Till innehåll
Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Målområde: Ett tillgängligt Västmanland

Prioriterat delmål: Hela Västmanland ska ha tillgång till snabbt bredband

Det sammanvägda läget i länet har förbättrats vad gäller samtliga hastigheter och geografier förutom Skinnskatteberg.

I tätbebyggt område är det för flera kommuner inte långt ifrån uppnått medan det stor variation mellan glesbygderna i respektive kommun. Delmålet är ännu ej uppnått även om utvecklingen går i rätt riktning i alla kommuner förutom en.

Hur/vad mäter vi?

Delmålets uppfyllelse utvärderas mot tre kriterier med horisont mot år 2025 och är formulerat som andel av hushåll och företag som har tillgång till uppkopplingar med hastigheter om minst 1, 30 respektive 100Mbit/s. Målet är att följande bör vara uppnått år 2025: 98% av alla hushåll och företag har tillgång till minst 1 Gbit/s, Av resterande 2 % så bör 1,9% ha tillgång till minst 100 Mbit/s, Resterande 0,1% bör ha tillgång till minst 30 Mbit/s.

Med tillgång menas dels hur stor andel av byggnader med hushåll eller arbetsställe som har teknisk möjlighet att på kort sikt och utan särskilda kostnader beställa ett internetabonnemang till adressen. Men det innefattar även hushåll och arbetsställen som har IT-infrastruktur (som medger en viss bithastighet) i absoluta närheten och som därigenom ska anses ha möjlighet till bredbandsanslutning räknas in. Med andra ord hushåll och arbetsställen som finns i byggnader som inte är anslutna med till exempel fiber, men där en fiberkabel finns i närheten av byggnaden (så kallat ”homes passed”).

Bredbandstillgång Västmanlands hushåll 2018

kartan visar andel (%) hushåll per kommun som har tillgång till bredband om minst 1 Gbit/s

Bredbandstillgång Västmanlands arbetsställen 2018

kartan visar andel (%) arbetsställen per kommun som har tillgång till bredband om minst 1 Gbit/s

Nuläge

Tillgången till fast bredband i Västmanland

Tillgång till fast bredband om minst 1 Gbit/s. Västmanland jämfört med övriga Sverige

Totalt sett har andelen med tillgång till bredband om minst 1 Gbit/s har ökat i både vad hushåll och arbetsställen i samtliga kommuner med undantag för Skinnskatteberg. Det är stora skillnader mellan kommunerna och ingen når i dagsläget upp till det mål som sats för 2025. För både hushåll och arbetsställen ligger också den totala tillgången under rikets andel 2018.

Skillnaderna mellan tätorter och glesbygd är alltjämt stor. 2018 nåddes 37,71 procent av hushållen i glesbygden medan motsvarande andel för riket var 50,48 procent. Västmanlands glesbygd har samtidigt haft en större förbättring än riket från föregående år, då riket hade 39,85 och Västmanland 22,62 procent. I tätorterna ligger länets nivåer i paritet med rikets, omkring 95 procent.

De största utmaningarna finns i enskilda kommuners glesbygd. På glesbygden i Skinnskatteberg och Surahammar nåddes endast omkring 1 procent av hushållen 2018 och i båda fallen innebar det är försämrad tillgång från föregående år.

Tillgång till fast bredband om minst 100 Mbit/s, eller IT-infrastruktur i absoluta närheten

Tillgången till fast bredband om minst 100 Mbit/s är densamma som 1 Gbit/s i samtliga kommuner.

Tillgång till fast bredband om minst 30 Mbit/s, eller IT-infrastruktur i absoluta närheten

Samma mönster som gäller för övriga överföringskapaciteter gäller även för anslutningar om minst 30 Mbit/s. Tillgången är avsevärt bättre i tätorter än i glesbygden och endast i Skinnskatteberg fall har förutsättningarna försämrats snarare än förbättrats, både vad gäller arbetsställen och hushåll.

Vi använder kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.

Mer om våra kakor