Region Västmanland logotyp
Serviceresor
Dokument Filtyp Skapad av Publicerad/Ej publicerad Dokument i redigeraläget Används på
1 Juni 2020.pdf.pdf pdf 3fgm 2020-06-08 Öppna i redigeraläget
2 APT-kit kvartal 2, 2023.pdf pdf 3FGM 2023-07-03 Öppna i redigeraläget
3 Akutell karta över sjukhusområdet i Västerås gäller från april 2024.pdf pdf 3FGM 2024-03-28 Öppna i redigeraläget
4 Karta över sjukhusområdet gäller från april 2024.pdf pdf 3FGM 2024-05-24 Öppna i redigeraläget
5 Nyhetsbrev augusti 2020.pdf pdf 3fgm 2020-09-01 Öppna i redigeraläget
6 Yttrande över revisionsrapport Granskning av god ekonomisk hushållning.pdf pdf 1xst 2020-10-23 Öppna i redigeraläget
7 Sprängning i Adelsögatan ppt.pptx pptx 3FGM 2023-01-16 Öppna i redigeraläget
8 Aktiva åtgärder mot diskriminering.pptx pptx 1XSV 2023-11-27 Öppna i redigeraläget
9 APT-kit kvartal 3 2023.pptx pptx 3FGM 2023-10-05 Öppna i redigeraläget
10 Tillsammans gör vi skillnad -varumärkeshandbok.pdf pdf 37Qw 2023-04-05 Öppna i redigeraläget
11 Granskning av implementering av nya läkemedel, 2020-11-13.pdf pdf 1xst 2020-11-27 Öppna i redigeraläget
12 Karta sjukhusområdet Västerås 20240423.pdf pdf 3CVM 2024-04-23 Öppna i redigeraläget
Sida Parkering
13 lastillsammans-affisch-2021.pdf pdf 3F6X 2023-10-24 Öppna i redigeraläget
14 Prislista 2023.pdf pdf 3cvm 2023-01-20 Öppna i redigeraläget
15 Broschyr_Våga prata om psykisk ohälsa.pdf pdf 3F6X 2024-02-03 Öppna i redigeraläget
16 Arbetsorder Utprovning och Specialanpassning i webSesam.pdf pdf 2lbq Ej publicerad Öppna i redigeraläget
17 dialogkort--tema-aterhamtning-i-arbetet.pdf pdf 3N8B 2024-05-02 Öppna i redigeraläget
18 Regional Digital Agenda.pdf pdf 37QR 2017-08-31 Öppna i redigeraläget
19 Ansökan om färdtjänst.pdf pdf 37QR 2017-08-07 Öppna i redigeraläget
20 Parkerings karta över apr-2024.pdf pdf 3DXH 2024-04-05 Öppna i redigeraläget
21 Föredragningslista landstingsstyrelsen 2016-06-22.pdf pdf 31hp 2017-01-22 Öppna i redigeraläget
22 resultat-halsa-pa-lika-villkor.pdf pdf 3F6X 2024-01-15 Öppna i redigeraläget
23 Protokoll landstingsstyrelsen 2016-06-21.pdf pdf 31hp 2017-01-22 Öppna i redigeraläget
24 Föredragningslista landstingsstyrelsen som driftnämnd 2016-02-24.pdf pdf 31hp 2017-01-22 Öppna i redigeraläget
25 Kompletteringslista landstingsstyrelsen 2016-06-22.pdf pdf 31hp 2017-01-22 Öppna i redigeraläget
26 Enkel prövning av barnets bästa - Utredningen Förändringar primärvårdsjour.docx docx 3N8B 2024-01-17 Öppna i redigeraläget
Block Riskanalyser
27 Förhållningsätt inhyrd personal HT 2023.docx docx 3N8B 2023-06-01 Öppna i redigeraläget
28 Bilaga 12 patientnämndens verksamhetsberättelse.pdf pdf 31hp 2017-04-12 Öppna i redigeraläget
29 Nyhetsbrev Sala sjukhus september 2020.pdf pdf 1xst 2020-10-23 Öppna i redigeraläget
30 Nyhetsbrev juni 2020.pdf pdf 397x 2020-07-03 Öppna i redigeraläget
Block Nyhetsbrev 2020 ej publicerad
31 Genomförandebeslut Kulvert Del 2.pdf pdf 3fgm 2022-02-11 Öppna i redigeraläget
32 APT material Projekt utveckla arbetssätt och säkra kompetens 231117.pdf pdf 3N8B 2023-11-24 Öppna i redigeraläget
33 Region Västmanland Avtalsprodukter 240404.pdf pdf 3H3Q 2024-04-08 Öppna i redigeraläget
34 Utredningsdirektiv Vårdplatser Fagersta 231011.pdf pdf 3N8B 2023-10-26 Öppna i redigeraläget
35 Affisch Markarbeten pågår under 2023.pdf pdf 3fgm 2023-03-08 Öppna i redigeraläget
Sida CKF firar 25-års jubileum ej publicerad
36 Överbeläggningsplan sommar 2024 v2.pdf pdf 3N8B 2024-06-19 Öppna i redigeraläget
37 Affisch om sprängning Adelsögatan våren.pdf pdf 3fgm 2023-03-08 Öppna i redigeraläget
38 Protokoll landstingsstyrelsen 2016-10-26.pdf pdf 31hp 2017-01-23 Öppna i redigeraläget
39 Bilaga 1 Kollektivtrafiknämndens protokoll 2017-02-06.pdf pdf 31hp 2017-04-12 Öppna i redigeraläget
40 Protokoll landstingsstyrelsen 2016-06-22.pdf pdf 31hp 2017-01-22 Öppna i redigeraläget
41 Bilagor till protokoll landstingsstyrelsen 2016-10-26.pdf pdf 31hp 2017-01-23 Öppna i redigeraläget
42 Semester HSF.pdf pdf 3N8B 2024-06-19 Öppna i redigeraläget
43 Bilagor till protokoll landstingsstyrelsen 2016-12-21.pdf pdf 31hp 2017-01-23 Öppna i redigeraläget
44 Bilaga 11 REDOVISNING av motioner under handläggning.pdf pdf 31hp 2017-04-12 Öppna i redigeraläget
45 Bilaga 10 Motion angående forskningssatsning inom psykiatrin och primärvården RV170740.pdf pdf 31hp 2017-04-12 Öppna i redigeraläget
46 Nomineringsblankett Utvecklingsstipendium.docx docx 310S 2023-05-17 Öppna i redigeraläget
47 broschyr_sarskild-skolskjuts-äldre.pdf pdf 3QZS Ej publicerad Öppna i redigeraläget
48 Bilaga 24 Årsredovisning 2016 Landstinget Västmanland Underskriven revisionen.pdf pdf 31hp 2017-04-18 Öppna i redigeraläget
49 Bil 29 anm Revisionsrapport Granskning av dokumenthantering och nämndsadministration.pdf pdf 37QR 2017-11-22 Öppna i redigeraläget
50 Bilaga 17 c RV171949 Revisionsrapport Temagranskning personalförsörjning delrapport 2.pdf pdf 37QR 2017-11-21 Öppna i redigeraläget
51 Bil 31 anm Revisionsrapport Temagranskning personalförsörjning delrapport 2.pdf pdf 37QR 2017-11-22 Öppna i redigeraläget
52 Delår 2 2022 Region Västmanland.pdf pdf 3CVM 2023-08-31 Öppna i redigeraläget
53 Bil 2 Protokoll Bid 20170913.pdf pdf 37QR 2017-10-18 Öppna i redigeraläget
54 Slutenvård Beläggning 2023-01-13.pdf pdf 3N8B 2023-01-13 Öppna i redigeraläget
55 Överbeläggningar och utlokaliserade 2023-01-13.pdf pdf 3N8B 2023-01-13 Öppna i redigeraläget
56 Överbeläggningar och utlokaliserade 2023-01-05.pdf pdf 3QM4 2023-01-05 Öppna i redigeraläget
57 Överbeläggningar och utlokaliserade 2023-01-02.pdf pdf 3N8B 2023-01-02 Öppna i redigeraläget
58 Bil 16 Motion om utveckling av hemsjukvård, mobil vård och palliativ vård.pdf pdf 37QR 2017-10-18 Öppna i redigeraläget
59 Bil 17 Motion om barn- och ungdomspsykiatriskt centrum.pdf pdf 37QR 2017-10-18 Öppna i redigeraläget
60 Bil 19 a RV171717 Interpellation (C) Skälig tjänstepension - när då.pdf pdf 37QR 2017-10-18 Öppna i redigeraläget
61 Bil 23 a Interpellation (M) Invånardialogs uppdrag.pdf pdf 37QR 2017-10-18 Öppna i redigeraläget
62 Nyhetsbrev nov 2022.pdf pdf 3l7z 2023-01-30 Öppna i redigeraläget
63 Regionfullmäktiges protokoll 2017-10-25.pdf pdf 3827 2017-11-06 Öppna i redigeraläget
64 Bilaga 2 protokoll patientnämnden 171023.pdf pdf 37QR 2017-11-15 Öppna i redigeraläget
65 Bilaga 3 f protokollsanteckning (C) och (L).pdf pdf 37QR 2017-11-15 Öppna i redigeraläget
66 Bil 8 b Oslo Stockholm bolagsordning 2017-09-06.pdf pdf 37QR 2017-10-18 Öppna i redigeraläget
67 Bil 8 c Oslo Stockholm aktieöverlåtelseavtal 2017-08-17 beslutsunderlag KF.pdf pdf 37QR 2017-10-18 Öppna i redigeraläget
68 Bilaga 3 e protokollsanteckning (MP).pdf pdf 37QR 2017-11-15 Öppna i redigeraläget
69 Bilaga 16 Motion till Regionfullmäktige (L) Inför ett program mot hedersrelaterat våld RV171934.pdf pdf 37QR 2017-11-21 Öppna i redigeraläget
70 Chef- och ledarutvecklingsprogram 2024 2025.pdf pdf 3N8B 2024-04-19 Öppna i redigeraläget
71 nyhetsbrev jan 2023.pdf pdf 3l7z 2023-01-30 Öppna i redigeraläget
72 Bil 3 Kollektivtrafiknämndens protokoll 2017-09-18 inklusive bilagor.pdf pdf 37QR 2017-10-18 Öppna i redigeraläget
73 Beslut nr 5, RSSL, Dubbel timlön pensionärer.pdf pdf 1xst 2022-12-30 Öppna i redigeraläget
74 Beslut nr 4, RSSL, Förstärkt övertidsersättning 221228- 230109.pdf pdf 1xst 2022-12-30 Öppna i redigeraläget
75 Slutenvård Beläggning 2022-12-29.pdf pdf 1xst 2022-12-29 Öppna i redigeraläget
76 Slutenvård Beläggning 2022-12-27.pdf pdf 1xst 2022-12-27 Öppna i redigeraläget
77 Bil 4 Sammanställning motioner under handläggning RF oktober 2017.pdf pdf 37QR 2017-10-18 Öppna i redigeraläget
78 Nyhetsbrev januari 2022.pdf pdf 19rk 2022-10-27 Öppna i redigeraläget
79 Nyhetsbrev april 2022.pdf pdf 19rk 2022-10-27 Öppna i redigeraläget
80 Nyhetsbrev februari 2022.pdf pdf 19rk 2022-10-27 Öppna i redigeraläget
81 Regionfullmäktiges protokoll 2017-09-27.pdf pdf 37QR 2017-10-04 Öppna i redigeraläget
82 Bil 1 Allmänpolitisk debatt i fullmäktige.pdf pdf 37QR 2017-10-18 Öppna i redigeraläget
83 Patientkommunikation stängd mottagning 31 maj.pdf pdf 3N8B 2024-05-24 Öppna i redigeraläget
84 Rutiner för publicering av nyheter from 17 november.pdf pdf 3N8B 2022-11-15 Öppna i redigeraläget
85 Slutenvård Beläggning 2023-01-08.pdf pdf 3N8B 2023-01-09 Öppna i redigeraläget
86 Bil 11 Motion om att behandla alla vårdcentraler lika.pdf pdf 37QR 2017-10-18 Öppna i redigeraläget
87 Bil 10 a Motion om artiklar som innehåller mikroplaster.pdf pdf 37QR 2017-10-18 Öppna i redigeraläget
88 Bil 41a Interpellation Angående statistik och uppföljning av sjukfrånvaro.pdf pdf 37QR 2017-09-21 Öppna i redigeraläget
89 Rapport Införandet av standardiserade vårdförlopp under år 2016.pdf pdf 3CVM 2019-03-08 Öppna i redigeraläget
90 Månadsrapport september 2018.pdf pdf 3bwx 2019-05-29 Öppna i redigeraläget
91 Den moderna bedragaren februari 2022.pdf pdf 19rk 2022-10-27 Öppna i redigeraläget
92 Månadsrapport september 2017.pdf pdf 3827 2017-11-09 Öppna i redigeraläget
93 2_tillfalliga-parkeringsplatser-vasteras-sjukhjus.pdf pdf 3RTL 2024-02-22 Öppna i redigeraläget
94 Bil 1 protokoll_pn_170613.pdf pdf 37QR 2017-09-21 Öppna i redigeraläget
95 Bilaga 20 Hbtq-policy.pdf pdf 2s4s 2017-06-19 Öppna i redigeraläget
96 Bilaga 22 Förslag patientavgifter.pdf pdf 2s4s 2017-06-14 Öppna i redigeraläget
