Till innehåll
Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Målområde: Ett välmående Västmanland

Delmål: Minska andelen barn i ekonomiskt utsatta hushåll

Ett samhälle med likvärdiga livsvillkor kan bättre hushålla med sina gemensamma resurser. Att växa upp under goda förutsättningar i en familj med goda livsvillkor påverkar barn och ungas hälsa och utveckling här och nu men även senare i livet.

Att stötta vårdnadshavare är viktigt eftersom relationen mellan barn och vårdnadshavare är betydelsefull för att främja barnets hälsa och utveckling. Barns rätt att utvecklas inom alla livsområden och att ha och få behålla en god psykisk och fysisk hälsa är en viktig förutsättning för möjligheter att växa och lära. I Västmanlands län har vi ett tydligt barnrättsperspektiv där beslut som fattas av vuxna utgår ifrån barnets bästa. År 2030 är livsvillkoren i Västmanlands län mer jämlika och jämställda och andelen barn i ekonomiskt utsatta hushåll har minskat i hela länet.

 

Barnfattigdom

Livsvillkoren påverkar barn och ungas hälsa

Familjen har stor inverkan på hälsan under hela uppväxten. Vårdnadshavares resurser är viktiga bestämningsfaktorer för ungas hälsa och välmående.

Knappa ekonomiska och sociala resurser kan bidra till ökad sårbarhet för vårdnadshavare för bland annat psykisk ohälsa, vilket i sin tur kan påverka barnens välbefinnande och psykiska hälsa. Låg ekonomisk standard är vanligare bland ensamstående och bland de som har låg utbildning. Att leva i ekonomisk utsatthet är svårt både som barn och vuxen. Det handlar sällan om att man går hungrig eller fryser utan snarare om att barn i ekonomiskt utsatta familjer är mindre delaktiga i samhället, de tenderar få sämre betyg i skolan och lever oftare under osäkra boendeförhållanden. Det finns även en risk att dessa barn i större utsträckning blir mottagare av ekonomiskt bistånd och har sämre hälsa som vuxna. Bland unga i Västmanland finns det skillnader i mående utifrån olika grad av orolighet för familjens ekonomi. Av de ungdomar som inte alls är orolig för familjens ekonomi återfinns högst andel som mår bra eller mycket bra. Därefter minskar andelen som mår bra med ökad grad av orolighet för familjens ekonomi. Det finns även en könsskillnad som visar att av de som är ganska eller mycket oroliga för familjens ekonomi är andelen tjejer som mår bra eller mycket bra lägre än andelen killar.

Andel barn (0-19 år) i ekonomiskt utsatta hushåll

Källa: Kolada.

Mörkare färger i kartan betyder högre värden. Samtliga kartor är interaktiva. Flytta muspekaren över kartan för att se exakta siffror och kommun.

Andelen barn (0-19 år) i ekonomiskt utsatta hushåll i Västmanlands län jämfört med riket.

Källa

Kolada

Samtliga diagram är interaktiva. Flytta muspekaren över punkterna i valfri linje för att se exakt siffra och tidpunkt. Välj bort linjer genom att klicka på rutorna ovanför diagrammet.

Skillnader mellan svensk och utländsk bakgrund 0-19 år (2017)

Källa

Lägg in källa och se över rubriken.

Samtliga diagram är interaktiva. Flytta muspekaren över staplarna för att se exakta siffror. Välj bort staplar genom att klicka på rutorna ovanför diagrammet.

Uppföljning

Hur följer vi upp delmålet?

Här presenterar vi hur och vad vi mäter.

Delmålets uppfyllelse utvärderas mot andelen av samtliga individer i åldrarna 0-19 år som lever i hushåll med låg inkomst. Till hushåll med låg inkomst räknas de hushåll som fått ekonomiskt bistånd (tidigare kallat socialbidrag) under året eller där inkomsterna under året understigit socialbidragsnormen.

Intresserad av mer?

Läs rapporten i sin helhet

Andra rapporter om regional utveckling

Vi använder kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.

Mer om våra kakor