Till innehåll
Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Målområde: Ett nyskapande och tillväxtdrivet Västmanland genom hållbar tillväxt

Delmål: Öka produktionen av livsmedel

I Västmanlands län kommer en ökad produktion av livsmedel bidra till en konkurrenskraftig livsmedelskedja, öka sysselsättningen, exporten, innovationskraften och lönsamheten samtidigt som relevanta miljömål nås.

Landsbygderna står för en stor del av råvaror och livsmedelsförsörjning och bidrar till innovativa lösningar på framtidens utmaningar. Utvecklingen av framtidens teknik, material och andra produkter från jord- och skogsbruk är en viktig del i att skapa en cirkulär, biobaserad och fossilfri ekonomi samt långsiktigt hållbar utveckling med biologisk mångfald. Här har Västmanlands län goda förutsättningar att öka produktion och förädling av såväl skogs- som livsmedelsprodukter. Enligt den regionala livsmedelsstrategin ska livsmedelsproduktionen i Västmanlands län öka fram till år 2030. Den målsättningen omfattar hela kedjan, från producent till konsument. 

  

Ämne

Rubrik

En ökad produktion av livsmedel främjar länets sysselsättning, utvecklar landsbygden och minskar sårbarheten vid kriser.

Västmanlands län har goda möjligheter att öka produktion, förädling och konsumtion av livsmedel. I länet finns det bördiga jordbruksmarker och närhet till marknaden. Länet är starkt urbaniserat vilket både innebär möjligheter och utmaningar för företagarna inom livsmedelskedjan. Fyra fokusområden har valts ut i livsmedelsstrategin: upplevelsemat, krismat, viltmat och länets mat. De valdes eftersom de är potentiella utvecklingsområden utifrån länets styrkor och behov för att öka livsmedelsproduktionen. Inom området upplevelsemat ska Västmanland stärkas som matregion där maten blir en reseanledning. För att lyckas med det ska maten knytas ihop med befintliga resmål. Inom området krismat är det viktigt att säkerställa tillgången till mat vid en eventuell kris. Viltmat är klimatsmart och av hög kvalitet därför ska en större andel av viltmat nå ut på marknaden. Inom länets mat arbetas det för att säkra generationsväxlingen inom lantbruket. För att lyckas med det måste branschens attraktivitet och lönsamhet stärkas. För att nå målen i livsmedelsstrategin krävs det att samtliga parter arbetar tillsammans.

Lantbruksdjur i Västmanlands län efter djurslag (index 2010=100).

Källa

Jordbruksverket (Lantbruksdjur). Läs hela rapporten här!

Samtliga diagram är interaktiva. Flytta muspekaren över punkterna i valfri linje för att se exakt siffra och tidpunkt. Välj bort linjer genom att klicka på rutorna ovanför diagrammet.

Totalskörd av grödor i Västmanlands län (index 2010=100).

Källa

Jordbruksverket (grödor). Läs hela underlaget här!

Samtliga diagram är interaktiva. Flytta muspekaren över punkterna i valfri linje för att se exakt siffra och tidpunkt. Välj bort linjer genom att klicka på rutorna ovanför diagrammet.

Uppföljning

Hur följer vi upp delmålet?

Här presenterar vi hur och vad vi mäter.

Text kommer snart. 

Intresserad av mer?

Läs rapporten i sin helhet

Andra rapporter om regional utveckling

Vi använder kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.

Mer om våra kakor