Till innehåll
Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Målområde: Ett nyskapande Västmanland genom hållbar tillväxt

Mål#18 Förbättrat företagsklimat

Ett bra näringslivsklimat på lokal och regional nivå gör att fler driver konkurrenskraftiga företag.

Genom att stärka länets attraktionskraft och synlighet ska företag lättare få tillgång till riskkapital och privata investerare från ett större område. Nya samarbeten mellan sektorer leder till fler sociala företag, sociala innovationer och olika former av partnerskap. Det ska finnas en tydlig vilja och förmåga hos offentliga och privata aktörer att stötta företagens utveckling från nyföretagande till starkt växande företag. År 2030 ska företag och entreprenörer i länet uppleva att det finns goda förutsättningar och villkor samt en positiv kultur och inställning till företagande.

 

Om diagrammen
Diagrammen på sidan är interaktiva och du kan välja att dölja eller visa olika mätpunkter.

     

Utveckling

Företagsstöd från nystart till tillväxt

Västmanland har en stark attraktionskraft inom områden där det finns framgångsrika företag, både internationella storföretag och mindre företag samt innovativa utvecklingsmiljöer med koppling till akademi och olika kluster.

Region Västmanland har tillsammans med länets alla tio kommuner tagit fram en modell för att utveckla stödet till nyföretagande i länet. Nyföretagarcentrum erbjuder enskild rådgivning i varje kommun. Det sker ett samspel med Almi som också har olika former av stöd för nyföretagande. En förmedling sker mellan aktörerna beroende på företagets behov. Det sker också ett viktigt arbete med fokus på ungdomar där Ung Företagsamhet bedriver verksamhet i hela länet, och där samtliga kommuner också genomför satsningar under sommarlovet. Ett projekt bedrivs kring socialt entreprenörskap, det vill säga företag som har som främsta syfte att skapa samhällsnytta. Flera stora satsningar där olika aktörer i länet är delaktiga, exempelvis Almi, Västerås Science Park, Automation Region, Robotdalen, Coompanion, Handelskammaren Mälardalen, pågår i länet för att utveckla stödet till företagen i hela utvecklingskedjan från nystart och innovation till tillväxt och internationalisering. Dessa satsningar finansieras både med Region Västmanlands egna regionala utvecklingsmedel, strukturfondsmedel från EU och ibland även med medel från andra organisationer.

I Kungsör är näringslivsklimatet prioriterat

Ett av målen för kommunstyrelsens förvaltning är direkt kopplat till Svenskt Näringslivs enkätundersökning om lokalt företagsklimat. Ett positivt näringslivsklimat bygger till stor del på relationer och dialog. Närheten mellan företag, samt mellan företagen och kommunen, ger goda förutsättningar för välmående företag och kommun. Näringslivsutvecklingen i Kungsör bygger på ett samspel mellan företagen och kommunen. Varje vecka gör vi företagsbesök med kommundirektören och kommunalrådet, vi träffar även våra företag på bland annat företagsfrukost, branschträffar och företagsservice. Tillsammans med näringslivet har vi tagit fram ett näringslivsprogram med aktivitetsplan. Kommunorganisationen vill erbjuda näringsliv och invånare god service och ett bemötande i toppklass. (Ida-Maria Rydberg, näringslivschef Kungsörs kommun)

Svenskt näringslivs ranking för företagsklimatet i Västmanlands län. Ranking efter kommunens placering av rikets 290 kommuner.

Sammanfattande omdöme för Västmanlands läns företagsklimat jämfört med riket

Källa

Svenskt näringslivs ranking

* Mäts på sexgradig skala där fyra eller högre är positivt.

Uppföljning

Hur följer vi upp delmålet?

Här presenterar vi hur och vad vi mäter.

Delmålets uppfyllelse utvärderas med hjälp av Svenskt Näringslivs årliga ranking av det lokala företagsklimatet i kommunerna och företagens samlande omdöme kring näringslivsklimatet i kommunen.

Vi använder kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.

Mer om våra kakor