Till innehåll
covid-19

Aktuellt läge i Västmanland

Region Västmanland följer den ekonomiska utvecklingen i länet. Här presenterar vi tillgänglig statistik och veckovisa lägesrapporter om näringslivet och arbetsmarknaden.

Om statistiken

Statistiken på sidan uppdateras när ny data är tillgänglig. Diagrammen är interaktiva och du kan välja att dölja eller visa olika mätpunkter.

Länkar till övrigt innehåll

>> Samlad information till företagare 

>> Lägesbeskrivningar smittade och provtagningar

Lägesrapport näringsliv och arbetsmarknad - 14 september

Svensk ekonomi har påverkats påtagligt av konsekvenserna av covid-19. Detta är mycket tydligt om man följer olika undersökningar kring läget inom näringslivet. Tillväxten i riket föll mycket kraftigt under andra kvartalet 2020. Därefter har det skett en återhämtning med en kraftig ökning av tillväxten under tredje kvartalet 2020. Under 2020 minskade BNP med 2,8 procent jämfört med 2019. Andra kvartalet 2021 ökade BNP med 0,9 procent jämfört med föregående kvartal.

Ekonomiska indikatorer

Inköpschefsindex för tillverkningsindustrin och tjänstesektorn minskade i augusti, men båda är kvar på mycket höga nivåer. Konjunkturinstitutets undersökningar indikerar ett fortsatt mycket starkt läge trots en liten minskning i augusti. Det starka läget förklaras av att tillverkningsindustrin går på högvarv, men läget bedöms som mycket starkt eller starkt även i övriga sektorer.

Minskad smittspridning och lättade restriktioner leder till att hushållens konsumtion ökar och återhämtningen accelereras under tredje kvartalet. Därefter bedöms återhämtningen avta något. Lågkonjunkturen bedöms vara över i slutet av året men utvecklingen på arbetsmarknaden släpar efter, enligt en prognos från Konjunkturinstitutet. Deltavarianten av coronaviruset är en stor osäkerhetsfaktor för utvecklingen framöver.

Arbetsmarknad

Antalet personer som omfattas av varsel har ökat kraftigt, både i riket och i Västmanlands län. I länet varslades totalt 1 580 personer om uppsägning 2020 vilket är nästan 600 fler än 2019. Tillverkningsindustrin var tidigare den bransch i länet där flest personer omfattas av varsel, men nu är flest inom transport och magasinering sedan pandemin började. Antalet varsel har varit på en hög nivå även under första halvåret 2021. Totalt har 796 personer varslats om uppsägning till och med slutet av augusti.

Över 13 600 personer i länet har någon gång omfattats av korttidsarbete. Av dessa arbetar knappt hälften inom tillverkning. Det är också över 1 650 personer som arbetar inom handel, nästan 1 300 personer inom hotell och restaurang och över 850 personer som arbetar med olika typer av företagstjänster som har registrerats för korttidsarbete. Hittills under 2021 har nästan 1 400 personer beviljats korttidsarbete i länet. Flest under 2021 finns inom hotell och restaurang.

I takt med att konjunkturen har försämrats har arbetslösheten i länet ökat. I slutet av augusti uppgick arbetslösheten till 9,7 procent av arbetskraften. Arbetslösheten i länet har minskat under året men är fortfarande på en hög nivå, den är dock lägre än samma tidpunkt förra året. Arbetslösheten har ökat i nästan samtliga kommuner i Västmanlands län. Över 13 200 personer är arbetslösa i länet.

Konkurser

Totalt under 2020 har det registrerats 166 konkurser i Västmanlands län. Det är ungefär lika många som under 2019. Konkurserna påverkar 362 anställda vilket är färre än 2019 då 524 anställda drabbades av konkurser. Konkurserna 2020 drabbade främst anställda inom handel samt hotell och restaurang. I juli inledde 8 företag konkurs, vilket omfattar 4 anställda. Totalt under året har 81 konkurser registrerats, det är 33 färre än motsvarande period 2020. Nio av tio av konkurserna i länet är företag med inga eller upp till fyra anställda.

Nya företag

Under juli startade 76 nya företag. Det är igen en månad med klart lägre nystartade företag än vad vi normalt har i länet. Totalt i år har 882 företag startats. Det är kan jämföras med cirka 1 140 företag 2020. Nystartade företag fluktuerar normalt mellan månader och år, men nedgången kan också bero på pandemins utdragna förlopp.

Antal personer som omfattas av varsel i Västmanlands län per månad. Senast uppdaterad 14 september 2021.

Antal arbetslösa i Västmanlands län. Uppdateras varje vecka.

Andel arbetslösa (16-64 år) av arbetskraften i Västmanlands län per månad. Senast uppdaterad 14 september 2021.

Andel arbetslösa (16-64 år) av arbetskraften i Västmanlands län fördelat på kön och kommun. Senast uppdaterad 14 september 2021.

Totalt antal anställda som beviljats korttidsarbete i Västmanlands län per bransch. Uppdateras varje vecka.

Antal nystartade företag i Västmanlands län per månad. Senast uppdaterad 23 augusti 2021.

Antal konkurser i Västmanlands län per månad. Senast uppdaterad 23 augusti 2021.

Anställda som omfattas av konkurser i Västmanlands län per månad. Senast uppdaterad 23 augusti 2021.

Godkänn vårt användande av kakor (cookies)

Vi använder cookies och andra liknande tekniker på våra webbplatser. Du kan själv kontrollera vilka cookies som får placeras i din webbläsare och du kan ändra dina inställningar när som helst via länk i sidfoten. Läs mer i vår Cookie policy och gör sen dina val.

Inställningar för cookies

Här kan du välja vilka kategorier av cookies som ska vara aktiverade.

Denna kategori består av cookies som behövs för att webbplatsen ska fungera korrekt.

Denna kategori består av cookies som ger oss statistik och anonymiserad data som visar hur våra webbplatser används och gör det möjligt för oss att rätta till fel och förbättra webbplatserna.

Denna kategori består av cookies från tredjepartstjänster som bland annat möjliggör uppspelning av video och länkning till våra sidor och flöden i sociala medier.