Till innehåll
Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

covid-19

Aktuellt läge i Västmanland

Region Västmanland följer den ekonomiska utvecklingen i länet. Här presenterar vi tillgänglig statistik och veckovisa lägesrapporter om näringslivet och arbetsmarknaden.

Om statistiken

Statistiken på sidan uppdateras när ny data är tillgänglig. Diagrammen är interaktiva och du kan välja att dölja eller visa olika mätpunkter.

Länkar till övrigt innehåll

>> Samlad information till företagare 

>> Lägesbeskrivningar smittade och provtagningar

Lägesrapport näringsliv och arbetsmarknad - 1 december

Svensk ekonomi har påverkats påtagligt av konsekvenserna av covid-19. Detta är mycket tydligt om man följer olika undersökningar kring läget inom näringslivet. Tillväxten i riket föll mycket kraftigt under andra kvartalet. Därefter har det skett en återhämtning och konjunkturen återhämtade sig snabbt med en kraftig ökning av tillväxten under tredje kvartalet.

Ekonomiska indikatorer

Inköpschefsindex för tjänster och tillverkningsindustri har fortsatt att öka och är i tillväxtzonen. Konjunkturinstitutet indikerar totalt sett ett svagt läge men för vissa branscher ser läget starkt ut. Det är framförallt indikatorn för tillverkningsindustrin som förbättras och läget där är mycket starkt. Indikatorn för detaljhandeln och hushållen föll i november. Tjänstesektorn och hushållen är sektorerna med det svagaste läget.

Den senaste tidens ökade smittspridning med tillkommande restriktioner utomlands och i Sverige ökar nu riskerna för en försämrad utveckling framöver. Särskilt för delar av handeln samt många tjänstenäringar. Det är rimligt att anta att den successiva förbättring som kunnat observeras i ekonomin tappar fart under fjärde kvartalet.

Arbetsmarknad

Antalet personer som omfattas av varsel har ökat kraftigt, både i riket och i Västmanlands län. I länet har totalt 1408 personer varslats om uppsägning sedan mars. Den allra största andelen av varslen skedde under mars och juni månad då 411 respektive 305 personer varslades. Hittills i november har 96 personer varslats om uppsägning. Tillverkningsindustrin är den bransch i länet där flest personer omfattas av varsel.

Till och med 30 november omfattas över 12 000 personer i länet av korttidsarbete. Av dessa arbetar drygt hälften inom tillverkning. Drygt 1 400 personer som arbetar inom handeln omfattas. Det är också över 900 personer inom hotell och restaurang och över 700 personer som arbetar med olika typer av företagstjänster som omfattas av korttidsarbete.

I takt med att konjunkturen har försämrats har arbetslösheten i länet ökat. I slutet av oktober uppgick arbetslösheten till 10,5 procent av arbetskraften. Arbetslösheten har ökat med cirka 2 900 personer jämfört med oktober månad för ett år sedan. Arbetslösheten har ökat i samtliga kommuner i Västmanlands län. Arbetslösheten i länet minskade i oktober men ligger på en hög nivå. Cirka 14 300 personer är arbetslösa i länet.

Konkurser

Den tidigare ökningen innan sommaren har följts av en avmattning av konkurser i länet. Totalt sett är det ungefär lika många konkurser i år som 2019. 136 företag har inlett konkurser som påverkar 299 anställda jämfört med 140 företag och 464 anställda förra året. Konkurserna drabbar främst anställda inom handel följt av hotell och restaurang samt tillverkningsindustrin. I oktober inledde sju företag konkurs. Nästan nio av tio av konkurserna i länet är företag med inga eller upp till fyra anställda.

Nya företag

I oktober startades 165 nya företag i länet. Sammantaget till och med oktober i år har 1619 nya företag startats, vilket är fler än 2019 samma period (1459 företag) och 2018 (1308).

Antal nya personer som omfattas av varsel i Västmanlands län. Uppdateras varje vecka.

Antalet personer som omfattas av varsel i Västmanlands län per månad. Senast uppdaterad 2 november 2020.

Antal arbetslösa i Västmanlands län. Uppdateras varje vecka.

Andel arbetslösa (16-64 år) av arbetskraften i Västmanlands län per månad. Senast uppdaterad 11 november 2020.

Andel arbetslösa (16-64 år) av arbetskraften i Västmanlands län fördelat på kön och kommun. Senast uppdaterad 11 november 2020.

Antal anställda som omfattas av korttidsarbetet i Västmanlands län per bransch. Senast uppdaterad 30 november.

Antal nystartade företag i Västmanlands län per månad. Senast uppdaterad 23 november 2020.

Antal konkurser i Västmanlands län per månad. Senast uppdaterad 11 november 2020.

Anställda som omfattas av konkurser i Västmanlands län per månad. Senast uppdaterad 11 november 2020.

Vi använder kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.

Mer om våra kakor