97 Bilaga 34 b Svar på interpellation angående bemaning av ambulansen i sommar.pdf pdf 2s4s 2017-06-19 Öppna i redigeraläget
98 Registrering av Egenkontroll Miljö.docx docx 3P6D 2023-02-08 Öppna i redigeraläget
99 Bilaga 27 Protokollsanteckning M Delägarskap ABVL.pdf pdf 2s4s 2017-06-14 Öppna i redigeraläget
100 Granskning Krisberedskap.pdf pdf 2s4s 2017-01-16 Öppna i redigeraläget
101 Bilaga 12 RP 2018-2020 - 2017-06-13.pdf pdf 2s4s 2017-06-14 Öppna i redigeraläget
102 Föredragningslista regionfullmäktige 2017-04-19.pdf pdf 31hp 2017-04-12 Öppna i redigeraläget
103 Bilaga 36b protokollsanteckning KD miljöprogram.pdf pdf 31hp 2017-04-12 Öppna i redigeraläget
104 Bilaga 31 Resultatregleringsmodell.pdf pdf 31hp 2017-04-12 Öppna i redigeraläget
105 Bilaga 50 Bolagsordning VLAB från 2014.pdf pdf 31hp 2017-04-18 Öppna i redigeraläget
106 Bilaga 45a Interpellationssvar angående en regional livsmedelsstrategi.pdf pdf 31hp 2017-04-18 Öppna i redigeraläget
107 Bilaga 42a Interpellationssvar angående kommunikation på ortopeden.pdf pdf 31hp 2017-04-18 Öppna i redigeraläget
108 Bilaga 31a protokollsanteckning resultatregleringsmodell.pdf pdf 31hp 2017-04-12 Öppna i redigeraläget
109 Läkarmöten våren 2023.pdf pdf 3QLZ 2022-11-02 Öppna i redigeraläget
110 Bilaga 7 Motion Se till helheten- för patienternas och personalens skull.pdf pdf 31hp 2017-04-12 Öppna i redigeraläget
111 Bilaga 6 Motion Region Västmanlands klädpolicy ska vara fri från religiösa och politiska symboler (002).pdf pdf 31hp 2017-04-12 Öppna i redigeraläget
112 Bilaga 41 Motion om trygg och säker mat.pdf pdf 31hp 2017-04-12 Öppna i redigeraläget
113 APT-paket miljö 2023.pptx pptx 3P6D 2023-03-06 Öppna i redigeraläget
114 Bil 4 Årsredovisning 2016 Inventum.pdf pdf 37QR 2017-09-15 Öppna i redigeraläget
115 Resultat av en enkät till forskare om rättssäker forskningsprocess (RSFP).pdf pdf 3QLZ 2023-11-10 Öppna i redigeraläget
Sida Forskning
Sida Forskning
116 Regionfullmäktiges protokoll 2017-04-19.pdf pdf 31hp 2017-04-27 Öppna i redigeraläget
117 Intresseanmälan sammanhållen planering på 1177.se.pdf pdf 397x 2022-09-15 Öppna i redigeraläget
118 Bilaga 38b Utkast reglemente Kostnämnden.pdf pdf 31hp 2017-04-12 Öppna i redigeraläget
119 Exempeldokument för intranätet.docx docx 397x 2022-03-10 Öppna i redigeraläget
120 Granskning av kontroll av legitimation vid anställning och inhyrning av personal.pdf pdf 2s4s 2017-01-13 Öppna i redigeraläget
121 Granskning av kollektivtrafiknämnden.pdf pdf 2s4s 2017-01-13 Öppna i redigeraläget
122 Dygnsvila nytt.docx docx 1XSV 2023-10-06 Öppna i redigeraläget
123 Frågor och svar om Erbjudande om heltid.pdf pdf 3N8B 2022-05-27 Öppna i redigeraläget
124 2008-11-06 Läkarföreningen Flextidsavtal.pdf pdf 1XSV 2024-04-25 Öppna i redigeraläget
Block Flexavtal
125 Dygnsvila med dygnsbryt nov 2023.pdf pdf 3RTL 2023-11-22 Öppna i redigeraläget
126 Dygnsvila utan dygnsbryt nov 2023.pdf pdf 3RTL 2023-11-22 Öppna i redigeraläget
127 Nya regler för dygnsvila och arbetstidsförläggning 230322.pptx pptx 1XSV 2023-04-14 Öppna i redigeraläget
128 Beställning-parkeringstillstånd-Köping 2024.xlsx xlsx 3DXH 2023-10-20 Öppna i redigeraläget
Sida Parkering
129 Bilaga dygnsvila - Jour och Beredskap 230331 (003).pptx pptx 3N8B 2023-04-12 Öppna i redigeraläget
130 Schemaläggningsteknik för utbildning.xlsx xlsx 1XSV 2023-04-28 Öppna i redigeraläget
131 Information dygnsvila 230406.pptx pptx 3N8B 2023-04-12 Öppna i redigeraläget
132 Kravspecifikation.pdf pdf 1XSV 2024-02-06 Öppna i redigeraläget
133 Lägga till på hemskärm Apple.docx docx 3dxh 2023-01-31 Öppna i redigeraläget
134 Nya vägar när kulvert stängs 29 maj .pdf pdf 3FGM 2023-05-16 Öppna i redigeraläget
135 Lägga till på hemskärm Android.docx docx 3dxh 2023-01-31 Öppna i redigeraläget
136 Dygnsvila 231010.docx docx 3RTL 2023-10-11 Öppna i redigeraläget
137 Förstudie Landstingets kostnadsbesparingsprogram.pdf pdf 2s4s 2017-01-16 Öppna i redigeraläget
138 Extramottagning förlagd till helg 2023-10-10.docx docx 3RTL 2023-10-11 Öppna i redigeraläget
139 Granskning av god ekonomisk hushållning.pdf pdf 2s4s 2017-01-13 Öppna i redigeraläget
140 Miljöarbete i regioner och landsting 2018.pdf pdf 37QR 2018-11-05 Öppna i redigeraläget
141 Granskning om sammanhållen vård för de mest sjuka äldre.pdf pdf 2s4s 2017-01-13 Öppna i redigeraläget
142 Nyhetsbrev- Kompetensförsörjningskommunikation 2023-05-11.pdf pdf 2R68 2023-05-11 Öppna i redigeraläget
Block Nyhetsbrev
143 Liv och hälsa ung_2017_kortversion.pdf pdf 37QR 2018-04-12 Öppna i redigeraläget
144 Bilaga 17 C Miljöprogram.pdf pdf 2s4s 2017-06-14 Öppna i redigeraläget
145 Leverantörsfakturor 202203.xlsx xlsx 3VG8 2024-01-12 Öppna i redigeraläget
Block 2022
146 Leverantörsfakturor 202206.xlsx xlsx 3VG8 2024-01-12 Öppna i redigeraläget
Block 2022
147 Leverantörsfakturor 202401.xlsx xlsx 38CX 2024-02-02 Öppna i redigeraläget
Block 2024
148 Leverantörsfakturor 202305.xlsx xlsx 3VG8 2024-01-12 Öppna i redigeraläget
Block 2023
149 Leverantörsfakturor 202306.xlsx xlsx 3VG8 2024-01-12 Öppna i redigeraläget
Block 2023
150 regionvastmanland_liggande_eps.zip zip 31hp 2017-02-02 Öppna i redigeraläget
Sida Logotyper
151 Bilaga 26 Årsredovisning FTV Västmanland AB 2016.pdf pdf 31hp 2017-04-12 Öppna i redigeraläget
152 Granskning av tillgänglighet för kroniker.pdf pdf 2s4s 2017-01-13 Öppna i redigeraläget
153 Bilaga 13 Alliansens plan och budget 2018-2020.pdf pdf 2s4s 2017-06-14 Öppna i redigeraläget
154 Gör det bättre.pdf pdf 3QLZ 2023-01-04 Öppna i redigeraläget
Sida Innovation
155 besokskraft_handbok-for-strategisk-kompetensforsorjning_230129_ta.pdf pdf 3F6X 2024-01-16 Öppna i redigeraläget
156 Granskning av anläggningsredovisning.pdf pdf 2s4s 2017-01-16 Öppna i redigeraläget
157 Granskning av delårsrapport 2 2015.pdf pdf 2s4s 2017-01-13 Öppna i redigeraläget
158 Bilaga 30 Årsredovisning 2016 Almi Företagspartner.pdf pdf 31hp 2017-04-12 Öppna i redigeraläget
159 Semester HSF_240624.pdf pdf 3RPH Ej publicerad Öppna i redigeraläget
160 Reklamationsblankett.pdf pdf 2DWL 2024-04-16 Öppna i redigeraläget
Sida Tvätt
161 Utveckla arbetssätt och säkra kompetens Medarbetare 202309.pptx pptx 3RTL 2023-09-13 Öppna i redigeraläget
162 Utveckla arbetssätt och säkra kompetens Medarbetare.pptx pptx 3N8B 2023-04-27 Öppna i redigeraläget
163 Genomlysning rekryteringsprocessen - CSG justerat.pptx pptx 3N8B 2023-06-26 Öppna i redigeraläget
164 region-vastmanlands-bidragsregler-for-funktionsrattsorganisationer.pdf pdf 3F6X 2023-11-17 Öppna i redigeraläget
165 region-vastmanlands-bidragsregler-for-foreningar.pdf pdf 3F6X 2023-11-17 Öppna i redigeraläget
166 Region Västmanlands fördelningsmodell till studieförbund.pdf pdf 3F6X 2023-11-17 Öppna i redigeraläget
167 Särskild skolskjuts-äldre.pdf pdf 3QZS Ej publicerad Öppna i redigeraläget
168 Resor till korttidsboende-äldre.pdf pdf 3QZS Ej publicerad Öppna i redigeraläget
169 Särskild skolskjuts-äldre.pdf pdf 3CVM Ej publicerad Öppna i redigeraläget
170 ansokan-om-riksfardtjanst.pdf pdf 3CVM Ej publicerad Öppna i redigeraläget
171 Granskning av den interna kontrollen i adminstrativa rutiner.pdf pdf 2s4s 2017-01-16 Öppna i redigeraläget
172 broschyr_sarskild-skolskjuts-äldre.pdf pdf 3MV0 Ej publicerad Öppna i redigeraläget
173 Bilaga 22 Västmanlands Tolkservice Granskningsrapport + revisionsberättelse och årsredovisning 2016.pdf pdf 31hp 2017-04-12 Öppna i redigeraläget
174 Protokollsbilaga 3 Tilläggsyrkande (L) Regional transportinfrastrukturplan.pdf pdf 37QR 2017-12-06 Öppna i redigeraläget
175 Bilaga 3 g Skinnskattebergs inspel till planen.pdf pdf 37QR 2017-11-21 Öppna i redigeraläget
176 Protokollsbilaga 2 Reservation (M) Regional transportinfrastrukturplan.pdf pdf 37QR 2017-12-06 Öppna i redigeraläget
177 Protokollsbilaga 10 Interpellationssvar angående läkare knuten till ätstörningsenheten.pdf pdf 37QR 2017-12-06 Öppna i redigeraläget
178 Bilaga 7 a Ägarförändring Tåg i Bergslagen AB.pdf pdf 37QR 2017-11-15 Öppna i redigeraläget
179 Kallelse Kungörelse.pdf pdf 37QR 2017-11-15 Öppna i redigeraläget
180 Protokollsbilaga 1 närvaro Regionfullmäktige 22 nov 17.pdf pdf 37QR 2017-12-06 Öppna i redigeraläget
181 Bilaga 8 Motion inför lättakuter.pdf pdf 37QR 2017-11-15 Öppna i redigeraläget
182 Bilaga 11 Motion om crowdfunding inom kulturverksamhet.pdf pdf 37QR 2017-11-15 Öppna i redigeraläget
183 Månadsrapport februari 2018.pdf pdf 3827 2018-04-24 Öppna i redigeraläget
184 Reg Västmanland, försäkringsmanual WTW 2024.pdf pdf 19RK 2024-02-15 Öppna i redigeraläget
185 Missiv Granskning av det hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbetet inom primärvården påskriven.pdf pdf 3CVM 2019-03-08 Öppna i redigeraläget
186 Missiv Granskning av införandet av standardiserade vårdförlopp.pdf pdf 3CVM 2019-03-08 Öppna i redigeraläget
187 Bil 14 b Avtal DU-nämndens inköpsutskott 2017-04-03.pdf pdf 37QR 2017-09-21 Öppna i redigeraläget
188 Bil 21 Motion om ny sträckning för bussen till VS Västerås.pdf pdf 37QR 2017-09-21 Öppna i redigeraläget
189 Bil 18 Motion Inför ersättning för rondning i särskilda boenden.pdf pdf 37QR 2017-09-21 Öppna i redigeraläget
190 Bil 19 Motion om digitala läkarbesök.pdf pdf 37QR 2017-09-21 Öppna i redigeraläget
191 Bil 15 Motion om bonus till medarbetare vid rekrytering av kollega.pdf pdf 37QR 2017-09-21 Öppna i redigeraläget
