Till innehåll
Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Målområde: Ett nyskapande och tillväxtdrivet Västmanland genom hållbar tillväxt

Prioriterat delmål: Öka den regionala ekonomiska förnyelseförmågan

Över tid har utvecklingen varit positiv men mellan de två senaste mätpunkterna, 2015 och 2017, har Västmanlands resultat försämrats.

Ökad andel elever inom Ung Företagsverksamhet och privata FoU satsningar förklarar den positiva utvecklingen men samtidigt är det viktigt att notera att samtliga övriga indikatorer går i andra riktningen. Sammantaget får dock delmålet anses uppnått.

Hur/vad mäter vi?

Reglabs Innovationsindex har använts för att bedöma huruvida den regionala ekonomiska förnyelseförmågan ökat. Innovationsindexet består av tre block, varav det som syftar till att mäta förnyelseförmåga är uppbyggt av fem nyckelindikatorer som indexerats till ett sammanvägt mätetal. 1. Andel nystartade företag per 100 befintliga företag. 2. Andel elever som deltagit i Ung Företagsverksamhets utbildningskoncept av totala antalet gymnasieelever. 3. Andel som instämmer att företaget är innovativt i Tillväxtverkets undersökning Företagens villkor och verklighet. 4. Forskningsmedel som andel av totala medel vid universitet/högskola. 5. FoU-resurser vid privata arbetsställen som andel av BRP. Sammantaget bedöms indikatorerna ge en bild av en regions förmåga till förnyelse och nyskapande i näringslivet och visa på såväl förmågan att ta tillvara på som grundförutsättningarna för innovation. Värt att notera är att måttet primärt syftar till att fånga regionens utveckling och givet regionernas stora skillnader inom ovanstående indikatorer bör jämförelser mellan regioner inte övertolkas.

Förnyelseförmåga i Västmanland, 2004 - 2017

Utveckling 2004 - 2017

Västmanland på 10:e plats

Västmanlands län placerar sig på 10e plats bland länen vid senaste mätningen, som avser år 2017. Bland grannlänen placerar sig endast Uppsala, som toppar listan 2017, framför Västmanland.

Södermanland placerar sig strax under Västmanland med ett marginellt sämre resultat medan såväl Örebro som Dalarna placerar sig i det nedre skiktet.

Västmanlands indexvärde har ökat med omkring 12 procent sedan 2004. Vid jämförelse av samtliga län är det den 9e starkaste utvecklingen. Grannlänen Dalarna och Södermanland har båda haft en starkare utveckling än Västmanland över samma period, 2004-2017, medan utvecklingen i Örebro varit något sämre. Uppsala har haft den näst sämsta utvecklingen över samma period, trots sin topplacering vid senaste mätningen.

Om samtliga underliggande indikatorers utveckling över perioden jämförs är det tydligt att den positiva utvecklingen primärt härrör från en ökad andel individer som deltagit i Ung Företagsverksamhet. Även FoU inom den privata sektorn har bidragit till utvecklingen. Den senare har haft en stark uppåtgående trend sedan 2010. Vad gäller övriga indikatorer har utvecklingen gått i andra riktningen. Den mest dramatiska förändringen i negativ riktning finns i den indikator som ämnar fånga anställdas bedömning om huruvida företagen är innovativa.  

Vi använder kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.

Mer om våra kakor