Till innehåll
Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Målområde: Ett nyskapande och tillväxtdrivet Västmanland genom hållbar tillväxt

Delmål: Öka antalet exporterande företag

2018 exporterade länets företag varor för 43 miljarder, det är en ökning på lite mer än 1 miljard från året innan. Det är fortfarande främst länets stora företag som svarar för exporten, men antalet exportbolag med 1–9 anställda har ökat mest under förra året.

Varuexporten är hög både i förhållande till befolkningen och till den mängd varor och tjänster som produceras i länet. Företag med fler än 250 anställda står för den största delen 2018 och svarar för 36 miljarder av den totala varuexporten på 43 miljarder. Tyskland, Frankrike och Kina är viktiga exportländer för länet och svarar tillsammans för 13 miljarder.

Antalet exporterande företag i länet har förvisso minskat över tiden 2000-2018 men i ett kortare perspektiv, och framförallt mellan 2017 och 2018, har trenden varit uppåtgående. Störst har ökningen varit bland företag i den aggregerade gruppen 250+ anställda/okänt. Den samlade bedömningen är att delmålet nås.

Små företag som exporterar ökar

Antalet småföretag som exporterar har ökat till 275 stycken i Västmanland och deras närvaro på internationella marknader blir starkare. Fortfarande står de dock endast för en liten del av den totala varuexporten. Utöver stärkt samverkan mellan länets exportfrämjande organisationer har Region Västmanland under 2018 delat ut 11 exportcheckar och särskilt satsat på att stödja mindre exportföretag.

Hur/vad mäter vi?

Delmålets uppfyllelse utvärderas mot hur utvecklingen av antalet utlandsexporterande företag utvecklats i Västmanlands län. Uppgifterna inhämtas från SCBs företagsregister. I sammanställningen nedan förekommer sex storleksklasser: 0 anställda; 1-9 anställda; 10-49 anställda; 50-249 anställda; 250+ anställda; okänt. I den största storleksklassen, 250+ anställda, finns för få företag och statistiksekretess omöjliggör att uppgifter publiceras. 250+ och okänt har därför slagits samman för uppgifter som gäller Västmanlands län.

Utveckling 2000-2018

Vid årsslutet 2018 fanns i Västmanland 622st exporterande företag. 597 av dessa hade mindre än 250 anställda.

Den vanligast förekommande storleksklassen var 1-9 anställda, som samlade 275 företag. Sett till antal placerar det Västmanland på 13e plats bland Sveriges 21 län. Flest exporterande företag finns i storstadslänen och generellt följer placeringarna på listan länets storlek, med Stockholm i toppen och Gotland i botten.

Antalet exporterande företag har krympt med omkring 6 procent sedan år 2000, från 663 till 622st. I endast fem av 21 län har antalet företag ökat sedan 2000, Uppsala, Halland, Västerbotten, Stockholm och Skåne. Västmanlands utveckling placerar länet på 10e plats bland länen. Svagast har utvecklingen varit i Bleking, där antalet minskat med omkring 15 procent över perioden.

Den senaste lågkonjunkturen tycks haft mindre effekt på Västmanlands exporterande företag än för riket i stort.

Dock så tycks återhämtningen för riket varit starkare och den uppåtgående trenden är starkare för riket än Västmanland. Det är också värt att notera fördelningen mellan olika storleksklasser över tid. Den största förändringen har skett i antalet företag i storleksklassen 1-9 anställda, som utgör omkring 6,5 procentenheter mer av det totala antalet företag år 2018. Även andelen med 0 anställda har förändrats. För riket är förändringen som störst i gruppen okänt.

Om vi ser till förändringen mellan de två senast tillgängliga mätpunkterna fanns 31st fler företag 2018-12-31 jämfört med samma datum föregående år. Ökningen motsvarar 5,2 procent. Endast Gotland och Västerbotten hade haft en starkare utveckling under samma period, 6,9 respektive 5,6 procent, för vilken rikets utveckling var 3,8 procent.

Förändringen har primärt skett i storleksklassen 250+ anst/okänt. Den minsta storleksklassen (0-anställda), som också anställer minst antal individer men samtidigt innehållet flest företag, är den som växt minst mellan 2017 och 2018.

Vi använder kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.

Mer om våra kakor