192 Bil 27 Motion om måltiden som en del av vården.pdf pdf 37QR 2017-09-21 Öppna i redigeraläget
193 Bilaga 23 Nytt reglemente för kompletteringstrafiken.pdf pdf 2s4s 2017-06-14 Öppna i redigeraläget
194 Bilaga 25 b Reglemente gemensam ambulansdirigeringsnämnd ombildad.pdf pdf 2s4s 2017-06-14 Öppna i redigeraläget
195 Gröna slingan arbetsblad för händelser 2022.docx docx 3558 2023-05-05 Öppna i redigeraläget
196 Information Säkerhetsberedskap_2023-01-30_162003.pdf pdf 3l7z 2023-01-30 Öppna i redigeraläget
Block Riktlinjer
197 Allmänna ordningsregler vid regionens vårdinrättningar, utanför länets sjukhus (35242_3).pdf pdf 19rk 2022-10-26 Öppna i redigeraläget
198 Bilaga 33a Interpellation Angående statistik och uppföljning av sjukfrånvaro.pdf pdf 2s4s 2017-06-16 Öppna i redigeraläget
199 APT-material Sammanfattning av ekonomiåtgärder för HSF.pptx pptx 3RTL 2023-11-16 Öppna i redigeraläget
200 UTBILDNING bara GDPR.pptx pptx 3N8B 2024-03-11 Öppna i redigeraläget
201 Presentation CIFU.pptx pptx 3RTL 2023-12-12 Öppna i redigeraläget
202 Presentation KTF.pptx pptx 3RTL 2023-12-12 Öppna i redigeraläget
203 Missiv Granskning av intern kontroll i administrativa system.pdf pdf 3CVM 2019-03-08 Öppna i redigeraläget
204 Bil 34b interpellationssvar angående VFU för sjuksköterskestudenter.pdf pdf 37QR 2017-09-26 Öppna i redigeraläget
205 Bil 35b interpellationssvar angående vårdgarantin i region västmanland.pdf pdf 37QR 2017-09-26 Öppna i redigeraläget
206 Intro till intranätet - alla medarbetare.pdf pdf 3N8B 2022-11-17 Öppna i redigeraläget
207 Bil 3 Motion från (L) Inrätta ett barn- och ungdomspsykiatriskt centrum (002).pdf pdf 37QR 2017-09-21 Öppna i redigeraläget
208 Bil 38a Interpellation (M) Kommunikation mellan patienter och vårdpersonal.pdf pdf 37QR 2017-09-21 Öppna i redigeraläget
209 Bil 37a Interpellation (M) Narkotikaklassade preparat vårdavdelningar.pdf pdf 37QR 2017-09-21 Öppna i redigeraläget
210 Bil 34a Interpellation (M) VFU för sjuksköterskestudenter.pdf pdf 37QR 2017-09-21 Öppna i redigeraläget
211 Stöd inför mötet med media.pptx pptx 37QR 2023-04-03 Öppna i redigeraläget
212 Bil 19 a Remiss Förslag till nationell plan för transportsystemet 2018-2029.pdf pdf 37QR 2017-11-22 Öppna i redigeraläget
213 Bil 12 c Utredning Sjukfrånvaro ur ett arbetsgivarperspektiv.pdf pdf 37QR 2017-11-22 Öppna i redigeraläget
214 Protokollsbilaga 9 Interpellationssvar region västmanlands roll i den regionala utvecklingspolitiken.pdf pdf 37QR 2017-12-06 Öppna i redigeraläget
215 Bil 12 a Nämndinitiativ Arbetsrelaterade orsaker till sjukskrivningar.pdf pdf 37QR 2017-11-22 Öppna i redigeraläget
216 Bil 10 Nämndinitiativ Politiskt ledarskap för en hållbar livsmedelsstrategi.pdf pdf 37QR 2017-11-22 Öppna i redigeraläget
217 Bil 17 b Yttrande Leg för hälso- och sjukvårdskuratorer.pdf pdf 37QR 2017-11-22 Öppna i redigeraläget
218 Bil 14 b Protokollsutdrag kost åtgärdsplan ekonomi i balans.pdf pdf 37QR 2017-11-22 Öppna i redigeraläget
219 Workshop Städning.doc doc 1G0S 2023-11-22 Öppna i redigeraläget
220 Information och låneregler jun 2024.pdf pdf 3CXS 2024-06-28 Öppna i redigeraläget
221 17-1085 Redaktörshandbok Insidan 691636_2_1.PDF PDF 3N8B 2022-03-17 Öppna i redigeraläget
222 2015 blankett-specialistkompetens-auskultation-sosfs20158.pdf pdf 2Z6M 2018-08-24 Öppna i redigeraläget
223 ERAS skylt till säng_638513808489923556.docx docx 2024-05-15 Öppna i redigeraläget
224 2015 blankett-specialistkompetens-kurs-sosfs20158.pdf pdf 2Z6M 2018-08-24 Öppna i redigeraläget
225 ERAS skylt till säng_638517873752123153.docx docx 2024-05-20 Öppna i redigeraläget
226 folder_min-vardplan-1177_23_vuxen_print_638537972659327793.pdf pdf 1NL6 2024-06-12 Öppna i redigeraläget
227 första bildstödet_638531993325106804.pdf pdf 2024-06-05 Öppna i redigeraläget
228 Lek_figur_docka_CC_638531998474775942.pdf pdf 2024-06-05 Öppna i redigeraläget
229 Barnkliniken sidotjänstgöring web.pdf pdf 35B5 2024-03-25 Öppna i redigeraläget
230 Beskrivning tjänstgöring kvinnoklinik.pdf pdf 1g2j 2021-02-16 Öppna i redigeraläget
231 blankett-anmalan-specialistkompetens.pdf pdf 2Z6M 2018-08-24 Öppna i redigeraläget
232 blankett-godkanda-larandemoment-kvalitets-utvecklingsarbete.pdf pdf 2Z6M 2018-08-24 Öppna i redigeraläget
233 blankett-intyg-godkanda-larandemoment-klinisk-tjanstgoring.pdf pdf 2Z6M 2018-08-24 Öppna i redigeraläget
234 DOPS.pdf pdf 35B5 2022-12-13 Öppna i redigeraläget
235 Förändringar av gemensamma dokument 3PZZ 2024-04-18 Öppna i redigeraläget
236 Förändringar av Uppmärksamhetssignalen UMS 3PZZ 2024-04-18 Öppna i redigeraläget
237 UMS-förändringar.pdf pdf 2JQJ 2023-04-06 Öppna i redigeraläget
238 hanhavande-i-gemensam-omvardnadsdokumentation---vardplaner.docx docx 1FWK 2024-05-06 Öppna i redigeraläget
239 klinikbyte-utlokaliserad-samt-inlokaliserad-.docx docx 1FWK 2024-05-06 Öppna i redigeraläget
240 Träffpunkt Hållbarhet 12 oktober.pdf pdf 3F6X 2023-03-31 Öppna i redigeraläget
241 Nya journamallen för Startant vårdplan.pdf pdf 2G8F 2023-10-11 Öppna i redigeraläget
242 Intresseanmälan Affärsutvecklingscheckar 2023 ifyllnadsbar.pdf pdf 3F6X 2023-03-27 Öppna i redigeraläget
243 Coronavirus 2019 - handläggning av misstänkta och bekräftade fall av covid-19 - 200220.pdf pdf 397x 2020-02-28 Öppna i redigeraläget
244 FoHM covid-19 rek handläggning misstänkta fall - 200217 interimistisk version 6.pdf pdf 397x 2020-02-28 Öppna i redigeraläget
245 Norditalien karta 200224.docx docx 397x 2020-02-28 Öppna i redigeraläget
246 Stockholm 2019-nCoV Skyddsutrustning vid initialt omhändertagande av patient - 200213.pdf pdf 397x 2020-02-28 Öppna i redigeraläget
247 GDPR information SCB_EN.pdf pdf 3RCF 2023-06-28 Öppna i redigeraläget
248 GDPR information ESF_EN.pdf pdf 3RCF 2023-06-28 Öppna i redigeraläget
249 GDPR information SCB_EN.pdf pdf 3F6X 2023-06-28 Öppna i redigeraläget
250 Resultat Hälsa på lika villkor.pdf pdf 3fgm 2022-01-31 Öppna i redigeraläget
251 Resultat Hälsa på lika villkor.pdf pdf 3fgm 2022-01-31 Öppna i redigeraläget
252 gdpr-information-esf_en_2024.pdf pdf 3RCF 2024-03-07 Öppna i redigeraläget
253 gdpr-information-scb_en_2024.pdf pdf 3RCF 2024-03-07 Öppna i redigeraläget
254 gdpr-information-scb_en_2024.pdf pdf 3RCF 2024-03-07 Öppna i redigeraläget
255 Presentation Fårbo Mekaniska AB.pdf pdf 3F6X 2023-05-26 Öppna i redigeraläget
256 Drivrutiner till kortläsare.zip zip 2sld 2017-01-25 Öppna i redigeraläget
257 APT-kit kvartal 1 2024 Bildversion.pptx pptx 3FGM 2024-04-07 Öppna i redigeraläget
258 Väntrums-TV sprängning söder om akuten från april 2023.pptx pptx 3fgm 2023-03-28 Öppna i redigeraläget
259 Presentation om kommande upphandlingar för Nytt akutsjukhus Västerås 210210.pdf pdf 3fgm 2021-02-11 Öppna i redigeraläget
260 Affisch spontning mars 2023.pdf pdf 3fgm 2023-02-17 Öppna i redigeraläget
261 Affisch spontning start mars 2023.pdf pdf 3fgm 2023-02-17 Öppna i redigeraläget
262 Knappval telefoni_2024.pdf pdf 3QZS 2024-05-02 Öppna i redigeraläget
263 APT-kit kvartal 3 2022.pdf pdf 3fgm 2022-10-05 Öppna i redigeraläget
264 APT-kit kvartal 4 2022.pdf pdf 3fgm 2023-02-06 Öppna i redigeraläget
265 Sjuksköterska till avdelning 1_637121715877792841.docx docx 2019-12-17 Öppna i redigeraläget
266 kris och katastrof.pdf pdf 3fs7 2019-07-09 Öppna i redigeraläget
Sida Krisberedskap ej publicerad
267 Rapport Föräldraskapsstöd.pdf pdf 3fgm 2021-09-23 Öppna i redigeraläget
268 Information inför inhämtning av skolunderlag rev 2_637562527691433045.pdf pdf 2021-05-10 Öppna i redigeraläget
269 synpunkter_638150743335308835.docx docx 2023-03-22 Öppna i redigeraläget
270 Uppväxtvillkor och hälsa i vuxen ålder.pdf pdf 31hp 2017-02-24 Öppna i redigeraläget
271 Månadsrapport juli 2019 (1).pdf pdf 3cvm 2019-11-15 Öppna i redigeraläget
272 Bokslutsrapport 2020.pdf pdf 1xst 2021-03-17 Öppna i redigeraläget
273 Månadsrapport juli 2020.pdf pdf 1xst 2021-03-17 Öppna i redigeraläget
274 Förbättringsmodell FRÖ (Förbättra Resultat Över tid) (36411_8).pptx pptx 35B5 2022-11-29 Öppna i redigeraläget
275 Månadsrapport maj 2020 Region Västmanland.pdf pdf 1xst 2021-03-17 Öppna i redigeraläget
276 förslag handledningsöverenskommelse.pdf pdf 1g2j 2020-05-18 Öppna i redigeraläget
277 Förteckning VA Birger Thorell.pdf pdf 35B5 2024-06-03 Öppna i redigeraläget
278 Delår 1 2021 regionnivå 2021-05-21.pdf pdf 1xst 2021-08-25 Öppna i redigeraläget
279 Förteckning VA Lena Lönnberg.pdf pdf 35B5 2024-06-18 Öppna i redigeraläget
280 Spontning utanför akutmottagningen.pdf pdf 3fgm 2023-02-16 Öppna i redigeraläget
281 Sprängning utanför ingång 35 rehab.pdf pdf 3fgm 2023-02-16 Öppna i redigeraläget
282 Nyhetsbrev uppgradering 2.6.pdf pdf 3PZZ 2024-03-14 Öppna i redigeraläget
283 Regional kulturgaranti i Västmanland 2021 - Barn och unga Resultat.pdf pdf 3F6X 2021-04-19 Öppna i redigeraläget
284 Regional kulturgaranti i Västmanland 2021 - Barn och unga.pdf pdf 3F6X 2021-04-20 Öppna i redigeraläget
285 Guide för bedomning DOPS.pdf pdf 35B5 2024-02-21 Öppna i redigeraläget
286 Handlingsplan formulär.docx docx 35B5 2024-04-04 Öppna i redigeraläget
287 Instruktioner 360 grader.pdf pdf 35B5 2022-11-29 Öppna i redigeraläget
288 Introhäfte Gyn.pdf pdf 35B5 2022-11-29 Öppna i redigeraläget
289 Intyg auskultation 2015.pdf pdf 35B5 2023-05-23 Öppna i redigeraläget
Block SOSFS 2015
290 Aktuell karta över sjukhusområdet i Västerås från 12 augusti.pdf pdf 3fgm 2022-08-09 Öppna i redigeraläget
