Till innehåll
Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Målområde: Ett nyskapande Västmanland genom hållbar tillväxt

Delmål: Öka antalet exporterande företag

Stärkta internationella samarbeten kommer vara en viktig del i utvecklingen även framöver.

För att Västmanland ska fortsätta vara ett framträdande exportlän behöver fler av länets företag inkluderas i de globala värdekedjorna (processer inom tillverkningsindustrin där delar av en vara eller tjänst produceras i olika länder). Detta kommer att ge tillgång till nya marknader med nya behov såväl som tillgång till kompetens och andra resurser för länets utveckling. Här spelar länets universitet och högskolor, forskningsinstitut, våra starka och internationellt erkända kluster, innovationsmiljöer samt kunskapsnätverk en viktig roll. Vårt samarbete inom Östra Mellansverige och med andra regioner i Sverige bidrar till ett effektivt arbete internationellt. År 2030 ser vi att antalet exporterande företag i länet har ökat.

Export

En stark export - resultat av teamwork

Exporten är viktig för Västmanland och för Sverige. Att jobba för goda förutsättningar som förenklar en fortsatt internationalisering av vårt näringsliv bidrar till långsiktig konkurrenskraft och hållbar utveckling i länet.

Näringslivet genomsyras av kluster med spetskompetens, internationella storbolag men också små och medelstora företag inom bland annat automation, energi och järnväg. För att Västmanland ska fortsätta vara ett framträdande exportlän även framåt behöver fler av länets företag inkluderas i de globala värdekedjorna. Detta kommer att ge tillgång till nya marknader med nya behov såväl som tillgång till kompetens och andra resurser för länets utveckling. Vårt samarbete inom Östra Mellansverige och med andra regioner i Sverige bidrar till ett effektivt arbete internationellt. För att bidra till denna ökning arbetar Region Västmanland aktivt med en rad olika insatser och verktyg. I regionen drivs ett regionalt exportsamverkansarbete där Almi Företagspartner, Enterprise Européen Network, Business Sweden, Handelskammaren Mälardalen och Exportkreditnämnden. Det sker också ett viktigt internationaliseringsfrämjande arbete genom att Region Västmanland förmedlar Internationaliseringscheckar, finansierar större och mindre regionala utvecklingsprojekt med internationella syften och för aktiv dialog med Tillväxtverket och Utrikesdepartementet. Genom att exportfrämjande organisationer samarbetar i Västmanland och tillsammans med nationella aktörer blir det lättare för företag att hitta rätt stöd, i rätt tid. I Västmanlands län jobbar vi aktivt med att utveckla den Regional Exportsamverkan vilket är en viktig del av Sveriges export och investeringsstrategi.

Näringslivet ska framåt ha en stark position internationellt och Västmanland är idag ett starkt exportlän.

Antal varuexporterande företag i Västmanlands län.

Källa

SCB, utrikeshandel med varor. Beställd statistik. 

* I okänt antal anställda ingår även företag med fler än 250 anställda.

Samtliga diagram är interaktiva. Flytta muspekaren över staplarna för att se exakta siffror. Välj bort staplar genom att klicka på rutorna ovanför diagrammet.

- Jag fick 250 000 för att översätta och varumärkesskydda våra programvaror

Vi är ett It-bolag som jobbar med digitalisering inom vård och omsorg och hjälper t ex hemtjänsten att arbeta mobilt. Vi sökte företagsstöd för att förbereda vår internationalisering. Det innebar att vi fick stöd för konsultkostnader och reskostnader. Vi använde stödet till att varumärkesskydda JOLIV i andra länder och översätta både programvaror och säljmaterial till andra språk. För oss har det betytt att vi snabbt har lärt oss väldigt mycket om internationalisering och vi har kunnat lägga grunden för vår fortsatta utveckling utomlands. Katarina Pihl, vd för JOLIV AB

Uppföljning

Hur följer vi upp delmålet?

Här presenterar vi hur och vad vi mäter.

Delmålets uppfyllelse utvärderas mot utvecklingen av antalet exporterande företag i Västmanlands län. Statistiken hämtas från SCB:s statistik över utrikeshandeln med varor. Exporten av tjänster mäts således inte.

Intresserad av mer?

Läs rapporten i sin helhet

Andra rapporter om regional utveckling

Vi använder kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.

Mer om våra kakor