Till innehåll
Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Målområde: Ett tillgängligt Västmanland

Prioriterat delmål: Öka kollektivtrafikens marknadsandelar

Generellt har kollektivtrafikens andel ökat i landet. Från 2010 har andelen i riket ökat från 21 till 31 procent och för Västmanland från 9 till 19 procent.

Andelen som anger att de väljer kollektiva färdmedel har ökat som mest de senaste åren i Västmanland, från 13 procent 2016 till 19 procent 2019. En jämförelse mellan länen placerar Västmanland på en sjätteplats bland de 21 länen. De län där kollektivtrafiken har störst marknadsandel är också de län där biltrafiken i respektive storstadsområde ålagts tullar, Stockholm och Västra Götaland. För 2019 var kollektivtrafikens andel i Stockholm och Västra Götaland 57 respektive 33 procent. Det får stora effekter på rikets andel, som för 2019 låg på 31 procent. Ett generellt mönster i riket är också att kollektivtrafikens marknadsandelar är större bland kvinnor och individer i yngre åldrar.

Marknadsandelarna ökar och delmålet anses uppnått.

Vad/hur mäter vi?

Delmålets uppfyllelse utvärderas mot hur stor andel av resorna i länet som genomförs inom kollektivtrafik. Statistiken hämtas från Kollektivtrafiksbarometern, som publiceras av Svensk Kollektivtrafik årligen, och avser för Västmanland den andel av resorna som genomförs i Västmanlands Länstrafiks regi.

Resultaten i Kollektivtrafiksbarometern bygger på resvaneundersökningar där individer anger med vilka färdmedel och frekvens de genomför sina resor.

Kollektivtrafikens marknadsandelar 2010-2018

Marknadsandel - andel kollektivtrafikresor av samtliga resor med motorburen trafik - för respektive bolag som tillhandahåller kollektivtrafik i respektive län/region.

Vi använder kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.

Mer om våra kakor