291 Regional kulturgaranti i Västmanland 2021 - Barn och unga.pdf pdf 3fgm 2021-04-20 Öppna i redigeraläget
292 Intyg delmål ST från tredje land.pdf pdf 35B5 2022-10-19 Öppna i redigeraläget
293 Anslutningsöversikten.pdf pdf 2JQJ 2022-08-17 Öppna i redigeraläget
294 Läkemedel.pdf pdf 2JQJ 2022-08-17 Öppna i redigeraläget
295 Nyheter Remissmodulen.pdf pdf 2JQJ 2020-01-23 Öppna i redigeraläget
Sida Nyheter R8.2.03 ej publicerad
296 Intyg om genomförd utbildningsaktivitet och uppfyllda kompetenskrav - kvalitet-utveckling.pdf pdf 2Z6M 2018-08-24 Öppna i redigeraläget
Block SOSFS 2015
297 Intyg uppnådd baskompetens.pdf pdf 35B5 2022-10-19 Öppna i redigeraläget
298 Nyhetsbrev januari 2023.pdf pdf 3fgm 2023-02-24 Öppna i redigeraläget
Block Nyhetsbrev 2023 ej publicerad
299 April 2020.pdf pdf 397x 2020-04-21 Öppna i redigeraläget
300 Juni 2020.pdf.pdf pdf 397x 2020-06-08 Öppna i redigeraläget
301 kontrakt-st-sidotjanstgoring-region-vastmanland.pdf pdf 1g2j 2021-08-25 Öppna i redigeraläget
302 Nyhetsbrev December 2021.pdf pdf 1xst 2021-12-13 Öppna i redigeraläget
303 Sala_infobrev Januari.pdf pdf 397x 2019-04-05 Öppna i redigeraläget
304 April 2020.pdf pdf 1xst 2020-04-21 Öppna i redigeraläget
305 Bilaga 24 Reviderad Sala sjukhus.pdf pdf 397x 2019-04-08 Öppna i redigeraläget
306 Läkarnas specialisttjänstgöring SOFS 2015-8.pdf pdf 2Z6M 2018-08-24 Öppna i redigeraläget
307 December 2019.pdf pdf 1xst 2020-01-22 Öppna i redigeraläget
308 Nyhetsbrev september 2019.pdf pdf 3CVM 2019-10-02 Öppna i redigeraläget
309 Nyhetsbrev EU april 2019.pdf pdf 3F6X 2019-06-25 Öppna i redigeraläget
310 Läkarnas speciliseringstjänstgöring - Målbeskrivningar 2021.pdf pdf 1g2j 2021-09-08 Öppna i redigeraläget
311 Nyhetsbrev EU mars 2019.pdf pdf 3F6X 2019-06-25 Öppna i redigeraläget
312 Nyhetsbrev EU_info november 2019.pdf pdf 3F6X 2019-12-03 Öppna i redigeraläget
313 Nyhetsbrev september 2020.pdf pdf 3fgm 2020-09-30 Öppna i redigeraläget
314 mall periodplan ST.docx docx 2Z6M 2018-08-24 Öppna i redigeraläget
315 Medsittning vid rond SÄBO.pdf pdf 35B5 2022-11-29 Öppna i redigeraläget
316 MINI CEX Guide ör bedömning.pdf pdf 35B5 2022-11-29 Öppna i redigeraläget
317 Mini Cex Region Västm.pdf pdf 35B5 2024-02-01 Öppna i redigeraläget
318 målbeskrivningar 2015 - Läkarnas specialisttjänstgöring.pdf pdf 2Z6M 2018-08-24 Öppna i redigeraläget
319 Folder Professionsutvecklingsprogram_2024-01-12_113210.pdf pdf 3QM4 2024-01-12 Öppna i redigeraläget
320 reflektionsmall inspelning.pdf pdf 1H5D 2019-08-15 Öppna i redigeraläget
321 Råd och tips för seminarier VT 2023.pdf pdf 35B5 2022-12-21 Öppna i redigeraläget
322 SFAMs-rekommendationer-for-ST-delmal-2021-ars-malbeskrivning.pdf pdf 35B5 2023-01-18 Öppna i redigeraläget
Block Länkar
323 Förändringslogiken_interaktiv_v6.pdf pdf 383c 2019-06-19 Öppna i redigeraläget
324 Sidotjänstgöring Medicinkliniken Sala.pdf pdf 35B5 2022-11-23 Öppna i redigeraläget
325 Självskattningsmall till ST Formulär.docx docx 35B5 2023-12-06 Öppna i redigeraläget
326 Självskattningsmall till ST.pdf pdf 35B5 2023-06-27 Öppna i redigeraläget
327 ST Våren 24.pdf pdf 35B5 2024-04-23 Öppna i redigeraläget
328 Text till Reflektionsmallen inspelning.pdf pdf 1H5D 2019-08-15 Öppna i redigeraläget
329 Akutliggaren.docx docx 2gpj 2019-09-24 Öppna i redigeraläget
330 Tjänstgöring kvinnoklinik.pdf pdf 35B5 2022-10-19 Öppna i redigeraläget
331 VC klinisk-tjanstgoring.pdf pdf 2Z6M 2018-08-24 Öppna i redigeraläget
Block SOSFS 2015
332 Information papperslös provhantering visningar_.pptx pptx 32k6 2020-09-18 Öppna i redigeraläget
333 Välkomstin&informationsbrev ST AM.pdf pdf 35B5 2024-02-27 Öppna i redigeraläget
334 Årlig kompetensutvärdering ST.pdf pdf 35B5 2022-12-15 Öppna i redigeraläget
335 Region Västmanlands utbildningsprogram för ST-läkare.pdf pdf 1g2j 2022-06-20 Öppna i redigeraläget
336 Nyhetsbrev Nr 2 191217.pdf pdf 383c 2020-01-10 Öppna i redigeraläget
Sida 1177 Vårdguidens e-tjänster ej publicerad
337 Nyhetsbrev Nr 1 190925.pdf pdf 383c 2020-01-10 Öppna i redigeraläget
Sida 1177 Vårdguidens e-tjänster ej publicerad
338 Nyhetsbrev Nr 2 2018.pdf pdf 2Z6M 2018-11-08 Öppna i redigeraläget
339 Nyhetsbrev Nr 3 2018.pdf pdf 2Z6M 2018-11-08 Öppna i redigeraläget
340 Provtagningskallelse nr 11.pdf pdf 310s 2023-03-07 Öppna i redigeraläget
341 Väntrums-tv digitalt vårdmöte.pdf pdf 310s 2022-09-02 Öppna i redigeraläget
342 Beställning behörighet till eFrikort.docx docx 2sld 2020-09-11 Öppna i redigeraläget
Sida eFrikort
343 PUB-avtal.docx docx 16SG 2023-07-06 Öppna i redigeraläget
Sida eFrikort
344 Installationsinstruktion OTP Extern Uppkoppling.pdf pdf 31hp 2016-12-15 Öppna i redigeraläget
345 Instruktion papperslös provhantering.docx docx 32k6 2020-10-09 Öppna i redigeraläget
346 Lathund Papperslös provhantering 2021-09-20.pdf pdf 32k6 2021-09-21 Öppna i redigeraläget
347 Inloggning_Privera.pdf pdf 2Z6M Ej publicerad Öppna i redigeraläget
348 Lathund till filspecifikation Privera 180104.pdf pdf 2Z6M Ej publicerad Öppna i redigeraläget
Sida Privera ej publicerad
349 Åtgärdskoder.pdf pdf 2Z6M Ej publicerad Öppna i redigeraläget
350 Bilaga för provtagning.docx docx 32k6 2020-09-18 Öppna i redigeraläget
351 Presentation 20230222 Bostadsmarknadsanalys Västmanland.pdf pdf 3f6x 2023-02-22 Öppna i redigeraläget
352 Presentation 20230222 Bostadsmarknadsanalys Västmanland.pdf pdf 3F6X 2023-02-22 Öppna i redigeraläget
353 Regional Digital Agenda.pdf pdf 37QR 2017-08-31 Öppna i redigeraläget
354 Turister.pdf pdf 2x2f 2019-06-25 Öppna i redigeraläget
355 Karta från 8 september.pdf pdf 3fgm 2022-08-29 Öppna i redigeraläget
356 Förkortad Redaktörsmanual regionvastmanland.se - 2019-05-28.docx docx 397x 2019-09-16 Öppna i redigeraläget
357 Tabellbilaga Västmanland 2017.xlsx xlsx 3fgm 2022-01-19 Öppna i redigeraläget
Block Resultat
358 Trendbilaga Västmanland 2017.xlsx xlsx 3fgm 2022-01-19 Öppna i redigeraläget
Block Resultat
359 Kraftförsörjning ÖMS Underlagsrapport.pdf pdf 3F6X 2020-02-18 Öppna i redigeraläget
360 Missiv Granskning av implementering av beslutade politiska viljeinriktningar inom Uppsala-Örebro-regionen.pdf pdf 3CVM 2019-03-08 Öppna i redigeraläget
361 Missiv Granskning av intern kontroll i administrativa system och rutiner Kollektivtrafiknämnden.pdf pdf 3CVM 2019-03-08 Öppna i redigeraläget
362 Missiv Grundläggande granskning av styrelsens och nämnders ansvarsutövand 2017.pdf pdf 3CVM 2019-03-08 Öppna i redigeraläget
363 Kraftförsörjning ÖMS Underlagsrapport.pdf pdf 3F6X 2020-02-18 Öppna i redigeraläget
364 Ukrainska Hälsoformulär vid ankomst.pdf pdf 3cvm 2022-03-17 Öppna i redigeraläget
365 knappval växel serviceresor.pdf pdf 3CVM 2019-06-27 Öppna i redigeraläget
366 Information på skyltar på Ekeby skola 13 mars UKRAINSKA.pdf pdf 3cvm 2022-03-17 Öppna i redigeraläget
Block Skyltning
367 På toaletten UKRAINSKA.pdf pdf 3cvm 2022-03-17 Öppna i redigeraläget
Block Skyltning
368 Optikerremiss 38780.pdf pdf 2s4s 2017-08-29 Öppna i redigeraläget
Block Optiker
369 Mag- och tarmsjukdomar - arbetsblad.doc doc 397x 2017-06-01 Öppna i redigeraläget
370 Mässling, handläggning vid misstänkt och bekräftad sjukdom 181109.pdf pdf 397x 2018-11-13 Öppna i redigeraläget
371 Patientsäkerhetsberättelse 2020 (55854_1).pdf pdf 3cvm 2022-06-07 Öppna i redigeraläget
372 Partnerbrev - klamydia.doc doc 397x 2017-05-17 Öppna i redigeraläget
373 Pneumokocker från 5 år mycket ökad risk.pdf pdf 397x 2018-10-10 Öppna i redigeraläget
374 Ytrrande över granskningsrapport Dokumenthantering och nämndadministration - kollektivtrafiknämnden.pdf pdf 3CVM 2019-03-08 Öppna i redigeraläget
375 Pnumokock från 5 år.pdf pdf 397x 2018-10-10 Öppna i redigeraläget
376 Nyhetsbrev mars 2022.pdf pdf 3fgm 2022-03-31 Öppna i redigeraläget
377 Malartag linjesträckning.pdf pdf 3f6x 2020-11-16 Öppna i redigeraläget
378 Produktblad_DOSTO_Malartag.pdf pdf 3F6X 2020-11-16 Öppna i redigeraläget
379 Bilaga 15-21 landstingsfullmäktige 2016-04-20.pdf pdf 31hp 2017-01-16 Öppna i redigeraläget
380 Bilaga 21 Motion om anslutning till Skattekollen.pdf pdf 37QR 2018-02-14 Öppna i redigeraläget
381 Bilaga 23 Motion om gårdsförsäljning.pdf pdf 37QR 2018-02-14 Öppna i redigeraläget
382 Bil 11 a Yttrande remiss God och nära vård SOU 2017 53.pdf pdf 37QR 2017-09-27 Öppna i redigeraläget
383 Bil 12 b Remiss PÅ lika villkor SOU 2017 43.pdf pdf 37QR 2017-09-27 Öppna i redigeraläget
384 Bilaga 25 a RV172138 Interpellation (M) outnyttjad bassäng Fagersta.pdf pdf 37QR 2018-02-14 Öppna i redigeraläget
385 Bilaga 26 a RV172207 Interpellation (M) antibiotikaresistens.pdf pdf 37QR 2018-02-14 Öppna i redigeraläget
386 Bil 14 b Remiss Kunskapsbaserad och jämlik vård.pdf pdf 37QR 2017-09-27 Öppna i redigeraläget
387 Bil 15 a Yttrande remiss Svensk social trygghet i en globaliserad värld.pdf pdf 37QR 2017-09-27 Öppna i redigeraläget
388 Bil 15 b Remiss Svensk social trygghet i en globaliserad värld.pdf pdf 37QR 2017-09-27 Öppna i redigeraläget
389 Bil 16 a Yttrande remiss nästa steg - förslag för en stärkt minoritetspolitik SOU 2017 60.pdf pdf 37QR 2017-09-27 Öppna i redigeraläget
390 Bil 17 Redovisning av uppdrag januari 2017 - juni 2017.pdf pdf 37QR 2017-09-27 Öppna i redigeraläget
391 Bil 19 anm Delårsrapport januari-augusti 2017 - Folktandvården Västmanland AB.pdf pdf 37QR 2017-09-27 Öppna i redigeraläget
