Till innehåll
Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Målområde: Ett välmående Västmanland

Mål#6 Färre barn i ekonomiskt utsatta hushåll

Ett samhälle med likvärdiga livsvillkor kan bättre hushålla med sina gemensamma resurser.

Att växa upp under goda förutsättningar i en familj med goda livsvillkor påverkar barn och ungas hälsa och utveckling här och nu men även senare i livet. Barns rätt att utvecklas inom alla livsområden och att ha och få behålla en god psykisk och fysisk hälsa är en viktig förutsättning för möjligheter att växa och lära. I Västmanlands län har vi ett tydligt barnrättsperspektiv där beslut som fattas av vuxna utgår ifrån barnets bästa. År 2030 är livsvillkoren i Västmanlands län mer jämlika och jämställda och andelen barn i ekonomiskt utsatta hushåll har minskat i hela länet.

 

Om diagrammen
Diagrammen på sidan är interaktiva och du kan välja att dölja eller visa olika mätpunkter.

 

Barnfattigdom

Livsvillkoren påverkar barn och ungas hälsa

Familjen har stor inverkan på hälsan under hela uppväxten.

Att stötta vårdnadshavare är viktigt eftersom relationen mellan barn och vårdnadshavare är betydelsefull för att främja barnets hälsa och utveckling. Knappa ekonomiska och sociala resurser kan bidra till ökad sårbarhet för vårdnadshavare vilket kan leda till psykisk ohälsa, som i sin tur kan påverka barnens välbefinnande. Att leva i ekonomisk utsatthet är svårt både för barn och vuxen. Det handlar sällan om att man går hungrig eller fryser utan snarare om att barn i ekonomiskt utsatta familjer är mindre delaktiga i samhället, de tenderar få sämre betyg i skolan och lever oftare under osäkra boendeförhållanden. Det finns även en risk att dessa barn i större utsträckning blir mottagare av ekonomiskt bistånd och har sämre hälsa som vuxna.

Projektet Kvinna in i Sverige

För drygt ett år sedan startade Kvinna in i Sverige i kommunerna Norberg, Fagersta, Sala, Köping och Skinnskatteberg. Projektet är ett samverkansprojekt med Länsstyrelsen och delfinansieras av Europeiska socialfonden. Målgruppen är utrikesfödda kvinnor som levt i Sverige i många år, men aldrig haft ett jobb. Utgångspunkter i alla kommuner är språkträning, bygga nätverk och självförtroende. I Köping bedrivs projektet Kvinna in i Sverige av Jobbcenter på Köpings kommun. Syftet med projektet är att förbättra möjligheterna för utrikesfödda kvinnor att närma sig arbetsmarknaden eller studier. Förutom kreativ verkstad innehåller projektet också kurser i bland annat ekonomi, hälsa och arbetsmarknadskunskap. Det självförtroende som deltagarna får under den kreativa verkstaden gör också att de får en större tro på sig själva. (Cajsa Boussard, Konstnärlig ledare för Kreativ Verkstad i projektet Kvinna in i Sverige, Köpings Kommun)

Andel barn (0-19 år) i ekonomiskt utsatta hushåll i Västmanlands läns kommuner 2018

Källa: Kolada

Andel barn (0-19 år) i ekonomiskt utsatta hushåll i Västmanlands län jämfört med riket

Andel barn (0-19 år) i ekonomiskt utsatta hushåll. Skillnader mellan svensk och utländsk bakgrund 2017.

Uppföljning

Hur följer vi upp delmålet?

Här presenterar vi hur och vad vi mäter.

Delmålets uppfyllelse utvärderas mot andelen av samtliga individer i åldrarna 0-19 år som lever i hushåll med låg inkomst. Till hushåll med låg inkomst räknas de hushåll som fått ekonomiskt bistånd (tidigare kallat socialbidrag) under året eller där inkomsterna under året understigit socialbidragsnormen.

Vi använder kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.

Mer om våra kakor