Till innehåll
Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Målområde: Ett nyskapande Västmanland genom hållbar tillväxt

Mål#15 Öka den regionala ekonomiska förnyelseförmågan

Sverige är ett av världens mest innovativa länder. Det behöver vi i Västmanlands län fortsätta utveckla med en bas i områden där vi är starka idag.

Vi behöver blicka framåt och hela tiden utveckla länets innovationsförmåga och våra styrkor. Genom att aktivt arbeta med de områden där Västmanlands län har kapacitet att bli bäst, nationellt och internationellt, skapar vi möjligheter att ta oss an viktiga samhällsutmaningar. Vi satsar på nytänkande och starka forsknings- och innovationsmiljöer, starka företag och framåtsyftande projekt och initiativ. Vår vision är att den regionala ekonomiska förnyelseförmågan till 2030 har ökat i hela länet.

 

Om diagrammen
Diagrammen på sidan är interaktiva och du kan välja att dölja eller visa olika mätpunkter.

  

Regional tillväxt

Konkurrenskraft och omvandling för länets utveckling

Ekonomisk förnyelseförmåga krävs för att vara långsiktigt konkurrenskraftiga. Det är också nödvändigt för att uppnå en hållbar tillväxt.

Att vi är effektiva och produktiva är viktigt i en globaliserad värld där konkurrensen är hård. Som en följd av omvärldsförändringar minskar en del branscher, samtidigt som andra växer. För att ligga i framkant i det föränderliga näringslivet måste det finnas kunskap, kapital till forskning och utveckling och ett positivt klimat för förändring och förnyelse. Det gäller också att vi har förmågan att omvandla förutsättningarna till resultat i form av innovationer, tillväxt och välståndsutveckling. Kompetens och förmåga att ställa om mot ökad digitalisering och branschöverskridande samverkan ger företagen möjlighet att stå sig starka.

Ekonomisk förnyelseförmåga i Västmanlands län

Ekonomisk förnyelseförmåga 2019. Jämförelse mellan län.

Uppföljning

Hur följer vi upp delmålet?

Här presenterar vi hur och vad vi mäter.

Delmålets uppfyllelse bedöms utifrån Reglabs Innovationsindex. Innovationsindexet består av tre block, varav ett mäter förnyelseförmåga. Måttet ger en bild av länets förmåga till förnyelse och nyskapande i näringslivet. Förnyelseförmågan mäts genom fem nyckelindikatorer: andel nystartade företag per 100 befintliga företag, andel elever som deltagit i Ung Företagsverksamhets utbildningskoncept av totala antalet gymnasieelever, andel som instämmer att företaget är innovativt i Tillväxtverkets undersökning Företagens villkor och verklighet, forskningsmedel som andel av totala medel vid universitet/högskola och FoU-resurser vid privata arbetsställen som andel av BRP.

Vi använder kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.

Mer om våra kakor