392 Bilaga 32 b Interpellationssvar mässling.pdf pdf 37QR 2018-02-20 Öppna i redigeraläget
393 Bilaga 6 RV 180121 Motion (L) Gratis eller subventionerat vaccion mot TBE.pdf pdf 37QR 2018-02-14 Öppna i redigeraläget
394 Bil 25 Legitimation fö hälso- och sjukvårdskuratorer Ds 2017 39.pdf pdf 37QR 2017-09-27 Öppna i redigeraläget
395 Föredragningslista regionfullmäktige 2018-02-21.pdf pdf 37QR 2018-02-14 Öppna i redigeraläget
396 Kompletteringslista 2018-02-21.pdf pdf 37QR 2018-02-20 Öppna i redigeraläget
397 Bil 26 Delåsrapport 2 2017 för Region Västmanland.pdf pdf 37QR 2017-09-27 Öppna i redigeraläget
398 Bilaga 28-29 landstingsfullmäktige 2016-04-20.pdf pdf 31hp 2017-01-16 Öppna i redigeraläget
399 Bilaga 10 Interpellationssvar angående elsanerat rum på Västmanlands sjukhus.pdf pdf 37QR 2018-03-08 Öppna i redigeraläget
400 Bilaga 11 Interpellationssvar KUB-tester.pdf pdf 37QR 2018-03-08 Öppna i redigeraläget
401 Bil 27 b Kraftförsörjning Västmanlands sjukhus Väñsterås.pdf pdf 37QR 2017-09-27 Öppna i redigeraläget
402 Bil 29 b Oslo Stockholm bolagsordning 2017-09-06.pdf pdf 37QR 2017-09-27 Öppna i redigeraläget
403 Bilaga 5 Votering Regionens dag.pdf pdf 37QR 2018-03-08 Öppna i redigeraläget
404 Bil 29 c Oslo Stockholm aktieöverlåtelseavtal 2017-08-17 beslutsunderlag KF.pdf pdf 37QR 2017-09-27 Öppna i redigeraläget
405 Bilaga 11 Bokslutsrapport 2017.pdf pdf 37QR 2018-01-26 Öppna i redigeraläget
406 Bilagor till kompletteringslista landstingsfullmäktige 2016-04-20.pdf pdf 31hp 2017-01-16 Öppna i redigeraläget
407 Bilaga 12 anm Protokoll RSAU 2017-12-06.pdf pdf 37QR 2018-01-26 Öppna i redigeraläget
408 Bil 5 Delårsrapport 2 2017 Vårdval.pdf pdf 37QR 2017-09-29 Öppna i redigeraläget
409 Bil 6 AH äldre Utskrivningsteam.pdf pdf 37QR 2017-09-27 Öppna i redigeraläget
410 Bil 7 Förrstudie laddinfra och elfordon inom Region V+ñstmanland justerad efter remissvar 170919.pdf pdf 37QR 2017-09-27 Öppna i redigeraläget
411 Bilagor till protokoll regionstyrelsen 2017-10-04.pdf pdf 37QR 2017-10-18 Öppna i redigeraläget
412 Bilaga 17 anm Meddelande från SKL om barnhälsovård.pdf pdf 37QR 2018-01-26 Öppna i redigeraläget
413 Bilaga 1-11 landstingsfullmäktige 2016-06-21.pdf pdf 31hp 2017-01-16 Öppna i redigeraläget
414 Bilagor till protokoll landstingsstyrelsen som strategisk styrelse 2015-02-25.pdf pdf 31hp 2017-01-23 Öppna i redigeraläget
415 Föredragningslista landstingsstyrelsen som driftnämnd 2015-02-25.pdf pdf 31hp 2017-01-23 Öppna i redigeraläget
416 Föredragningslista landstingsstyrelsen som driftnämnd 2015-12-16.pdf pdf 31hp 2017-01-23 Öppna i redigeraläget
417 Bilaga 29 anm Revisionsrapport Det hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbetet inom primärvården.pdf pdf 37QR 2018-03-01 Öppna i redigeraläget
418 Bilaga 31 anm Remiss Vissa ändringar i regleringen om tillstånd att motta offentlig finansiering.pdf pdf 37QR 2018-03-01 Öppna i redigeraläget
419 Bil 6 d Bilaga 2-Förstudierapport kommunikationslösning utomregional fakturering.pdf pdf 37QR 2017-11-22 Öppna i redigeraläget
420 Bil 7 b Utvecklingsprocess för turismnäringen i Västmanland 2017.pdf pdf 37QR 2017-11-22 Öppna i redigeraläget
421 Bil 9 b LstU_VNR_FB-insatsområden_k1.pdf pdf 37QR 2017-11-22 Öppna i redigeraläget
422 Bilaga 36 Villkorsbeslut.pdf pdf 2s4s 2018-03-05 Öppna i redigeraläget
423 Bilaga 8-9 landstingsstyrelsen 2016-01-26.pdf pdf 31hp 2017-01-22 Öppna i redigeraläget
424 Bil 9 d VNR-strategi_k3.pdf pdf 37QR 2017-11-22 Öppna i redigeraläget
425 Protokoll landstingsstyrelsen som driftnämnd 2016-01-26.pdf pdf 31hp 2017-01-22 Öppna i redigeraläget
426 2019 3. Ängsgården vc - utsättning av insomningstabletter.pdf pdf 2Z6M 2019-10-29 Öppna i redigeraläget
427 Bilaga 11 a Revisionsrapport Granskning av införandet av standardiserade vårdförlopp.pdf pdf 37QR 2018-03-21 Öppna i redigeraläget
428 Bilaga 11 b Yttrande Revisionsrapport Granskning standardiserade vårdförlopp.pdf pdf 37QR 2018-03-21 Öppna i redigeraläget
429 Bilaga 27 En ny kommunallag, Cirkulär 17 57 från SKL.pdf pdf 37QR 2017-12-18 Öppna i redigeraläget
430 Bilaga 29 Utveckling av MFLE inkl färgmarkeringar.pdf pdf 37QR 2017-12-20 Öppna i redigeraläget
431 2021 Stegvis vård, kvalitetsdagen 13 okt 2021.pdf pdf 2Z6M 2021-11-08 Öppna i redigeraläget
432 Bilaga 12 a Remiss Stärkt skydd för valhemligheten.pdf pdf 37QR 2018-03-21 Öppna i redigeraläget
433 Reviderad föredragningslista regionstyrelsen 2017-12-20.pdf pdf 37QR 2017-12-18 Öppna i redigeraläget
434 Föredragningslista SRB 2017-06-02.pdf pdf 2s4s 2017-05-22 Öppna i redigeraläget
435 Bil 3 Protokollsutdrag §7 Överlämning av prioriterade ärenden till regionen 20.pdf pdf 31hp 2017-03-08 Öppna i redigeraläget
436 Bil 4 SKL Strategi för framtidens hälsa.pdf pdf 31hp 2017-03-08 Öppna i redigeraläget
437 Bilaga c ärende 8 Bilaga 2 Avtal om kollektivtrafik förslag från Surahammar.pdf pdf 31hp 2017-03-30 Öppna i redigeraläget
438 Bilaga 19 anm Årsredovisning 2017 HMC.pdf pdf 37QR 2018-03-21 Öppna i redigeraläget
439 Bilaga 2 Månadsrapport februari 2018 PPHV.pdf pdf 37QR 2018-03-23 Öppna i redigeraläget
440 Bilaga 21 anm Årsredovisning 2017 Västmanlandsmusiken.pdf pdf 37QR 2018-03-21 Öppna i redigeraläget
441 Bilaga 22 anm Årsredovisning 2017 Västmanlands teater.pdf pdf 37QR 2018-03-21 Öppna i redigeraläget
442 Reviderad föredragningslista Strategisk regional beredning 2017-01-27.pdf pdf 37QR 2017-11-22 Öppna i redigeraläget
443 Bilaga 1 Remiss - Förslag till fördelning om stöd för att främja fri kollektivtrafik för ungdomar inklusive förvaltningens svar.pdf pdf 37QR 2018-03-13 Öppna i redigeraläget
444 Föredragningslista Kollektivtrafiknämnden extra nämnd 20180123.pdf pdf 37QR 2018-01-29 Öppna i redigeraläget
445 Kollektivtrafiknämndens protokoll 2018-02-12.pdf pdf 2s4s 2018-03-05 Öppna i redigeraläget
446 Bilaga 30 anm Revisionsrapport Granskning av habiliteringsinsatser till funktionshindrade.pdf pdf 37QR 2018-03-21 Öppna i redigeraläget
447 Bilaga 1 a Beslut enligt delegationdeltagande Almedalsveckan Andreas Porswald.pdf pdf 37QR 2018-05-14 Öppna i redigeraläget
448 Bilaga 1 b Beslut enligt delegationdeltagande Almedalsveckan Jenny Landernäs.pdf pdf 37QR 2018-05-14 Öppna i redigeraläget
449 Bilaga 33 b Bilaga till Årsredovisning 2017 Region Västmanland.pdf pdf 37QR 2018-03-21 Öppna i redigeraläget
450 Föredragningslista kollektivtrafiknämnden 2018-05-14.pdf pdf 37QR 2018-05-14 Öppna i redigeraläget
451 Amningsstöd - Ullvi Tuna.pdf pdf 3JVW 2023-10-24 Öppna i redigeraläget
452 Bilaga 35 Årsredovisning 2017 Folktandvården Västmanland AB Underskriven.pdf pdf 37QR 2018-03-21 Öppna i redigeraläget
453 Bilaga 37 b Hållbarhetsredovisning 2017 Svealandstrafiken påskriven revisor.pdf pdf 37QR 2018-03-21 Öppna i redigeraläget
454 Protokollsbilaga 1 Nämndinitiativ M om personaluppföljning.pdf pdf 2s4s 2018-03-05 Öppna i redigeraläget
455 Bilaga 38 Årsredovisning 2017 Tåg i Bergslagen preliminär.pdf pdf 37QR 2018-03-21 Öppna i redigeraläget
456 2020 Infobrev nr 29 - Rutiner läkarmedverkan SÄBO.pdf pdf 2Z6M 2020-10-16 Öppna i redigeraläget
457 2020-6-6852 Rapport Socialstyrelsen Samordning av hjälpmedel till barn och elever med funktionsnedsättning.pdf pdf 2lbq 2020-11-04 Öppna i redigeraläget
458 RV171692 Yttrande revisionsrapport IK behörighet ek system scan.pdf pdf 37QR 2018-04-06 Öppna i redigeraläget
459 Länsgemensamma riktlinjer Samverkan vid utskrivning, version 4.pdf pdf 383c 2019-10-22 Öppna i redigeraläget
460 Drivringsgrepp från WWT.pdf pdf 2lbq 2018-03-12 Öppna i redigeraläget
461 Huvudstöd till Cross.pdf pdf 2lbq 2021-04-09 Öppna i redigeraläget
462 Länsgemensamt avtal mellan specialistvården i Region Västmanland och Norbergs kommun avseende hälso- och sjukvårdsinsatser i ordinärt boende(HSF230049-3) (0).pdf pdf 3N8B 2023-04-24 Öppna i redigeraläget
463 Program_for_Rogion_Vastmanlands_halsoinriktade_arbete.doc doc 2h9r 2017-03-23 Öppna i redigeraläget
Sida Hälsoinriktat arbete ej publicerad
464 Region_Vastmanlands_halsoinriktade_arbete_mars_2017.pdf pdf 2h9r 2017-03-31 Öppna i redigeraläget
465 FoU.docx docx 16sg 2017-03-15 Öppna i redigeraläget
466 Informationsbroschyr justerad 24 06 13.pdf pdf 3N8B 2024-06-14 Öppna i redigeraläget
467 Nr 24 2022 Troponin T och NT-proBNP - nya metoder och referensintervall.pdf pdf 3hs4 2022-12-06 Öppna i redigeraläget
468 Mötesanteckningar NPO Tandvård 2024-03-13.docx docx 3N8B 2024-03-25 Öppna i redigeraläget
469 Mötesanteckningar NPO Tandvård fysiskt möte Sthlm 2024-04-18--19.pdf pdf 3N8B 2024-05-27 Öppna i redigeraläget
470 Nr 07 2023 Nyhetsbrev från Laboratoriemedicin v. 37.pdf pdf 3HS4 2023-09-12 Öppna i redigeraläget
471 Nr 08 2023 Uppdaterade beställningsrutiner i Cosmic för hepatiter.pdf pdf 3HS4 2023-09-26 Öppna i redigeraläget
472 Nr 09 2023 Nyhetsbrev från Laboratoriemedicin v. 43.pdf pdf 3HS4 2023-10-24 Öppna i redigeraläget
473 Nr 10 2023 Nyhetsbrev från Laboratoriemedicin v. 49.pdf pdf 3HS4 2023-12-05 Öppna i redigeraläget
474 Nr 05 2024 Nya kontaktvägar till Laboratoriemedicins Patientnära verksamhet (PNV).pdf pdf 3HS4 2024-03-28 Öppna i redigeraläget
475 Nr 08 2024 Nyhetsbrev från Laboratoriemedicin v. 17.pdf pdf 3HS4 2024-04-23 Öppna i redigeraläget
476 Nr 11 2024 Rekommendationer gällande patientnära instrument inför reservkraftsprovet 2024-05-31.pdf pdf 3HS4 2024-05-27 Öppna i redigeraläget
