Till innehåll
Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Målområde: Ett välmående Västmanland

Delmål: Minska andelen av befolkningen försörjda av det sociala välfärdssystemet

Andelen individer som försörjs av det sociala välfärdssystemet minskar i länet och delmålet får anses uppfyllt. Dock så minskar det inte i samtliga kommuner, varken från senaste året eller över perioden 2014. Det är också värt att notera förskjutningen mellan olika delar av välfärdssystemet.

Hur/vad mäter vi?

Delmålets uppfyllelse bedöms utifrån hur många helårsekvivalenter bland individer i åldrarna 20-64år som försörjdes av sociala ersättningar och/eller bidrag det aktuella året. Med helårsekvivalenter avses det antal individer som skulle kunna försörjas under ett helt år med full ersättning. Exempelvis blir två personer, som varit heltidsarbetslösa ett halvår var, tillsammans en helårsekvivalent. Till sociala ersättningar och bidrag räknas: Sjukpenning, Sjuk- och aktivitetsersättning, Arbetslöshet, Arbetsmarknadsåtgärder, Ekonomiskt bistånd, Etableringsersättning.

Utveckling 2006-2018

Andelen indvider som får försörjningsstöd har minskat stadigt

Andelen individer som försörjs av ovanstående ersättningar och/eller bidrag har minskat stadigt över tid i Västmanland, från omkring 23,4 procent 2006 till omkring 15,8 procent 2018. Utvecklingen i riket gått i samma riktning och även om Västmanland fortfarande har en något högre nivå än riket är sk

Sedan 2006 är det framförallt inom enskilda av det sociala bidragsystemet som varit störst. Efter senaste lågkonjunkturen har arbetslösheten stabiliserat sig på en lägre nivå än innan samtidigt som andelen inom både sjuk- och aktivitetsersättningen samt sjukpenningen minskat kraftigt. Även om den sammanvägda effekten är en minskad andel individer i ersättnings/bidragssystemet så är det värt att notera att andelen individer ökat inom två kategorier, ekonomiskt bistånd samt arbetsmarknadspolitiska åtgärder.

Antal helårsekvivalenter i åldrarna 20-64 år som försörjdes med sociala ersättningar och bidrag i Västmanland, år 2007-2018

Antal personer försörjda med sociala ersättningar och bidrag

Antal helårsekvivalenter i åldrarna 20-64 år som försörjdes med sociala ersättningar och bidrag, efter län, år 2010-2018

Källa: SCB Antal personer försörjda med sociala ersättningar och bidrag

Etableringsersättning gäller för 2011 och åren framåt. Åren 2007-2010 hette det introduktionsersättning.

Västmanlands kommuner 2014 - 2019

Situationen har förbättrats

Endast ett 20-tal av Sveriges 290 kommuner har haft en ökad andel individer som försörjs av det sociala bidragssystemet sedan 2014.

I Västmanland har situationen förbättrats i samtliga kommuner förutom Fagersta, där andelen ökat med 0,45 procentenheter. I Skinnskatteberg och Kungsör är marginella förbättringar, 0,15 respektive 0,44 procentenheter. Störst har förbättringen varit i Hallstahammar, med 3,63 procentenheter.  

Andel % av befolkningen försörjda av det sociala välfärdssystemet per kommun i Västmanland 2018

Vi använder kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.

Mer om våra kakor