Till innehåll
Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Lärare i ett klassrum

Folkbildning

Folkbildning är utbildning och bildning för vuxna. Den är "fri och frivillig" i bemärkelsen att människor själva väljer om och när de vill delta.

Det samhällsstödda folkbildningsarbetet sker i studieförbund, med främst studiecirklar och olika kulturverksamheter, och inom folkhögskolor, med både långa och korta kurser och kulturaktiviteter.

Folkbildning handlar om att så långt som möjligt anpassa kurser och studiecirklar efter deltagarna, om att utgå från deltagarnas förutsättningar och behov. Det betyder att folkbildningens deltagare har stort inflytande över vad och hur de ska lära. Några grundtankar är att deltagarna lär av varandra, att arbetsformerna är demokratiska och engagerande och att lärandet är aktivt. Deltagarna söker och bygger sin egen kunskap – genom dialog, interaktion och reflektion med andra. Kulturinslag är vanliga.

Folkbildningen bärs av idéer – om politik, religion, kultur och samhället. Den nära kopplingen till folkrörelser och föreningar ger studieförbunden och folkhögskolorna deras olika profiler. En stor del av folkbildningsarbetet sker i samarbete med de folkrörelser och andra organisationer som är samarbetsparter eller medlemmar i studieförbunden eller huvudmän för folkhögskolorna.

Folkbildningen är rikstäckande. Studieförbunden erbjuder verksamhet i alla landets kommuner och folkhögskolorna rekryterar deltagare över hela landet. Folkbildningen är dessutom starkast representerad i de kommuner där de största behoven av bildning, utbildningsmöjligheter och folklig kultur finns.

Folkbildningen finansieras till stor del genom stöd från stat, regioner och kommuner.

Tärna folkhögskola

Regionens arbete med folkbildning är väsentligt för länets utveckling och prioriteras till att arbetslösa och lågutbildade en förnyad chans till studier och i förlängningen arbete. Regionen bedriver egen folkhögskoleverksamhet genom Tärna folkhögskola, och lämnar bidrag till andra folkhögskolor där västmanlänningar studerar.

Tärna folkhögskola ansvarar för, och bedriver följande verksamhet:

  • Folkbildningsverksamhet
    Kursutbudet består av allmänna och särskilda kurser samt kortkurser. Skolan svarar också för uppdragsutbildningar och konferensverksamhet.
  • Administration av interkommunal ersättning

Strategiska mål för Tärna folkhögskola

Tärna folkhögskolas identitet speglas av verksamhetens tre strategiska mål med tillhörande indikatorer/nyckeltal. Dessa indikatorer mäts i styrkort vid varje delår- och årsbokslut.

Läs mer på Tärna folkhögskolas hemsida.

Länsbildningsförbundet

Regionen har en flerårig överenskommelse med Västmanlands länsbildningsförbund som är ett regionalt samarbetsorgan för folkbildningen i Västmanland. Medlemmar är studieförbundens distriktsorganisationer och folkhögskolorna i länet. De centrala arbetsuppgifterna är samråd och samverkan samt information och demokratiska processer. Förbundet fördelar och sammanställer landstingsanslaget utifrån politiskt beslutad fördelningsmodell.

 Läs mer om Länsbildningsförbundet.


Kontakt

Tärna folkhögskola

Bild på Tommie Karlsson;

Tommie Karlsson

Servicechef/biträdande rektor
0224-583 14

Vi använder kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.

Mer om våra kakor