Till innehåll
Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Målområde:Ett välmående Västmanland

Delmål: Ökad tillgänglighet till hälso- och sjukvården

Ökad tillgänglighet till hälso- och sjukvård är viktigt då den växande och åldrande befolkningen bidrar till ett ökat behov av vård och omsorg.

För att kunna möta den demografiska utvecklingen och invånarnas behov på ett bättre sätt krävs en förflyttning från slutenvård till nära vård. År 2030 har den fysiska och psykiska hälsan förbättrats genom ett hälsofrämjande arbetssätt. Vi har även en ökad tillgänglighet till hälso- och sjukvård samt tandvård där huvudmännen samverkar för en personcentrerad vård. På så vis skapar vi trygghet och tilltro hos västmanlänningen.

Primärvården

Västmanland något bättre än rikssgenomsnittet

Primärvården ska finnas nära invånarna med en hög tillgänglighet till primär vård. Tillgänglighet handlar också om öppettider, nyttjande av digital vård och om ett bemötande som bidrar till att patienter upplever sig delaktiga.

Hälso- och sjukvården ska utformas utifrån olika patienters behov så att den inte utestänger någon. Sedan 1 januari 2019 gäller en förstärkt vårdgaranti inom primärvården. Det innebär en förändring från en besöksgaranti hos läkare inom sju dagar till en bedömningsgaranti inom 3 dagar. Bedömningen är yrkesneutral och kan göras av legitimerad personal.

Ökad tillgänglighet genom vårdgarantin

Långa väntetider till vård kan skapa oro, stress, rädsla och en känsla av otrygghet. Risk finns att ett medicinskt tillstånd förvärras eller att en onödigt lång sjukfrånvaro skapas. Att korta ned väntetider till vård är centralt för att öka tillgängligheten för länets innevånare. Det finns behov av ett samlat grepp kring tillgänglighetsområdet. För att nå önskad utveckling behöver stat, regioner och kommuner arbeta med samma inriktning. Som en åtgärd för att öka tillgängligheten till sjukvården startade vårdgarantienheten sin verksamhet i maj 2019. Den har hjälpt verksamheterna genom att kontakta patienter och erbjudit vård hos annan vårdgivare när den lagstadgade vårdgarantin inte kunnat uppfyllas på hemmaplan. Citat från?

Andel personer med medicinsk bedömning i primärvården inom 3 dagar

Källa

Nationella väntetidsdatabasen.

Samtliga diagram är interaktiva. Flytta muspekaren över punkterna i valfri linje för att se exakt siffra och tidpunkt. Välj bort linjer genom att klicka på rutorna ovanför diagrammet.

Specialiserad vård

Tillgängligheten varierar

En ingress.

Inom specialistsjukvården har man arbetat målinriktat för att förbättra tillgänglighetsvärden. Operationskliniken har arbetat för att förbättra sin kapacitet och flera kliniker har arbetat aktivt med att se över sina väntelistor tillsammans med vårdgarantienheten.

Andel besök till specialistvård inom 90 dagar efter beslut om remiss/vårdbegäran (inkl. psykiatrin).

Källa

Nationella väntetidsdatabasen.

Samtliga diagram är interaktiva. Flytta muspekaren över punkterna i valfri linje för att se exakt siffra och tidpunkt. Välj bort linjer genom att klicka på rutorna ovanför diagrammet.

 

Andel patienter med operation/åtgärd inom 90 dagar efter beslut om remiss/vårdbegäran till specialistvård (exkl. psykiatrin).

Källa

Nationella väntetidsdatabasen.

Samtliga diagram är interaktiva. Flytta muspekaren över punkterna i valfri linje för att se exakt siffra och tidpunkt. Välj bort linjer genom att klicka på rutorna ovanför diagrammet.

Barn- och ungdomspsykiatrin

Stora variationer

Den psykiska ohälsan ökar bland barn och unga. Den som söker hjälp för psykisk ohälsa behöver mötas med trygghet, förståelse och kompetens. Vårdcentraler och ungdomsmottagningar behöver vara särskilt rustade för att hjälpa barn och unga i behov av vård.

Det nationella målet är att 90 procent av barn och ungdomar ska få en första kontakt på Barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) inom 30 dagar. Samt att minst 80 procent ska få en fördjupad utredning/åtgärd inom 30 dagar. Att den psykiska ohälsan bland barn och unga har ökat i Västmanland under 2019 har försvårat möjligheterna att nå måluppfyllelse. Många barn och ungdomar har fått insatser inom strax över 30 dagar vilket påverkar måluppfyllelsen negativt, men kan ändå anses som positiv utveckling då en stor andel har fått insats efter strax över 30 dagar jämfört med tidigare år då många fått vänta längre än så. 

Andel genomförda besök inom 30 dagar efter (Barn- och ungdomspsykiatrin)

Källa

Nationella väntetidsdatabasen. 

Samtliga diagram är interaktiva. Flytta muspekaren över punkterna i valfri linje för att se exakt siffra och tidpunkt. Välj bort linjer genom att klicka på rutorna ovanför diagrammet.

 

Andel åtgärder/fördjupade utredningar inom 30 dagar (Barn- och ungdomspsykiatrin)

Källa

Nationella väntetidsdatabasen.

Samtliga diagram är interaktiva. Flytta muspekaren över punkterna i valfri linje för att se exakt siffra och tidpunkt. Välj bort linjer genom att klicka på rutorna ovanför diagrammet.

Uppföljning

Hur följer vi upp delmålet?

Här presenterar vi hur och vad vi mäter.

För att mäta tillgängligheten till hälso- och sjukvård används uppgifter som beskriver i vilken grad vårdgarantin upprätthålls. Det vill säga vilken tid det tar för invånarna att få kontakt med vården och vilken tid det tar att erhålla vård.

Intresserad av mer?

Läs rapporten i sin helhet

Andra rapporter om regional utveckling

Vi använder kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.

Mer om våra kakor