Till innehåll
Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

covid-19

Aktuellt läge i Västmanland

Region Västmanland följer den ekonomiska utvecklingen i länet. Här presenterar vi tillgänglig statistik och veckovisa lägesrapporter om näringslivet och arbetsmarknaden.

Om statistiken

Statistiken på sidan uppdateras när ny data är tillgänglig. Diagrammen är interaktiva och du kan välja att dölja eller visa olika mätpunkter.

Länkar till övrigt innehåll

>> Samlad information till företagare 

>> Lägesbeskrivningar smittade och provtagningar

Lägesrapport näringsliv och arbetsmarknad - 22 februari

Svensk ekonomi har påverkats påtagligt av konsekvenserna av covid-19. Detta är mycket tydligt om man följer olika undersökningar kring läget inom näringslivet. Tillväxten i riket föll mycket kraftigt under andra kvartalet. Därefter har det skett en återhämtning och konjunkturen återhämtade sig snabbt med en kraftig ökning av tillväxten under tredje kvartalet.

Ekonomiska indikatorer

Inköpschefsindex för tjänster ökade i januari men minskade för tillverkningsindustrin, båda är fortsatt i tillväxtzonen. Konjunkturinstitutets undersökningar indikerar totalt sett ett normalt läge efter en förbättring i januari. Indikatorn för bygg- och anläggning och detaljhandeln försämrades dock. Läget i tjänstesektorn bedöms av konjunkturinstitutet som mycket svagt och är den sektor med det svagaste resultatet.

Den senaste tidens ökade smittspridning med tillkommande restriktioner utomlands och i Sverige ökar riskerna för en försämrad utveckling framöver. Särskilt för delar av handeln samt många tjänstenäringar. Det är troligt att återhämtningen bryts fjärde kvartalet men att den kommande vaccineringen bidrar till fortsatt återhämtning andra kvartalet 2021, enligt en prognos från Konjunkturinstitutet.

Arbetsmarknad

Antalet personer som omfattas av varsel har ökat kraftigt, både i riket och i Västmanlands län. I länet har totalt 1580 personer varslats om uppsägning 2020 vilket är nästan 600 fler än 2019. Den allra största andelen av varslen skedde under mars och juni månad då 411 respektive 305 personer varslades. I januari registrerades 146 varsel vilket är förhållandevis många. Tillverkningsindustrin är den bransch i länet där flest personer omfattas av varsel. I februari finns hittills inga varsel inrapporterade.

Till och med 22 februari har över 12 200 personer i länet någon gång omfattats av korttidsarbete. Av dessa arbetar drygt hälften inom tillverkning. Det är också över 1 400 personer som arbetar inom handel, nästan 1 000 personer inom hotell och restaurang och över 700 personer som arbetar med olika typer av företagstjänster som har registrerats för korttidsarbete.

I takt med att konjunkturen har försämrats har arbetslösheten i länet ökat. I slutet av januari uppgick arbetslösheten till 10,6 procent av arbetskraften. Arbetslösheten har ökat med över 2 300 personer jämfört med januari månad för ett år sedan. Arbetslösheten har ökat i samtliga kommuner i Västmanlands län. Arbetslösheten i länet ligger på en mycket hög nivå. Nästan 14 500 personer är arbetslösa i länet.

Konkurser

Totalt under 2020 har det registrerats 166 konkurser i Västmanlands län. Det är ungefär lika många som under 2019. Konkurserna påverkar 362 anställda vilket är färre än 2019 då 524 anställda drabbades av konkurser. Konkurserna drabbar främst anställda inom handel samt hotell och restaurang. I januari inledde åtta företag konkurs. Nästan nio av tio av konkurserna i länet är företag med inga eller upp till fyra anställda.

Nya företag

I december startades 180 nya företag i länet, vilket är lika många som under oktober och november. Totalt sett har 2 040 företag startats under 2020 vilket är fler än 2019 (1 806 företag) och 2018 (1 666).

Antal nya personer som omfattas av varsel i Västmanlands län. Uppdateras varje vecka.

Antal personer som omfattas av varsel i Västmanlands län per månad. Senast uppdaterad 1 februari 2021.

Antal arbetslösa i Västmanlands län. Uppdateras varje vecka.

Andel arbetslösa (16-64 år) av arbetskraften i Västmanlands län per månad. Senast uppdaterad 11 februari 2021.

Andel arbetslösa (16-64 år) av arbetskraften i Västmanlands län fördelat på kön och kommun. Senast uppdaterad 11 februari 2021.

Totalt antal anställda som beviljats korttidsarbete i Västmanlands län per bransch. Senast uppdaterad 22 februari.

Antal nystartade företag i Västmanlands län per månad. Senast uppdaterad 2 februari 2021.

Antal konkurser i Västmanlands län per månad. Senast uppdaterad 15 februari 2021.

Anställda som omfattas av konkurser i Västmanlands län per månad. Senast uppdaterad 15 februari 2021.

Vi använder kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.

Mer om våra kakor