Till innehåll
Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Målområde: Ett välmående Västmanland

Balans på bostadsmarknaden i alla kommuner

Endast Skinnskatteberg kommun ansåg 2019 att det rådde balans på kommunens bostadsmarknad, resterande ansåg att det rådde underskott och samtliga kommuner ansåg att det rådde underskott i den egna centralorten. Det allmänna läget och situationen i centralorterna har ansetts likartad sedan 2015. Men

Underskottet anses skapa en särskilt svår situation för de som är nya på bostadsmarknaden och/eller har låga inkomster. Eftersom nybyggnationen varit relativt hög de senaste åren anses de största problemen inte huvudsakligen handla om volymer utan istället att skapa en fungerande bostadsmarknad för de som inte har råd att köpa eller hyra en nyproducerad bostad.

Länsstyrelsen i Västmanland konstaterar att färdigställandet av nya bostäder ökat kraftigt och att utvecklingen överträffar det regionala utvecklingsprogrammet men att det samtidigt påbörjas färre projekt. 2018 påbörjades byggandet av 1 166 nya bostäder, vilket var omkring 40 procent färre än föregående år.

Hur/vad mäter vi?

Delmålets uppfyllelse utvärderas med hjälp av uppgifter från den årliga (BMA) bostadsmarknadsanalys som Länsstyrelsen i Västmanland genomför. Uppgifterna i BMA inhämtas genom enkäter som varje kommun ombeds svara på. Kommunerna ombeds där skatta huruvida det råder brist, balans eller överskott på ett antal olika bostadstyper och geografier i den egna kommunen.

Bostadsmarknadsanalys för Västmanlands kommuner 2010-2019

Analysen bygger på kommunernas svar på Boverkets bostadsmarknadsenkät som genomförs i januari varje år.

Ö = Överskott på bostadsmarknaden

B = Balans på bostadsmarknaden

U = Underskott på bostadsmarknaden

Intresserad av mer?

Läs rapporten i sin helhet

Andra rapporter om regional utveckling

Vi använder kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.

Mer om våra kakor