Till innehåll
Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Målområde: Ett tillgängligt Västmanland

Prioriterat delmål: Hela Västmanlands län ska ha tillgång till snabbt bredband

Oavsett var västmanlänningen befinner sig ska det vara enkelt att ta del av information samt offentlig och kommersiell service.

Digital kompetens är nödvändig för att kunna ta till sig förändrade arbetssätt och nya tekniska lösningar i den allt snabbare digitaliseringen. Förskola, skola, hälso- och sjukvård, äldrevård, bredband och möjligheter till kollektivt resande är nödvändig samhällsservice som behöver fungera i hela länet. Fungerande transporter och anläggningar samt tillgång till information, kommunikation, varor och tjänster, idrott och kultur är medel för att uppnå ökad social hållbarhet. Idag har en stor andel av hushåll och företag tillgång till snabbt och robust bredband. Men det finns områden där utbyggnaden skett långsammare, särskilt på landsbygden. År 2030 ser vi att alla västmanlänningar har tillgång till snabbt bredband och att Västmanland kännetecknas av ett digitalt innanförskap för alla som bor, arbetar, driver företag eller vistas i länet.

  

Utbyggnaden i siffror

Uppkopplad

Att vara uppkopplad innebär att vara en del av det moderna samhället.

Bredbandsutbyggnaden ska ske på kommersiella villkor och det offentliga ska endast gå in där marknaden misslyckas. Hur utbyggnaden sker varierar därför från kommun till kommun. Vi har en rad aktörer som förnärvarande bygger ut bredbandsinfrastrukturen i vårt område. Detta sker både kommersiellt och med olika typer av stöd. Utbyggnaden har kommit olika långt i olika delar av länet och inte minst ser vi stora skillnader mellan tätort och landsbygd. Projekten tar av olika anledningar lång tid att genomföra och är många gånger helt beroende av vilken efterfrågan det finns i respektive området. Ju längre ut vi kommer desto dyrare blir utbyggnaden. Därför kommer det att behövas en mix av aktörer, tekniker och samverkan i olika former för att nå målen.

Total andel hushåll som har tillgång till fast bredband, eller i absolut närhet, med hastigheten 1 Gbit/s. Statistik från 2019.

Källa: PTS mobiltäcknings- och bredbandskartläggning. Läs hela underlaget här!

Mörkare färger i kartan betyder högre värden. Samtliga kartor är interaktiva. Flytta muspekaren över kartan för att se exakta siffror och kommun.

Andel hushåll som har tillgång till fast bredband, eller i absolut närhet, med hastigheten 1 Gbit/s. Statistik från 2019.

Källa

PTS mobiltäcknings- och bredbandskartläggning. Läs hela underlaget här!

Samtliga diagram är interaktiva. Flytta muspekaren över staplarna för att se exakta siffror. Välj bort staplar genom att klicka på rutorna ovanför diagrammet.

 

Andel arbetsställen som har tillgång till fast bredband, eller i absolut närhet, med hastigheten 1 Gbit/s. Statistik från 2019.

Källa

PTS mobiltäcknings- och bredbandskartläggning. Läs hela underlaget här!

Samtliga diagram är interaktiva. Flytta muspekaren över staplarna för att se exakta siffror. Välj bort staplar genom att klicka på rutorna ovanför diagrammet.

Uppföljning

Hur följer vi upp delmålet?

Här presenterar vi hur och vad vi mäter.

Delmålets uppfyllelse utvärderas mot tre kriterier och är formulerat som andel av hushåll och företag som har tillgång till bredband. Med tillgång menas hur stor andel av byggnader med hushåll eller arbetsställe som har möjlighet att på kort sikt och utan särskilda kostnader beställa ett internetabonnemang till adressen. Men det innefattar även hushåll och arbetsställen som har IT-infrastruktur i absolut närhet och som därigenom ska anses ha möjlighet till bredbandsanslutning. De nationella mål för bredbandsutbyggnad, som Region Västmanland också antagit, innebär att år 2025 bör: 98 procent av alla hushåll och företag ha tillgång till minst 1 Gbit/s. Av resterande 2 procent bör 1,9 procent ha tillgång till minst 100 Mbit/s. Resterande 0,1 procent bör ha tillgång till minst 30 Mbit/s.

Intresserad av mer?

Läs rapporten i sin helhet

Andra rapporter om regional utveckling

Vi använder kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.

Mer om våra kakor