Till innehåll
Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Målområde: Ett nyskapande Västmanland genom hållbar tillväxt

Mål#16 Öka andelen sysselsatta

Att ha ett arbete är en nyckelfaktor till försörjning, välmående och för att kunna finansiera välfärden.

Att ha ett arbete är en nyckel till försörjning och välmående och att många är arbetar är också viktigt för att kunna finansiera välfärden. Bristen på personal är dock en av länets största utmaningar, både inom privat och offentlig sektor. Samtidigt står en alltför stor andel av befolkningen utanför arbetsmarknaden. Det är stora skillnader i andelen sysselsatta om man jämför utlandsfödda med personer som är födda i Sverige. Att snabbare integrera nya invånare i Sverige in i samhället och på arbetsmarknaden är därför en viktig del i att lösa såväl segregationen som arbetskraftsbehovet. För att det ska vara möjligt krävs att alla berörda aktörer i Västmanland samarbetar och att även civilsamhället involveras. Kunskaper i svenska språket är den viktigaste nyckeln till samhällsgemenskap och integration. Med förbättrad integration kommer den mångkultur och språkkompetens som finns i länet till nytta inom näringsliv, utbildning, kulturliv och den sociala samvaron i allmänhet.

 

Om diagrammen
Diagrammen på sidan är interaktiva och du kan välja att dölja eller visa olika mätpunkter.

  

Sysselsättning

Kompetensförsörjning genom bred samverkan i länet

Ingen sektor eller aktör kan själv lösa utmaningen med att skapa en förflyttning från utanförskap till innanförskap på arbetsmarknaden. Detta kan bara göras framgångsrikt tillsammans.

För att fler människor ska komma i arbete sker en bred samverkan mellan olika aktörer i länet. Region Västmanland, kommuner, arbetsförmedlingen och andra aktörer för dialog kring nya utbildningsvägar och vägar in i arbete. Några goda exempel att sprida är bland andra DUA-satsningar och olika jobbspår.

Det är ett stort fokus på kompetensförsörjning i länet och dialog med länets aktörer sker i flera olika forum. En av de aktuella satsningarna som genomförs under våren 2020 är att kartlägga utrikesfödda kvinnors etablering på arbetsmarknaden. Underlaget kommer att vara värdefullt för det fortsatta kompetensförsörjningsarbetet med målet att öka andelen sysselsatta i Västmanlands län.

Andel sysselsatta (20-64 år) i Västmanlands län.

Andel sysselsatta (20-64 år) 2018. Jämförelse mellan länen och riket totalt.

Andel sysselsatta (20-64 år) 2018. Jämförelse mellan kommuner i Västmanlands län.

Uppföljning

Hur följer vi upp delmålet?

Här presenterar vi hur och vad vi mäter.

Andelen sysselsatta följs genom den så kallade förvärvsfrekvensen för personer i åldern 20-64 år. Delmålet följs upp avseende kön och inrikes- respektive utrikesfödda. För att klassificeras som förvärvsarbetande krävs att personen har en löneinkomst som överstiger ett skattat gränsvärde, alternativt deklarerat för aktiv näringsverksamhet under det aktuella året.

Vi använder kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.

Mer om våra kakor