Till innehåll
Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

covid-19

Aktuellt läge i Västmanland

Region Västmanland följer den ekonomiska utvecklingen i länet. Här presenterar vi tillgänglig statistik och veckovisa lägesrapporter om näringslivet och arbetsmarknaden.

Om statistiken

Statistiken på sidan uppdateras när ny data är tillgänglig. Diagrammen är interaktiva och du kan välja att dölja eller visa olika mätpunkter.

Länkar till övrigt innehåll

>> Samlad information till företagare 

>> Lägesbeskrivningar smittade och provtagningar

Lägesrapport näringsliv och arbetsmarknad - 14 september

Svensk ekonomi har påverkats påtagligt av konsekvenserna av covid-19. Detta är mycket tydligt om man följer olika undersökningar kring läget inom näringslivet. Inköpschefsindex för tillverkningsindustrin och tjänstebranscherna har sjunkit mycket kraftigt under våren och tillväxten föll kraftigt under andra kvartalet. Konjunkturen har nu återhämtat sig snabbt. Inköpschefsindex för tjänster är nu på en högre nivå än det historiska snittet och för industrin är indexet i tillväxtzonen för andra månaden i rad. Konjunkturinstitutets indikatorer har i många fall fallit till rekordlåga nivåer både för hushåll och för företag. Det har däremot skett en återhämtning. Läget inom tillverkningsindustrin och tjänstesektorn har förbättrats men är fortfarande svagt. Totalt sett ligger indikatorn på en fortsatt mycket låg nivå. Även bland hushållen har läget förbättrats men det är fortfarande svagt.

Arbetsmarknad

Antalet personer som omfattas av varsel har ökat kraftigt, både i riket och i Västmanlands län. I länet har totalt 1228 personer varslats om uppsägning sedan mars. Den allra största andelen av varslen skedde under mars och juni månad då 411 respektive 305 personer varslades. I augusti varslades 61 personer om uppsägning. Tillverkningsindustrin är den bransch i länet där flest personer omfattas av varsel.

Till och med 14 september omfattas drygt 11 800 personer i länet av korttidsarbete. Av dessa arbetar drygt hälften inom tillverkning. Drygt 1 400 personer som arbetar inom handeln omfattas. Det är också över 900 personer inom hotell och restaurang och över 700 personer som arbetar med olika typer av företagstjänster som omfattas av korttidsarbete.

I takt med att konjunkturen försämras har arbetslösheten i länet ökat. I slutet av augusti uppgick arbetslösheten till 10,8 procent av arbetskraften. Arbetslösheten har ökat med cirka 3 637 personer jämfört med augusti månad för ett år sedan. Arbetslösheten har ökat i samtliga kommuner i Västmanlands län. Ökningen i arbetslöshet har stannat av men ligger på en hög nivå. Nästan 15 000 personer är arbetslösa i länet.

Konkurser

Den tidigare ökningen innan sommaren har följts av en avmattning av konkurser i länet. Sammantaget till och med 9 september i år är det 13 procent fler konkurser än förra året. 119 företag i länet har inlett konkurser som påverkar 291 anställda jämfört med 105 företag och 275 anställda förra året. Konkurserna drabbar främst anställda inom handel följt av hotell och restaurang samt tillverkningsindustrin. Nästan 8 av 10 av konkurserna i länet är företag med inga eller upp till 4 anställda.

Nya företag

I början av året startades många nya företag länet, sedan mars kan man se en nedgång i antal nya företag. Sammantaget till och med juli i år har drygt 1 100 företag startats, vilket är fler än 2019 samma period (1041 företag) och 2018 (908).

Antal nya personer som omfattas av varsel i Västmanlands län. Uppdateras varje vecka.

Antalet personer som omfattas av varsel i Västmanlands län per månad. Senast uppdaterad 7 september 2020.

Antal arbetslösa i Västmanlands län. Uppdateras varje vecka.

Andel arbetslösa (16-64 år) av arbetskraften i Västmanlands län per månad. Senast uppdaterad 14 september 2020.

Andel arbetslösa (16-64 år) av arbetskraften i Västmanlands län fördelat på kön och kommun under maj månad. Senast uppdaterad 14 september 2020.

Antal anställda som omfattas av korttidsarbetet i Västmanlands län per bransch. Senast uppdaterad 14 september.

Antal nystartade företag i Västmanlands län per månad. Senast uppdaterad 31 augusti 2020.

Antal konkurser i Västmanlands län per månad. Senast uppdaterad 16 september 2020.

Anställda som omfattas av konkurser i Västmanlands län per månad. Senast uppdaterad 16 september 2020.

Vi använder kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.

Mer om våra kakor