Till innehåll
Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Målområde: Ett nyskapande Västmanland genom hållbar tillväxt

Delmål: God ekonomisk utveckling

Innovation, anpassningsförmåga och kreativitet har en avgörande betydelse för länets ekonomiska förnyelseförmåga och tillväxt.

Utveckling och hållbar tillväxt skapas av alla tillsammans. Arbetet med regional utveckling är därför till för hela Västmanland och alla som bor i länet. För att skapa hållbar utveckling och tillväxt krävs det att alla samarbetar och tillsammans tar ansvar för att visionen ska bli verklighet. Vi är delaktiga i Västmanlands läns utveckling och stärker inflytande, engagemang och delaktighet när vi skapar framtiden. Region Västmanland har det regionala utvecklingsansvaret, men genomförandet kan bara göras framgångsrikt tillsammans.

Hållbar tillväxt

Tillsammans arbetar vi för en hållbar tillväxt i Västmanlands län

En ingress

Det är genom förmåga att arbeta integrerat med hållbarhetsfrågor, att näringslivet, civilsamhället och offentlig sektor, var för sig och tillsammans, är aktiva som vi kan åstadkomma en hållbar tillväxt för hela länet. Nya hållbara varor och tjänster, olika företagsformer, hållbara affärsmodeller och finansieringsformer, organisationsstrukturer, samt en god och hållbar arbetsmiljö stärker företag och organisationer med ett tydligt uppfyllande av Agenda 2030. För detta krävs ett insiktsfullt ledarskap inom både privat och offentlig sektor. Insatser för stärkt energiförsörjning och digital infrastruktur är också centrala för att skapa förutsättningar för att fler ska investera i vårt län och se länets många fördelar. Det leder även till att fler företag väljer att etablera sig här. Utveckling av metoder, verktyg och sektorsövergripande samarbeten för hållbarhet har år 2030 stärkt konkurrenskraften i länet och bidrar till långsiktig ekonomisk, social och ekologiskt hållbar tillväxt.

BRP per person (tkr) 2018.

Källa

SCB. Läs hela underlaget här!

*BRP= Bruttoregionalprodukt, det vill säga bruttonationalprodukt (BNP) per län.

Samtliga diagram är interaktiva. Flytta muspekaren över staplarna för att se exakta siffror. Välj bort staplar genom att klicka på rutorna ovanför diagrammet.

Tillväxten i riket och i Västmanlands län (procent)

Källa

SCB. Läs hela underlaget här!

Samtliga diagram är interaktiva. Flytta muspekaren över punkterna i valfri linje för att se exakt siffra och tidpunkt. Välj bort linjer genom att klicka på rutorna ovanför diagrammet.

Uppföljning

Hur följer vi upp delmålet?

Här presenterar vi hur och vad vi mäter.

Text kommer snart.

Intresserad av mer?

Läs rapporten i sin helhet

Andra rapporter om regional utveckling

Vi använder kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.

Mer om våra kakor