477 Kontrollfacit P-Glukos Accu-Chek Juli 2022.pdf pdf 1B34 2022-06-23 Öppna i redigeraläget
478 Kontrollfacit PNV Augusti 2023 (LM955_66).pdf pdf 1B34 2023-08-16 Öppna i redigeraläget
479 NPO 231004.pdf pdf 16SG 2023-10-30 Öppna i redigeraläget
480 Missiv Granskning av ekonomistyrning.pdf pdf 1xst 2020-11-05 Öppna i redigeraläget
481 Andningsorganen.pdf pdf 2h8z 2020-01-21 Öppna i redigeraläget
Sida Astma
Sida KOL
482 RV_Basläkemedelslistan_2023_webb_ny ver.pdf pdf 2dcm 2023-02-06 Öppna i redigeraläget
483 Bilaga 17 anmälan Revisionsrapport_ Grundläggande granskning av_varuförsörjningsnämnden 2022(RV230404-1).pdf pdf 3CVM 2023-12-07 Öppna i redigeraläget
484 Bilaga 18 b anmälan Revisionsrapport_ Granskning av måluppfyllelse 2022(RV230405-2).pdf pdf 3CVM 2023-12-07 Öppna i redigeraläget
485 RV_Inhalatorsfolder_2024_uppslag.pdf pdf 16SG 2024-02-12 Öppna i redigeraläget
486 Bilaga 19 c Yttrande från yrkesrevisor delårsrapport 2 2023 (RV230889).pdf pdf 3CVM 2023-12-07 Öppna i redigeraläget
487 samverkansdokument reumatologi LS.doc doc 2h8z 2017-01-29 Öppna i redigeraläget
488 Samverkansdokument Urologi LS.doc doc 2h8z 2017-01-28 Öppna i redigeraläget
Sida Urologi
489 Tandvardens_Lakemedel_2020-21_web.pdf pdf 2h8z 2020-02-26 Öppna i redigeraläget
Sida Basläkemedel 2021 ej publicerad
490 Förstudie Kollektivtrafiken RVL 2023.pdf pdf 3CVM 2023-12-04 Öppna i redigeraläget
491 Förstudie RS styrning och uppsikt av KSA.pdf pdf 3CVM 2023-12-04 Öppna i redigeraläget
492 Revisionsrapport Lokalförsörjningsprocessen 2023 RVL.pdf pdf 3CVM 2023-12-20 Öppna i redigeraläget
493 Beslut_preventivmedel_2016.pdf pdf 2H8Z 2017-01-20 Öppna i redigeraläget
494 Beställningsblankett för läkemedelsrekvisition IMVÄ.docx docx 2dcm 2021-09-29 Öppna i redigeraläget
495 Klinikläkemedel 2023 hemsidan.xlsx xlsx 2dcm 2023-02-23 Öppna i redigeraläget
496 Klinikläkemedel 2024.xlsx xlsx 16SG 2024-03-19 Öppna i redigeraläget
497 Signerat missiv, Förstudie RS uppsiktsplikt 2023.pdf pdf 3CVM 2023-12-04 Öppna i redigeraläget
498 subvention läkemedel och närliggande produkter 2022.pdf pdf 2dcm 2022-03-25 Öppna i redigeraläget
499 Miljösubstanser.pdf pdf 2h8z 2020-12-03 Öppna i redigeraläget
500 Rek barn 2021-2022 uppdaterad 2021-05-17.pdf pdf 2dcm 2021-05-26 Öppna i redigeraläget
501 subvention läkemedelsnära produkter Ukraina3.pdf pdf 2dcm 2022-03-18 Öppna i redigeraläget
502 Villkor för erhållande av arbetsplatskod 180626.pdf pdf 2h8z 2019-05-13 Öppna i redigeraläget
503 Protokoll 1 LK-möte 16 januari 2023.pdf pdf 16SG 2023-10-18 Öppna i redigeraläget
Block Protokoll
504 Protokoll 2 2024 LK-möte 19 februari.pdf pdf 16SG 2024-03-21 Öppna i redigeraläget
Block Protokoll
505 Protokoll 2 LK-möte 13 februari 2023.pdf pdf 16SG 2023-10-18 Öppna i redigeraläget
Block Protokoll
506 Protokoll 3 LK-möte 20 mars 2023.pdf pdf 16SG 2023-10-18 Öppna i redigeraläget
Block Protokoll
507 Protokoll 3 LK-möte 21 mars 2022.pdf pdf 3l5g 2022-05-05 Öppna i redigeraläget
508 Protokoll 5 LK-möte 30 maj 2022.pdf pdf 3l5g 2022-10-07 Öppna i redigeraläget
509 Protokoll 6 LK-möte 10 oktober 2022.pdf pdf 3l5g 2022-11-14 Öppna i redigeraläget
510 Protokoll 8 LK-möte 28 november 2022.pdf pdf 16SG 2023-10-18 Öppna i redigeraläget
511 Protokoll 8 LK-möte 8 november 2021.pdf pdf 3l5g 2022-02-21 Öppna i redigeraläget
512 Forlang_de_goda_aren.pdf pdf 2h8z 2017-01-19 Öppna i redigeraläget
513 levnadsvanor A6 - webb och utskrift.pdf pdf 2h8z 2019-01-18 Öppna i redigeraläget
Sida Basläkemedel 2021 ej publicerad
514 Samtal om hälsa A6 med RV logotyp webb 20181107.pdf pdf 2h8z 2019-01-18 Öppna i redigeraläget
Sida Basläkemedel 2021 ej publicerad
515 FINAL God ekonomisk hushållning och balanskrav - Region Västmanland Helår.pdf pdf 3CVM 2024-04-12 Öppna i redigeraläget
516 Missiv Grundläggande granskning 2023.pdf pdf 3CVM 2024-04-12 Öppna i redigeraläget
517 Missiv Insatser för ekonomi i balans.pdf pdf 3CVM 2024-04-12 Öppna i redigeraläget
518 Missiv Löpande granskning 2023.pdf pdf 3CVM 2024-04-12 Öppna i redigeraläget
519 Revisorernas redogörelse 2023.pdf pdf 3CVM 2024-04-12 Öppna i redigeraläget
520 Yttrande från Hjälpmedelsnämnden gällande revision grundläggande granskning av Hjälpmedelsnämndens ansvarutövande 2023.pdf pdf 3CVM 2024-06-20 Öppna i redigeraläget
521 Yttrande Granskning förlossningsvården 230118.pdf pdf 3QM4 2023-03-13 Öppna i redigeraläget
522 Yttrande Regionstyrelsen revisionsrapport Grundläggande granskning av styrelsens och nämndernas ansvarsutövande 2022 230525.pdf pdf 3QM4 2023-11-16 Öppna i redigeraläget
523 Yttrande revisionsgranskning - intern kontroll i administrativa system och rutiner kopplat till hantering av passerkort och nycklar i regionens lokaler 230530.pdf pdf 3QM4 2023-11-16 Öppna i redigeraläget
524 Yttrande Uppföljande granskning av tre granskningar genomförda 2020 231003.pdf pdf 3QM4 2023-11-16 Öppna i redigeraläget
525 Yttrande över granskningsrapport remisshantering.pdf pdf 3CVM 2024-06-20 Öppna i redigeraläget
526 Yttrande God ekonomisk hushållning fr ett finansiellt perspektiv 20230807.pdf pdf 3CVM 2024-03-11 Öppna i redigeraläget
527 Yttrande Granskning av följsamheten till nationella riktlinjer - psoriasis 20240130.pdf pdf 3CVM 2024-03-11 Öppna i redigeraläget
528 Yttrande Granskning styrelse och nämnder 2022 Kollektivtrafiken 20230516.pdf pdf 3CVM 2024-03-11 Öppna i redigeraläget
529 Bruksanvisning AirCurve 10 Vauto.pdf pdf 2lbq 2019-01-16 Öppna i redigeraläget
Block Bilevel
530 webb.Sov Gott 2020.pdf pdf 2h8z 2020-01-31 Öppna i redigeraläget
Block Sov Gott
531 Äldrehäftet fickformat 2022-2023.pdf pdf 2dcm 2022-06-07 Öppna i redigeraläget
532 Äldrehäftet, Bakgrundsdokument 2022-2023, version 220401.pdf pdf 2dcm 2022-06-07 Öppna i redigeraläget
533 Bulletinen_final_1_2021.pdf pdf 2h8z 2021-01-25 Öppna i redigeraläget
Sida Basläkemedel 2021 ej publicerad
534 Bruksanvisning InogenOne G2.pdf pdf 2lbq 2019-01-17 Öppna i redigeraläget
535 Läkemedelsbulletinen 2022 nr3 ver3 (final).pdf pdf 2dcm 2022-10-17 Öppna i redigeraläget
536 Årsgranskning för inköpsnämnden år 2023.pdf pdf 3CVM 2024-04-12 Öppna i redigeraläget
537 Bokslutsrapport 2016.pdf pdf 2s4s 2017-02-13 Öppna i redigeraläget
538 Månadsrapport februari 2014.pdf pdf 31hp 2017-01-18 Öppna i redigeraläget
539 Läkemedelsbulletinen nr2 2024.pdf pdf 16SG 2024-05-22 Öppna i redigeraläget
540 Läkemedelsbulletinen nr3 2023 ver4.pdf pdf 16SG 2023-10-20 Öppna i redigeraläget
541 Läkemedelsbulletinen_nr2_2023.pdf pdf 16sg 2023-04-17 Öppna i redigeraläget
542 Månadsrapport september 2014.pdf pdf 31hp 2017-01-18 Öppna i redigeraläget
543 Tertialrapport april 2014.pdf pdf 31hp 2017-01-18 Öppna i redigeraläget
544 Månadsrapport juli 2015.pdf pdf 31hp 2017-01-18 Öppna i redigeraläget
545 Månadsrapport maj 2015.pdf pdf 31hp 2017-01-18 Öppna i redigeraläget
546 Månadsrapport november 2015.pdf pdf 31hp 2017-01-18 Öppna i redigeraläget
547 Bruksanvisning SimplyGo.pdf pdf 2lbq 2019-01-17 Öppna i redigeraläget
548 Månadsrapport februari 2016.pdf pdf 31hp 2017-01-18 Öppna i redigeraläget
549 ReVä_Läkemedelsartikel_final_miljöartikel.pdf pdf 2h8z 2019-05-20 Öppna i redigeraläget
550 ReVä_Läkemedelsbulletinen_nr1_2022_webb_low.pdf pdf 2dcm 2022-02-15 Öppna i redigeraläget
551 Månadsrapport mars 2016.pdf pdf 31hp 2017-01-18 Öppna i redigeraläget
552 Nyhetsbrev nr 1 2019.pdf pdf 2h8z 2019-02-21 Öppna i redigeraläget
553 Nyhetsbrev nr 1 2022.pdf pdf 2dcm 2022-01-24 Öppna i redigeraläget
554 Nyhetsbrev nr 2 2021.pdf pdf 2dcm 2021-04-13 Öppna i redigeraläget
555 Tertialrapport april 2016.pdf pdf 31hp 2017-01-18 Öppna i redigeraläget
556 Färdtjänst till dagvård eller daglig verksamhet.pdf pdf 3QZS 2024-06-20 Öppna i redigeraläget
557 rekommenderade_lakemedel_for_barn_2021_2022.pdf pdf 2dcm 2021-04-14 Öppna i redigeraläget
558 Resor till korttidsboende.pdf pdf 3QZS 2024-06-27 Öppna i redigeraläget
Sida Skolskjuts
559 lakarutlatande-angaende-ansokan-om-fardtjanst-002.pdf pdf 3CVM 2023-08-21 Öppna i redigeraläget
560 Ansökan om riksfärdtjänst.pdf pdf 3QZS 2024-06-20 Öppna i redigeraläget
561 riksfardtjanst-ktf-sala-och-vasteras-finska-webb.pdf pdf 3CVM 2023-08-21 Öppna i redigeraläget
562 220301 Lunchmöte.pdf pdf 3l5g 2022-03-18 Öppna i redigeraläget
563 Sarskild_Skolskjuts_Engelska.pdf pdf 3MV0 2023-08-31 Öppna i redigeraläget
Sida Skolskjuts
564 Utbildningsmaterial Lokal admin utbildning.pptx pptx 3RPH 2024-04-18 Öppna i redigeraläget
565 Sarskild_skolskjuts_finska.pdf pdf 3MV0 2023-08-31 Öppna i redigeraläget
Sida Skolskjuts
566 Särskild skolskjuts växelvis boende.pdf pdf 3QZS 2024-06-27 Öppna i redigeraläget
Sida Skolskjuts
567 Särskild skolskjuts.pdf pdf 3QZS 2024-06-27 Öppna i redigeraläget
Sida Skolskjuts
568 information-infor-inhamtning-av-skolunderlag-rev-2022-05-10.pdf pdf 3N8B 2022-05-11 Öppna i redigeraläget
569 Remiss-mall till BUP Start 2022-2023.docx docx 2452 2022-09-22 Öppna i redigeraläget
570 2020 nr 9 nyhetsbrev EMI.pdf pdf 2BBR 2020-06-11 Öppna i redigeraläget
571 Hörselscreening 25 augusti 2021.pdf pdf 2BBR 2021-09-02 Öppna i redigeraläget
572 Program2021.pdf pdf 2h8z 2020-12-22 Öppna i redigeraläget
573 Beroendeframkallande läkemedel.docx docx 2h8z 2020-09-17 Öppna i redigeraläget
574 Expertgrupper 24 augusti 2021.docx docx 2dcm 2021-08-25 Öppna i redigeraläget
