Till innehåll
Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Målområde: Ett nyskapande och tillväxtdrivet Västmanland genom hållbar tillväxt

Prioriterat delmål: Öka andelen företag och organisationer som upplever att de har lätt att hitta rätt kompetens vid rekrytering

Andelen som anser det svårt att hitta rätt arbetskraft minskar för såväl privata som offentliga organisationer. Utvecklingen får dock förmodas korrelera med konjunkturen och den förbättrade rekryteringssituationen behöver tolkas i ljuset av en eventuell konjunkturnedgång.

Hur/vad mäter vi?

Delmålets uppfyllelse bedöms utifrån Arbetsförmedlingens uppgifter om hur stor andel företag/organisationer i länet som uppgett att de har svårt hitta rätt arbetskraft vid rekryteringar. Uppgifterna baseras på intervjuundersökningar vars resultat sammanställs två gånger per år. I redogörelsen nedan har medelvärden för respektive år beräknats.

Nuläge och utveckling över tid

Under de senaste åren har andelen som anger att de har svårt att hitta rätt arbetskraft minskat bland såväl privata som offentliga organisationer men utvecklingen bör sättas i relation till konjunktursvängningarna och mot den avsvalnade högkonjunkturen.

Sedan återhämtningen efter senaste lågkonjunkturen har skillnaderna varit stora mellan privata och offentliga organisationer och det syns inte några tecken på att detta förhållande håller på att ändras. Offentliga organisationer anger i högre utsträckning att de har svårt att hitta rätt arbetskraft och vi får gå tillbaka till 2007 för att hitta en mätpunkt där den privata sektorn tycktes ha svårare att hitta rätt arbetskraft.

Att det under lång tid rapporterats råda stor brist på kvalificerad arbetskraft inom såväl vård- och omsorg som skolväsendet bekräftar också bilder av att de offentliga arbetsgivarna, där majoriteten av dessa verksamheter återfinns, tycks uppleva en större bristsituation än de privata. Enligt Arbetskraftsbarometern (SCB) rapporterar arbetsgivarna till exempel att det råder brist på nyexaminerade pedagoger gällande 8 av 13 utbildningar.

Andel arbetsställen som har angett att de upplevt brist på arbetskraft vid rekrytering under det senaste halvåret. Västmanlands län.

Vi använder kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.

Mer om våra kakor