Till innehåll
Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Målområde: Ett tillgängligt Västmanland

Mål#11 Öka frakterna via Mälarhamnarna

Länets hamnar i Västerås och Köping är viktiga knutpunkter i godstransportsystemet.

Genom Mälarfarleden och Mälarhamnarna når sjöfarten långt in i landet i den befolkningstätaste delen i Sverige, vilket gör att behovet av landtransporter kan hållas nere. Det gynnar både miljön och trafiksäkerheten. Även behovet av järnvägstransporter mellan Stockholmsområdet och Västra Mälardalen kan hållas nere, vilket ger mer utrymme för persontrafik på det hårt belastade järnvägsnätet i Mälardalen. År 2030 ser vi att frakterna via Mälarhamnarna har ökat. 

 

Om diagrammen
Diagrammen på sidan är interaktiva och du kan välja att dölja eller visa olika mätpunkter.

  

Sjöfrakt

Ökad kapacitet vid hamnarna Köping och Västerås

Mälarprojektet utökar Mälarens tillgänglighet för större fartyg och möjliggör för Mälarhamnarna att utvecklas.

I hamnarna i Köping och Västerås hanteras inkommande och avgående gods från fartyg, tåg och bil. De största volymerna hanteras över kaj och så ska det också i fortsättningen vara. Tåg och bil kompletterar sjöfarten och binder ihop land och sjö så att transporterna kan nå från dörr till dörr och ge kunderna möjlighet till den bästa totala lösningen. Sjöfarten en viktig pusselbit för att avlasta den belastade landinfrastrukturen. För att möjliggöra ökade frakter via Mälarhamnarna pågår flera projekt för att göra hamnarna ännu bättre. Mälarprojektet är ett uppdrag som Sjöfartsverket har fått från regeringen. Syftet är att förbättra säkerheten och framkomligheten genom Södertälje kanal och på farlederna i Mälaren.

Det moderna sättet att transportera gods

Mälarhamnar AB är ledande i arbetet med att utveckla sjöfarten på Mälaren. I och med öppnande av Norviks hamn (maj 2020) ökar möjligheterna att ytterligare avlasta landinfrastrukturen genom Sverige och få godset direkt till och från hjärtat av Mälardalen. Sjöfart till och från Mälarhamnarna är ett sätt för godset att transporteras miljövänligt, resurs- och kapacitetseffektivt och säkert. Det går åt mindre volymbränsle att transportera gods via sjöfart, färre chaufförer och det sker inga trafikolyckor. (Patrizia Strandman, affärschef, Mälarhamnar AB)

Hanterad mängd gods (kt)

Uppföljning

Hur följer vi upp delmålet?

Här presenterar vi hur och vad vi mäter.

Delmålet utvärderas mot hur många ton gods som hanteras i Västerås respektive Köpings hamn per år. Enheten kt står för kiloton (1 kiloton = 1 000 ton). Statistiken avser gods över kaj och fås på beställning av Mälarhamnar AB.

Vi använder kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.

Mer om våra kakor