575 Instruktion för Synundersökning i skola.pdf pdf 383c 2020-02-18 Öppna i redigeraläget
576 Specialkost i skolan.pdf pdf 3d9f 2021-09-16 Öppna i redigeraläget
577 LK-protokoll nov 20.pdf pdf 2h8z 2021-01-20 Öppna i redigeraläget
578 Protokoll 1 LK-möte 18 januari 2021.pdf pdf 2dcm 2021-09-09 Öppna i redigeraläget
579 Protokoll 6 LK-möte 6 september 2021.pdf pdf 16SG 2023-10-18 Öppna i redigeraläget
580 Ögonremiss Region Västmanland 16 maj 2019.pdf pdf 383c 2020-02-18 Öppna i redigeraläget
581 Covid-19 Allergi EMI 26 mars 2020.docx docx 2BBR 2020-04-02 Öppna i redigeraläget
582 Protokoll 2018-12-03.pdf pdf 2h8z 2019-03-07 Öppna i redigeraläget
583 Protokoll 10 februari 2020.pdf pdf 2h8z 2020-11-25 Öppna i redigeraläget
584 Protokoll 11 februari 2019.pdf pdf 2h8z 2019-05-13 Öppna i redigeraläget
585 Protokoll 2 december 2019.pdf pdf 2h8z 2020-04-14 Öppna i redigeraläget
586 2021 nr 1 Nyhetsbrev EMI.pdf pdf 2BBR 2021-03-25 Öppna i redigeraläget
587 Protokoll 2018-04-23.pdf pdf 2h8z 2018-06-25 Öppna i redigeraläget
588 Protokoll 24 augusti 2020.pdf pdf 2h8z 2020-11-25 Öppna i redigeraläget
589 2022 nr 1 Nyhetsbrev EMI.pdf pdf 3d9f 2022-04-08 Öppna i redigeraläget
590 2022 nr 2 Nyhetsbrev EMI.pdf pdf 3d9f 2022-04-08 Öppna i redigeraläget
591 Nyhetsbrev nr 4 april 2021.pdf pdf 2BBR 2021-09-29 Öppna i redigeraläget
592 Nyhetsbrev nr 7 September 2021.pdf pdf 2BBR 2021-09-29 Öppna i redigeraläget
593 PDF BUP Start Susanne Olofsdotter.pdf pdf 2BBR 2021-04-15 Öppna i redigeraläget
594 Specialkost i skolan Regional elevhälsosamordning april 2020.pdf pdf 2BBR 2020-05-19 Öppna i redigeraläget
595 20200205 Stickrädda barn och ungdomar.pdf pdf 2BBR 2020-02-06 Öppna i redigeraläget
596 Flygplatskarta ESEW R0.3 2024-05-16 LS.pdf pdf 3CVM 2024-05-16 Öppna i redigeraläget
597 Flödesschema utskrivningsprocessen juni 2023.pdf pdf 310S 2023-06-19 Öppna i redigeraläget
598 Femte sjukan.pdf pdf 1g0s 2022-12-06 Öppna i redigeraläget
599 Halsfluss.pdf pdf 1g0s 2022-12-06 Öppna i redigeraläget
600 Hälsodeklaration hepatit A vuxen.pdf pdf 3pdg 2022-09-28 Öppna i redigeraläget
601 Nyhetsbrev 3 - Palliativt kunskapslyft och pilot för barnsjukvård i hemmet_2022-01-20.pdf pdf 33t2 2022-01-20 Öppna i redigeraläget
602 Samtyckesblankett Hepatit A.pdf pdf 3pdg 2022-09-28 Öppna i redigeraläget
603 Program Nära vård 2020-11-18.pdf pdf 383c 2020-11-18 Öppna i redigeraläget
604 Arkiverings- gallringsplaner smittspårningshandlingar 2012.pdf pdf 1g0s 2018-11-28 Öppna i redigeraläget
605 Klinisk guide Airsense 10.pdf pdf 2lbq 2019-01-16 Öppna i redigeraläget
Block CPAP/APAP
606 listningsantal common 2021-10-01.pdf pdf 2Z6M 2021-10-26 Öppna i redigeraläget
607 listningsantal common 2022-05-01.pdf pdf 2Z6M 2022-05-05 Öppna i redigeraläget
608 listningsantal common 2022-06-01.pdf pdf 2Z6M 2022-06-08 Öppna i redigeraläget
609 Partnerbrev - klamydia.doc doc 1g0s 2017-05-17 Öppna i redigeraläget
610 Listningsantal common 2023-03-01.pdf pdf 3JVW 2023-03-08 Öppna i redigeraläget
611 Listningsantal common 2023-06-01.pdf pdf 3JVW 2023-06-19 Öppna i redigeraläget
612 Maskmall F20.pdf pdf 2lbq 2019-01-16 Öppna i redigeraläget
Block CPAP/APAP
613 Listningsantal common 2023-12-01.pdf pdf 3JVW 2023-12-08 Öppna i redigeraläget
614 Listningsantal common 2024-02-01.pdf pdf 3JVW 2024-02-05 Öppna i redigeraläget
615 Produktbeskrivning MicroDial.pdf pdf 2lbq 2019-01-15 Öppna i redigeraläget
616 Llistningsantal common 2024-07-01.pdf pdf 3JVW 2024-07-04 Öppna i redigeraläget
617 återrapp acg o cni 202104.pdf pdf 2Z6M 2021-04-21 Öppna i redigeraläget
618 återrapp acg o cni 202108.pdf pdf 2z6M 2021-08-13 Öppna i redigeraläget
619 återrapp acg o cni 202109.pdf pdf 2Z6M 2021-09-14 Öppna i redigeraläget
620 återrapp acg o cni 202201.pdf pdf 2Z6M 2022-02-04 Öppna i redigeraläget
621 Produktionformation pulsoxymeter.pdf pdf 2lbq 2019-10-17 Öppna i redigeraläget
Block Pulsoxymeter
622 återrapp acg o cni 202204.pdf pdf 2Z6M 2022-05-03 Öppna i redigeraläget
623 återrapp acg o cni 202205.pdf pdf 2Z6M 2022-05-10 Öppna i redigeraläget
624 återrapp acg o cni 20220601.pdf pdf 2Z6M 2022-06-08 Öppna i redigeraläget
625 återrapp acg o cni 202208.pdf pdf 2Z6M 2022-08-09 Öppna i redigeraläget
626 återrapp acg o cni 202302.pdf pdf 3JVW 2023-02-20 Öppna i redigeraläget
627 återrapp acg o cni 202305.pdf pdf 3JVW 2023-05-08 Öppna i redigeraläget
628 Rengöringsinstruktioner Pari Velox.pdf pdf 2lbq 2021-05-12 Öppna i redigeraläget
Block Inhalator
629 återrapp acg o cni 202306.pdf pdf 3JVW 2023-06-19 Öppna i redigeraläget
630 Sortimentsöversikt Hostmaskin (apparatur, slangar och filter).pdf pdf 2lbq 2019-06-03 Öppna i redigeraläget
Block Hostmaskin
631 Huvudlöss.pdf pdf 1g0s 2022-12-06 Öppna i redigeraläget
632 IG dokument SMLF.pdf pdf 1647 2024-02-14 Öppna i redigeraläget
633 Sortimentsöversikt MyAirvo (apparatur och utrustning).pdf pdf 2lbq 2019-01-17 Öppna i redigeraläget
Block Optiflow
634 Sortimentsöversikt Syrgaskoncentrator (apparatur och förbrukningsartiklar).pdf pdf 2lbq 2019-01-17 Öppna i redigeraläget
635 Sortimentsöversikt Ventilator (apparatur och förbrukningsartiklar).pdf pdf 2lbq 2019-01-17 Öppna i redigeraläget
Block Ventilator
636 montering_8822124_dyna_anpassningsbar.pdf pdf 2LBQ 2024-04-08 Öppna i redigeraläget
637 Information lånevillkor engelska reviderad 2017.pdf pdf 2lbq 2017-06-12 Öppna i redigeraläget
Block Blanketter
Block Blanketter
638 Information lånevillkor finska reviderad 2017.pdf pdf 2lbq 2017-06-12 Öppna i redigeraläget
Block Blanketter
Block Blanketter
639 Information lånevillkor persiska.pdf pdf 2lbq 2017-04-10 Öppna i redigeraläget
Block Blanketter
Block Blanketter
640 Loan agreement TENS-apparatus.pdf pdf 2lbq 2017-04-04 Öppna i redigeraläget
Block TENS
641 Lån av hjälpmedel.pdf pdf 2LBQ 2024-07-01 Öppna i redigeraläget
642 Influensa- och pneumokockvaccination - mall för bedömning av indikation och kontraindikationer 28942 (220915).pdf pdf 3pdg 2022-09-15 Öppna i redigeraläget
643 Diabeteshjälpmedel_finska.pdf pdf 2LBQ 2024-01-15 Öppna i redigeraläget
644 Fallbeskrivningar eldrivna elrullstolar.pdf pdf 2lbq 2022-02-21 Öppna i redigeraläget
645 När ska jag välja elrullstol Fortress Calypso eller Sterling Elite 2 plus.pdf pdf 2lbq 2018-10-12 Öppna i redigeraläget
646 Pneumokockvaccination av barn över 2 år och vuxna med ökad risk för allvarlig pneumokocksjukdom, doseringsschema.pdf pdf 1g0s 2020-10-13 Öppna i redigeraläget
Block Dokument
647 Förskrivarmaterial Drivaggregat_1.pdf pdf 2lbq 2018-04-23 Öppna i redigeraläget
648 Influensa, covid-19, RSV veckostatistik 231030.pdf pdf 1G0S 2023-11-03 Öppna i redigeraläget
649 Informationsmaterial för barn.pdf pdf 1g0s 2022-12-06 Öppna i redigeraläget
650 Läkemedel till personer som flytt kriget i Ukraina.pdf pdf 3N8B 2022-03-21 Öppna i redigeraläget
651 Förskrivarutbildning Allround Avancerad.pdf pdf 2lbq 2019-04-30 Öppna i redigeraläget
652 Mistluren nr 3 december 2023.pdf pdf 1G0S 2023-12-18 Öppna i redigeraläget
653 Månadsstatistik 2021-2022 Influensa A och B.pdf pdf 1G0S 2023-07-10 Öppna i redigeraläget
654 Förskrivarutbildning BAS.pdf pdf 2lbq 2019-09-06 Öppna i redigeraläget
655 Förskrivarutbildning Specialpedagoger.pdf pdf 2lbq 2019-10-23 Öppna i redigeraläget
Block Kognition
656 adress.pdf pdf 1g0s 2019-08-21 Öppna i redigeraläget
657 Väntrums-tv vaccination_5 bilder_har du tagit höstens vaccin.pptx pptx 2L1L 2023-10-20 Öppna i redigeraläget
658 Omvårdnad.pdf pdf 2lbq 2019-12-04 Öppna i redigeraläget
659 Protokoll regionstyrelsen 2022-11-22.pdf pdf 1g0s 2023-01-11 Öppna i redigeraläget
660 Rapport invasiva grupp A streptokocker 2024.pdf pdf 1G0S 2024-03-05 Öppna i redigeraläget
661 Anmälda sjukdomar i Västmanland 2017 med kommentarer - 180813 v1 utkast.pdf pdf 1g0s 2018-08-14 Öppna i redigeraläget
662 Mässling skylt 220602.pdf pdf 1g0s 2022-06-02 Öppna i redigeraläget
663 Mässling, brev till person vid misstänkt smitta.pdf pdf 1g0s 2019-06-14 Öppna i redigeraläget
664 TBE-vaccination - schema för personer i åldern 1-49 år.pdf pdf 1g0s 2019-06-14 Öppna i redigeraläget
665 Samtyckesblankett vaccination influensa 231018.pdf pdf 1G0S 2023-10-18 Öppna i redigeraläget
666 Skydda dig själv och andra mot vinterns smittor.pdf pdf 1G0S 2023-12-06 Öppna i redigeraläget
667 Springmask.pdf pdf 1g0s 2022-12-06 Öppna i redigeraläget
668 Svinkoppor.pdf pdf 1g0s 2022-12-06 Öppna i redigeraläget
669 Utskick Covid Influensa RS 2024-01-03.pdf pdf 1G0S 2024-01-03 Öppna i redigeraläget
670 Utskick Covid Influensa RS 2024-02-21.pdf pdf 1G0S 2024-02-21 Öppna i redigeraläget
671 202204 Osteoporos.pdf pdf 2Z6M 2022-05-05 Öppna i redigeraläget
672 202211 Förlossningsskador.pdf pdf 3JVW 2023-01-09 Öppna i redigeraläget
673 Bild årshjulet.pdf pdf 1G0S 2024-01-12 Öppna i redigeraläget
674 Veckostatistik 2022- 2023 Influensa A och B 230710.pdf pdf 1G0S 2023-07-10 Öppna i redigeraläget
675 Calici - Info patient.pdf pdf 14FT 2019-03-27 Öppna i redigeraläget
676 Covid-19 Regionövergripande rutiner (50925-24) 210726.pdf pdf 35CV 2021-07-27 Öppna i redigeraläget
677 Facit - Workshop vinterkräksjuka.pdf pdf 1G0S 2023-11-20 Öppna i redigeraläget
Sida Magsjuka
678 Förvaring Checklista.pdf pdf 1G0S 2023-11-22 Öppna i redigeraläget
Sida Förråd
679 Handhygienensdag quiz -talong.pdf pdf 3pdg 2023-04-12 Öppna i redigeraläget
680 230808_Tandvårdshjälpen.pdf pdf 16SG 2023-08-07 Öppna i redigeraläget
