Till innehåll
Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Målområde: Ett välmående Västmanland

Delmål: Ökad tillit i samhället

Social sammanhållning är viktigt för att ett samhälle, i vid bemärkelse, ska kunna fungera. År 2030 har tilliten i samhället mellan varandra och till samhällets institutioner ökat.

Tillit och sammanhållning är något som binder oss samman, får oss att känna att vi ingår i en helhet och får oss att samarbeta för att nå gemensamma mål. Det handlar om ett socialt kitt som håller ihop samhället. Det handlar även om tillhörighet, identifikation, gemensamma värden och tolerans. Dessa faktorer genererar och mäts genom tillit. I internationella jämförelser tillhör Sverige toppskiktet vad gäller människors tillit till varandra och till samhällets institutioner. I Västmanlands län har andelen av befolkningen som uppger att de saknar tillit till andra människor däremot ökat något de sista åren.

  

Litar du i allmänhet på de flesta människor

En rubrik

Ingress

Tillit till andra människor är viktigt för sammanhållningen i ett samhälle. Länder där befolkningen känner hög tillit har i regel en stabil demokrati, god folkhälsa, låg korruption och brottslighet samt en hög nivå av jämlikhet och jämställdhet. I internationellt perspektiv har Sverige en mycket hög andel som tycker att man kan lita på de flesta människor.

Andel som svarat att de i allmänhet kan lita på de flesta människor (procent).

Källa

Liv och hälsa ung 2017 / Liv och hälsa 2017

Samtliga diagram är interaktiva. Flytta muspekaren över staplarna för att se exakta siffror. Välj bort staplar genom att klicka på rutorna ovanför diagrammet.

Andel invånarna 16-84 år med avsaknad av tillit till andra. Statistik från 2018.

Tillit till samhällsinstitutioner

En rubrik

För att bygga tillit behöver medborgaren kunna känna trygghet i att den tjänst som levereras är av god kvalitet och anpassad utifrån dennes behov.

Tilllitsdelegationen...I dag vet vi att det förekommer omotiverade skillnader inom hälso- och sjukvården, skolan (SOU 2018:47) Problem som hindrar det goda mötet och omsorgen som på både kort och lång sikt riskerar att påverka förtroendet mellan de som levererar tjänsterna och medborgaren. (SOU 2017:35; Vårdanalys 2016b). Men samtidigt måste det garanteras att den inte omotiverat har påverkats av exempelvis socioekonomisk bakgrund, utländsk bakgrund eller funktionsnedsättning. Offentliga insatser som tenderar att omotiverat färgas av bakgrundsfaktorer i stället för individuella skillnader och individspecifika behov riskerar att missa att rätt hjälpinsats ges till medborgaren.

Andel personer som har ganska bra eller mycket bra förtroende för olika institutioner. Statistik från 2017.

Källa

Liv och hälsa

Samtliga diagram är interaktiva. Flytta muspekaren över staplarna för att se exakta siffror. Välj bort staplar genom att klicka på rutorna ovanför diagrammet.

Andel personer som har ganska bra eller mycket bra förtroende för olika institutioner. Statistik från 2017.

Källa

Liv och hälsa

Samtliga diagram är interaktiva. Flytta muspekaren över staplarna för att se exakta siffror. Välj bort staplar genom att klicka på rutorna ovanför diagrammet.

Uppföljning

Hur följer vi upp delmålet?

Här presenterar vi hur och vad vi mäter.

För att mäta uppfyllelse av delmålet används Folkhälsomyndighetens undersökning Hälsa på lika villkor. Resultaten i undersökningen baseras på en urvalsundersökning som genomförs med enkäter.

Intresserad av mer?

Läs rapporten i sin helhet

Andra rapporter om regional utveckling

Vi använder kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.

Mer om våra kakor