Till innehåll
Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

covid-19

Aktuellt läge i Västmanland

Region Västmanland följer den ekonomiska utvecklingen i länet. Här presenterar vi tillgänglig statistik och veckovisa lägesrapporter om näringslivet och arbetsmarknaden.

Om statistiken

Statistiken på sidan uppdateras när ny data är tillgänglig. Diagrammen är interaktiva och du kan välja att dölja eller visa olika mätpunkter. 

Länkar till övrigt innehåll

>> Samlad information till företagare 

>> Lägesbeskrivningar smittade och provtagningar

Lägesrapport näringsliv och arbetsmarknad - 3 juni

Svensk ekonomi påverkats påtagligt av konsekvenserna av covid-19. Detta är mycket tydligt om man följer olika undersökningar kring läget inom näringslivet. Inköpschefsindex för tillverkningsindustrin och tjänstebranscherna har sjunkit mycket kraftigt under loppet av våren. Även Konjunkturinstitutets indikatorer har i många fall fallit till rekordlåga nivåer både för hushåll och för företag. Konjunkturen har försämrats i snabb takt.

Arbetsmarknad

Antalet personer som omfattas av varsel har ökat kraftigt, både i riket och i Västmanlands län. I länet har totalt 717 personer varslats om uppsägning sedan mars. Den allra största andelen av varslen skedde under mars månad då 411 personer varslades. Därefter har antalet varsel legat en lägre nivå. Den bransch där flest personer omfattas av varsel är hotell och restaurang där nästan hälften av de varslade personerna i länet arbetar.

Till och med 3 juni omfattas omkring 9650 personer i länet av korttidsarbete. Av dessa arbetar nästan hälften inom tillverkning och drygt 1200 personer arbetar inom handeln. Det är också 780 personer inom hotell och restaurang och drygt 600 personer som arbetar med olika typer av företagstjänster som omfattas av korttidsarbete.

I takt med att konjunkturen försämras har arbetslösheten i länet ökat. I slutet av april uppgick arbetslösheten till 9,7 procent av arbetskraften. Det innebär att drygt 13 000 personer var registrerade som arbetslösa hos Arbetsförmedlingen. En ökning med omkring 2 100 personer jämfört med för ett år sedan. Även under maj månad har dock arbetslösheten fortsatt att öka och närmar sig nu 14 000 personer.

Konkurser

Företagskonkurserna är totalt sett fler i år än förra året, men för maj månad ligger de på samma nivå, 20 stycken, som förra året. Hittills i år, till och med maj, har 88 företag i länet inlett konkurser och som påverkar 220 anställda. Förra året samma period var det 68 företagskonkurser där drygt 170 anställda omfattas, en ökning med drygt 30 procent i år. Flest anställda som drabbas av konkurser finns inom handel, hotell och restaurang samt transport.

I riket som helhet är det till och med maj i år 3500 företagskonkurser och som omfattar över 13 500 anställda.

Antal nya personer som omfattas av varsel i Västmanlands län. Uppdateras varje vecka.

Antalet personer som omfattas av varsel i Västmanlands län per månad. Senast uppdaterad 1 juni 2020.

Antal arbetslösa i Västmanlands län. Uppdateras varje vecka.

Andel arbetslösa (16-64 år) av arbetskraften i Västmanlands län per månad. Senast uppdaterad 11 maj 2020.

Andel arbetslösa (16-64 år) av arbetskraften i Västmanlands län fördelat på kön och kommun under mars månad. Senast uppdaterad 11 maj 2020.

Antal anställda som omfattas av korttidsarbetet i Västmanlands län per bransch. Senast uppdaterad 3 juni.

Antal nystartade företag i Västmanlands län per månad. Senast uppdaterad 19 maj 2020.

Antal konkurser i Västmanlands län per månad. Senast uppdaterad 1 juni 2020.

Anställda som omfattas av konkurser i Västmanlands län per månad. Senast uppdaterad 1 juni 2020.

Vi använder kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.

Mer om våra kakor