Till innehåll
covid-19

Aktuellt läge i Västmanland

Region Västmanland följer den ekonomiska utvecklingen i länet. Här presenterar vi tillgänglig statistik och veckovisa lägesrapporter om näringslivet och arbetsmarknaden.

Om statistiken

Statistiken på sidan uppdateras när ny data är tillgänglig. Diagrammen är interaktiva och du kan välja att dölja eller visa olika mätpunkter.

Länkar till övrigt innehåll

>> Samlad information till företagare 

>> Lägesbeskrivningar smittade och provtagningar

Lägesrapport näringsliv och arbetsmarknad - 7 juni

Svensk ekonomi har påverkats påtagligt av konsekvenserna av covid-19. Detta är mycket tydligt om man följer olika undersökningar kring läget inom näringslivet. Tillväxten i riket föll mycket kraftigt under andra kvartalet 2020. Därefter har det skett en återhämtning med en kraftig ökning av tillväxten under tredje kvartalet 2020. Under 2020 minskade BNP med 2,8 procent jämfört med 2019. Första kvartalet 2021 ökade BNP med 0,8 procent.

Ekonomiska indikatorer

Inköpschefsindex för tillverkningsindustrin minskade i maj men ökade för tjänster, båda är fortsatt i tillväxtzonen. Konjunkturinstitutets undersökningar indikerar ett mycket starkt läge och en historiskt hög nivå efter ännu en förbättring i maj. Indikatorn steg för samtliga sektorer, förutom detaljhandeln, vilket drar upp det sammanvägda resultatet. Läget bedöms av konjunkturinstitutet som mycket starkt eller starkt inom samtliga sektorer.

Återhämtningen bedöms komma igång lite grann under andra kvartalet. Det tredje kvartalet, när de flesta fått vaccin och smittspridningen är lägre, vänder konjunkturen tydligt uppåt enligt en prognos från Konjunkturinstitutet.

Arbetsmarknad

Antalet personer som omfattas av varsel har ökat kraftigt, både i riket och i Västmanlands län. I länet varslades totalt 1580 personer om uppsägning 2020 vilket är nästan 600 fler än 2019. Tillverkningsindustrin var tidigare den bransch i länet där flest personer omfattas av varsel, men nu är flest inom transport och magasinering, under perioden april 2020 till maj 2021. Antalet varsel har varit på en hög nivå även under 2021. Totalt har 736 personer varslats om uppsägning under året, varav 6 hittills i juni.

Över 13 000 personer i länet har någon gång omfattats av korttidsarbete. Av dessa arbetar knappt hälften inom tillverkning. Det är också nästan 1 600 personer som arbetar inom handel, nästan 1 200 personer inom hotell och restaurang och över 800 personer som arbetar med olika typer av företagstjänster som har registrerats för korttidsarbete. Hittills under 2021 har över 800 personer beviljats korttidsarbete i länet. Flest under 2021 finns inom hotell och restaurang.

I takt med att konjunkturen har försämrats har arbetslösheten i länet ökat. I slutet av april uppgick arbetslösheten till 10,1 procent av arbetskraften. Arbetslösheten i länet har minskat under året och är nu lägre än samma tidpunkt förra året. Arbetslösheten är dock fortfarande på en hög nivå. Arbetslösheten har ökat i samtliga kommuner i Västmanlands län. Nästan 13 000 personer är arbetslösa i länet.

Konkurser

Totalt under 2020 har det registrerats 166 konkurser i Västmanlands län. Det är ungefär lika många som under 2019. Konkurserna påverkar 362 anställda vilket är färre än 2019 då 524 anställda drabbades av konkurser. Konkurserna 2020 drabbade främst anställda inom handel samt hotell och restaurang. I april inledde 10 företag konkurs, vilket omfattar 36 anställda. Totalt under året har 41 konkurser registrerats, det är 26 färre än motsvarande period 2020. Nästan nio av tio av konkurserna i länet är företag med inga eller upp till fyra anställda.

Nya företag

Under april 2021 har 115 nya företag startats vilket totalt sett innebär 621 nya företag under årets fyra första månader. Det är mer än 100 färre nystartade företag jämfört med samma period föregående år. Nystartade företag fluktuerar normalt mellan månaderna, men nedgången kan också bero på pandemins utdragna förlopp.

Antal nya personer som omfattas av varsel i Västmanlands län. Uppdateras varje vecka.

Antal personer som omfattas av varsel i Västmanlands län per månad. Senast uppdaterad 7 juni 2021.

Antal arbetslösa i Västmanlands län. Uppdateras varje vecka.

Andel arbetslösa (16-64 år) av arbetskraften i Västmanlands län per månad. Senast uppdaterad 12 maj 2021.

Andel arbetslösa (16-64 år) av arbetskraften i Västmanlands län fördelat på kön och kommun. Senast uppdaterad 12 maj 2021.

Totalt antal anställda som beviljats korttidsarbete i Västmanlands län per bransch. Uppdateras varje vecka.

Antal nystartade företag i Västmanlands län per månad. Senast uppdaterad 25 maj 2021.

Antal konkurser i Västmanlands län per månad. Senast uppdaterad 17 maj 2021.

Anställda som omfattas av konkurser i Västmanlands län per månad. Senast uppdaterad 17 maj 2021.

Godkänn vårt användande av kakor (cookies)

Vi använder cookies och andra liknande tekniker på våra webbplatser. Du kan själv kontrollera vilka cookies som får placeras i din webbläsare och du kan ändra dina inställningar när som helst via länk i sidfoten. Läs mer i vår Cookie policy och gör sen dina val.

Inställningar för cookies

Här kan du välja vilka kategorier av cookies som ska vara aktiverade.

Denna kategori består av cookies som behövs för att webbplatsen ska fungera korrekt.

Denna kategori består av cookies som ger oss statistik och anonymiserad data som visar hur våra webbplatser används och gör det möjligt för oss att rätta till fel och förbättra webbplatserna.

Denna kategori består av cookies från tredjepartstjänster som bland annat möjliggör uppspelning av video och länkning till våra sidor och flöden i sociala medier.