Till innehåll
Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Målområde: Ett nyskapande Västmanland genom hållbar tillväxt

Mål#20 God ekonomisk utveckling

Innovation, anpassningsförmåga och kreativitet har en avgörande betydelse för länets ekonomiska förnyelseförmåga och tillväxt.

Utveckling och hållbar tillväxt skapas av alla tillsammans. Arbetet med regional utveckling är därför till för hela Västmanland och alla som bor i länet. För att skapa hållbar utveckling och tillväxt krävs det att alla samarbetar och tillsammans tar ansvar för att visionen ska bli verklighet. Vi är delaktiga i Västmanlands läns utveckling och stärker inflytande, engagemang och delaktighet när vi skapar framtiden. Region Västmanland har det regionala utvecklingsansvaret, men genomförandet kan bara göras framgångsrikt tillsammans.

 

Om diagrammen
Diagrammen på sidan är interaktiva och du kan välja att dölja eller visa olika mätpunkter.

Hållbar tillväxt

Tillsammans arbetar vi för en hållbar tillväxt i Västmanlands län

Möjligheten och förmågan att vara en del av förändring, att hitta nya vägar och göra skillnad är en stark drivkraft och något som får oss att växa och utvecklas. Det ger goda förutsättningar för hållbar tillväxt.

Det är genom förmåga att arbeta integrerat med hållbarhetsfrågor, att näringslivet, civilsamhället och offentlig sektor, var för sig och tillsammans, är aktiva som vi kan åstadkomma en hållbar tillväxt för hela länet. Nya hållbara varor och tjänster, olika företagsformer, hållbara affärsmodeller och finansieringsformer, organisationsstrukturer, samt en god och hållbar arbetsmiljö stärker företag och organisationer med ett tydligt uppfyllande av Agenda 2030. För detta krävs ett insiktsfullt ledarskap inom både privat och offentlig sektor. Insatser för stärkt energiförsörjning och digital infrastruktur är också centrala för att skapa förutsättningar för att fler ska investera i vårt län och se länets många fördelar. Det leder även till att fler företag väljer att etablera sig här. Utveckling av metoder, verktyg och sektorsövergripande samarbeten för hållbarhet har år 2030 stärkt konkurrenskraften i länet och bidrar till långsiktig ekonomisk, social och ekologiskt hållbar tillväxt.

BRP per person (tkr) 2018. Jämförelse mellan länen.

Källa

SCB

*BRP = Bruttoregionalprodukt, dvs. BNP per län.

Ekonomisk tillväxt i riket och i Västmanlands län (procent)

Uppföljning

Hur följer vi upp delmålet?

Här presenterar vi hur och vad vi mäter.

Delmålet mäts genom utvecklingen bruttoregionalprodukten (BRP). BRP är ett aktivitetsrelaterat mått över produktionen inom en region. Summan av samtliga regioners BRP är lika med rikets BNP. Enskilda läns volymförändringstal kan variera mycket mellan åren. Utvecklingen bör därför studeras över tid och volymförändringstal för enskilda år bör tolkas med försiktighet (Källa: SCB).

Vi använder kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.

Mer om våra kakor