmedel

Tillväxtfrämjande projekt kan stödjas med max 50% av totala kostnader. Region Västmanland kan medfinansiera projekt som följer regeringens nationella strategi för regional tillväxt och innovationskraft 2014-2020, inriktad på:

  • Innovation, företagande och entreprenörskap
  • Attraktiva miljöer
  • Kompetensförsörjning
  • Internationellt och gränsöverskridande samarbete

Läs mer om regionala projektmedel och EU:s strukturfonder:

Regionala projektmedel

EU:s strukturfonder

Kontakta oss alltid innan du ansöker!


Kontakt

Företagsstöd

Projektmedel


Vi använder kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.

Mer om våra kakor