Till innehåll
Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Målområde: Ett välmående Västmanland

Mål#5 Ökad tillit i samhället

Social sammanhållning är viktigt för att ett samhälle.

Tillit och sammanhållning är något som binder oss samman, som får oss att känna att vi ingår i en helhet och att samarbeta för att nå gemensamma mål. Det handlar om tillhörighet, identifikation, gemensamma värden och tolerans. I internationella jämförelser tillhör Sverige toppskiktet vad gäller människors tillit till varandra och till samhällets institutioner. I Västmanlands län har andelen av befolkningen som uppger att de saknar tillit till andra människor däremot ökat något de sista åren. År 2030 ser vi att tilliten i samhället mellan varandra och till samhällets institutioner ökat.

  

Tillit till människor

Tillit till andra människor skapar sammanhållning i länet

Länder där befolkningen känner hög tillit har i regel en stabil demokrati, god folkhälsa, låg korruption och brottslighet samt en hög nivå av jämlikhet och jämställdhet.

Andel som svarat att de i allmänhet kan lita på de flesta människor. Statistik från 2017 och 2020.

Total andel skolungdomar i årskurs 7, 9 och 2 i gymnasiet som tycker att man i allmänhet kan lita på de flesta människor. Statistik från 2020.

Total andel vuxna 18+ som tycker att man i allmänhet kan lita på de flesta människor. Statistik från 2017.

Källa: Liv och hälsa

Andel av invånarna 16-84 år med avsaknad av tillit till andra. Statistik från 2018.

Tillit till samhällsinstitutioner

Anpassa tjänster efter behov

För att bygga tillit behöver västmanlänningen känna trygghet i att den tjänst som levereras är av god kvalitet och anpassad utifrån dennes behov.

Ur ett demokratiperspektiv är det viktigt att medborgare känner tillit till olika samhälleliga institutioner. Flera rapporter pekar dock mot att tilliten minskar och att det finns skillnader mellan kvinnor och män samt mellan olika sociala grupper. Kvinnor skattar högre tillitsnivåer än män och gruppen med hög social position skattar högre tillitsnivåer än gruppen med låg social position. Det finns ett samband mellan institutioners funktionssätt och medborgarnas förtroende för dessa.

Andel personer i Västmanlands län som har ganska stort eller mycket stort förtroende för olika institutioner. Statistik från 2017.

Andel personer i Västmanlands län som har ganska stort eller mycket stort förtroende för olika institutioner. Statistik från 2017.

Uppföljning

Hur följer vi upp delmålet?

Här presenterar vi hur och vad vi mäter.

För att mäta uppfyllelse av delmålet används Folkhälsomyndighetens undersökning Hälsa på lika villkor. Resultaten i undersökningen baseras på en urvalsundersökning som genomförs med enkäter.

Vi använder kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.

Mer om våra kakor