Block Dokument
681 Handhygienensdag quiz.pdf pdf 3pdg 2023-04-12 Öppna i redigeraläget
682 Hygienrutiner covid-19 inom särskilda boenden (SÄBO) korttidsboenden samt LSS 240301.pdf pdf 1G0S 2024-03-06 Öppna i redigeraläget
683 Influensa - Info besökare anslag dörr.pdf pdf 14FT 2019-03-27 Öppna i redigeraläget
684 Hygienrutiner vid misstänkt eller konstaterad covid-19 inom säbo korttidsboenden samt LSS 210503.pdf pdf 1g0s 2021-05-03 Öppna i redigeraläget
685 Infektionsregistrering - blankett- ll 2022.pdf pdf 1g0s 2022-01-24 Öppna i redigeraläget
686 202211 Sårcentrum.pdf pdf 3JVW 2023-01-09 Öppna i redigeraläget
687 202211 Sårföreläsning.pdf pdf 3JVW 2023-01-09 Öppna i redigeraläget
688 202211 Urininkontinens.pdf pdf 3JVW 2023-01-09 Öppna i redigeraläget
689 Infektionsregistrering-blankett-1-2023.pdf pdf 3pdg 2022-12-20 Öppna i redigeraläget
690 Influensainformation 2018-2019 1.pdf pdf 14FT 2018-11-06 Öppna i redigeraläget
691 Utbrott av magsjuka.pdf pdf 14FT 2019-12-03 Öppna i redigeraläget
Sida Magsjuka
692 Livsmedelshygien Årshjul.pdf pdf 1G0S 2024-03-04 Öppna i redigeraläget
693 Blodsmitta - vårdhygieniska rutiner.pdf pdf 14FT 2017-07-05 Öppna i redigeraläget
694 Clostridium difficile - vårdhygieniska rutiner.pdf pdf 14FT 2017-07-05 Öppna i redigeraläget
695 Funktions och kvalitetskontroll av ventilationsanläggningar i operationssalar, Landstinget Västmanland.pdf pdf 14FT 2017-07-05 Öppna i redigeraläget
696 AI Sweden presentation svenska org.pdf pdf 3F6X 2023-05-04 Öppna i redigeraläget
697 Träffpunkt Ekobot.pdf pdf 3F6X 2023-05-04 Öppna i redigeraläget
698 202211 Vulvasjukdomar.pdf pdf 3JVW 2023-01-09 Öppna i redigeraläget
699 Arbetskläder.pdf pdf 14Ft 2018-06-05 Öppna i redigeraläget
700 Diskussionsunderlag BHK.pdf pdf 14Ft 2018-06-05 Öppna i redigeraläget
701 Hygienrutiner vid KAD.pdf pdf 14Ft 2018-06-05 Öppna i redigeraläget
702 Info besökare anslag dörr (2).pdf pdf 14FT 2017-10-03 Öppna i redigeraläget
703 Info calici patient (2).pdf pdf 14FT 2017-10-03 Öppna i redigeraläget
704 Färdtjänst Sala och Västerås webb.pdf pdf 3CVM 2019-05-03 Öppna i redigeraläget
705 Knappval telefoni_2024.pdf pdf 3QZS 2024-05-02 Öppna i redigeraläget
706 knappval växel serviceresor.pdf pdf 3CVM 2019-06-27 Öppna i redigeraläget
707 test1.docx docx 3RCF 2023-03-17 Öppna i redigeraläget
708 Städinstruktion för Västmanlands sjukhus (VS) och Primärvård Psykiatri och Habiliteringsverksamhet (PPHV).pdf pdf 14Ft 2017-03-08 Öppna i redigeraläget
709 MALL_intresseanmalan-affarsutvecklingscheckar_ifyllnadsbar.pdf pdf 3F6X 2023-05-11 Öppna i redigeraläget
Block Ansökan
710 Städning checklista kommunal vård.pdf pdf 1G0S 2023-11-22 Öppna i redigeraläget
Sida Städning
711 Workshop Förråd.doc doc 1G0S 2023-11-22 Öppna i redigeraläget
Sida Förråd
712 2023 höst Urologiföreläsning.pdf pdf 3JVW 2024-01-17 Öppna i redigeraläget
713 202305 Föreläsning ÖNH för allmänläkare.pdf pdf 3JVW 2023-09-22 Öppna i redigeraläget
714 Ansökan om färdtjänst.pdf pdf 3CVM 2019-08-23 Öppna i redigeraläget
715 Checklista för trycksårsombud.doc doc 2PCK 2024-04-12 Öppna i redigeraläget
716 Munskydd SKA användas affisch A3.pdf pdf 383c 2022-01-20 Öppna i redigeraläget
717 Enkät uppföljning covid-19 Västmanland.pdf pdf 383c 2020-11-12 Öppna i redigeraläget
718 Instruktion fysioterapeutisk intervention covid-19_20-04-15.pdf pdf 383c 2020-04-22 Öppna i redigeraläget
Sida Covid Rehabilitering ej publicerad
Sida Utbildning covid-19 ej publicerad
719 201211 Regiongemensam kommunikationsplan för vaccination mot covid-19.pdf pdf 383c 2021-02-08 Öppna i redigeraläget
720 Riktad insats Hemtjänst Hemsjukvård närahushållskontakter.pdf pdf 383c 2021-02-05 Öppna i redigeraläget
721 Vaccinationsstart för personal Fas 1 2021-01-08.pdf pdf 383c 2021-01-08 Öppna i redigeraläget
722 Kallelse dos 2_Arboga Grindberga uppdat oktober .pdf pdf 3824 2021-10-19 Öppna i redigeraläget
723 Kallelse dos 2_Kungsör uppdat oktober.pdf pdf 3824 2021-10-19 Öppna i redigeraläget
724 Program slutkonferens Läget 28-29 mars 2017.pdf pdf 31hp 2017-03-27 Öppna i redigeraläget
725 202305 Vanliga neurologiska tillstånd i primärvården.pdf pdf 3JVW 2023-09-22 Öppna i redigeraläget
726 Allergi och astma hos barn Familjeläkardagar 2024.pdf pdf 3JVW 2024-04-23 Öppna i redigeraläget
727 Kallelse dos 2_Köping Ullvi-Tuna uppdat oktober.pdf pdf 3824 2021-10-19 Öppna i redigeraläget
728 Kallelse dos 2_V-ås Bäckby uppdat oktober.pdf pdf 3824 2021-10-19 Öppna i redigeraläget
729 Kallelse dos 2_V-ås Herrgärdet uppdat oktober.pdf pdf 3824 2021-10-19 Öppna i redigeraläget
730 Kallelse dos 2_V-ås Läkargruppen uppdat oktober.pdf pdf 3824 2021-10-19 Öppna i redigeraläget
731 Kallelse dos 2_V-ås Odensvi uppdat oktober.pdf pdf 3824 2021-10-19 Öppna i redigeraläget
732 Kallelsebilaga ombokning dos TVÅ 210521.pdf pdf 3cvm 2021-05-21 Öppna i redigeraläget
733 Kallelsebilaga ombokning dos två.pdf pdf 383c 2021-02-16 Öppna i redigeraläget
734 Försäkringsmedicin Allmänläkardagar våren 2024.pdf pdf 3JVW 2024-04-23 Öppna i redigeraläget
735 Mognadsbedömning covid-19_Köping Byjorden.pdf pdf 3824 2021-10-22 Öppna i redigeraläget
736 Kopia av korrigering_besoksersattning-2022.xls xls 2Z6M 2022-02-18 Öppna i redigeraläget
737 Kopia av korrigering_besoksersattning-2024.xls xls 3JVW 2024-06-24 Öppna i redigeraläget
738 Mognadsbedömning covid-19_Västerås Odensvi.pdf pdf 3824 2021-10-22 Öppna i redigeraläget
739 Mognadsbedömning covid-19_Västerås Oxbacken.pdf pdf 3824 2021-10-22 Öppna i redigeraläget
740 Mognadsbedömning covid-19_Västerås Prima.pdf pdf 3824 2021-10-22 Öppna i redigeraläget
741 Mognadsbedömning covid-19_Västerås Servicehälsan.pdf pdf 3824 2021-10-22 Öppna i redigeraläget
742 patientnära vaccination updat juni 2021.pdf pdf 3824 2021-06-17 Öppna i redigeraläget
743 Behörighet sjuksköterska ordinera vaccin mot covid-19 - 200104 utkast.pdf pdf 383c 2021-01-12 Öppna i redigeraläget
744 Checklista egenkontroll brandskydd vaccinationsnod.pdf pdf 383c 2021-04-26 Öppna i redigeraläget
745 Förtydligande ang hantering av ev restdoser och prioriteringsfaser.pdf pdf 383c 2021-02-08 Öppna i redigeraläget
746 Förtydligande ang regelverk kring att ordinera, iordningsställa och administrera vaccin .pdf pdf 383c 2021-05-21 Öppna i redigeraläget
747 Instruktion - makulera läkemedel samt ändra batchnr.pdf pdf 383c 2021-05-06 Öppna i redigeraläget
748 Vaccination av gravida mot covid-19.pdf pdf 3cvm 2021-09-03 Öppna i redigeraläget
749 Vaccinflöden_v.5.1 (1).pdf pdf 383c 2022-01-31 Öppna i redigeraläget
750 Folder vaccination Vaxzevria_2021-04.pdf pdf 383c 2021-04-08 Öppna i redigeraläget
751 GDPR-sakra-installningar-information-fran-reachmee_637148540132543789.pdf pdf 2020-01-17 Öppna i redigeraläget
752 Ledighetsansökan för forskning_skrivbar.pdf pdf 3QLZ 2024-04-17 Öppna i redigeraläget
753 Broschyr Egenvård av munhälsa vid diabetes reviderad av tandhyginister - Kopia.pdf pdf 2Z6M 2018-11-29 Öppna i redigeraläget
Block Diabetes
Block Diabetes
754 Förslag på rutin gällande registrering av blodtryck i diabetesmallen utöver de årl.pdf pdf 2Z6M 2018-12-05 Öppna i redigeraläget
Block Diabetes
755 Mall - skriva fotvårdsremiss diabetiker i Cosmic.pdf pdf 2Z6M 2019-02-21 Öppna i redigeraläget
Block Diabetes
Block Diabetes
756 Integrerad rehabilitering (ver 9).pdf pdf 2Z6M 2017-01-16 Öppna i redigeraläget
757 Instruktion - boka resa.pdf pdf 3MBN 2022-04-05 Öppna i redigeraläget
Sida Beställ resa via e-tjänst ej publicerad
758 Instruktion - skapa konto och logga in.pdf pdf 3MBN 2022-04-05 Öppna i redigeraläget
Sida Beställ resa via e-tjänst ej publicerad
759 knappval växel serviceresor.pdf pdf 3CVM 2019-06-27 Öppna i redigeraläget
760 Färdtjänst till dagvård eller daglig verksamhet (36184_3).docx docx 3MBN 2021-11-22 Öppna i redigeraläget
761 Distriktssköterskor/sjuksköterskor - Översikt användbara koder 2Z6M 2019-03-06 Öppna i redigeraläget
Block Utbildning
762 Nyhetsbrev April 2023.pdf pdf 3QLZ 2023-09-06 Öppna i redigeraläget
763 Våga prata om psykisk ohälsa 1_2022-10-04_134207.pdf pdf 3F6X 2022-10-11 Öppna i redigeraläget
764 Introduktion läkaren mottagning.docx docx 2G8F 2023-04-13 Öppna i redigeraläget
765 Introduktion undersköterska mottagning.docx docx 2G8F 2023-04-13 Öppna i redigeraläget
766 mikrofabriker intro.pdf pdf 3F6X 2023-10-09 Öppna i redigeraläget
767 Publikationer CKF 2011-2023.pdf pdf 3QLZ 2024-03-01 Öppna i redigeraläget
768 QR koder_Regionövergripande dokument_final.pdf pdf 3QLZ 2023-06-01 Öppna i redigeraläget
769 Rutiner för affilieringar vid publicering av forskningspublikationer vid Uppsala universitet.pdf pdf 3QLZ 2024-06-11 Öppna i redigeraläget
770 Skrivanvisningar-for-projektplan.pdf pdf 3QLZ 2023-03-15 Öppna i redigeraläget
771 Utlysning doktorandprojekt SWEPROF 240102.pdf pdf 3QLZ 2024-01-05 Öppna i redigeraläget
772 Definitioner slutenvård Cosmic.pdf pdf 3PZZ 2023-09-15 Öppna i redigeraläget
773 Manual för Enhetsöversikten.pdf pdf 3PZZ 2023-09-15 Öppna i redigeraläget
774 Manual för fastställda vårdplatser.pdf pdf 3PZZ 2023-09-15 Öppna i redigeraläget
775 4_steg_Deltagarresan i InDesign - tillgänglighetsanpassad i Indesign och Adobe Acrobat Pro 230116.pdf pdf 3RCF 2024-03-06 Öppna i redigeraläget
776 Manual för disponibla vårdplatser.pdf pdf 2G8F 2023-04-17 Öppna i redigeraläget
777 c_679870-l_3-k_admenments.pdf pdf 3QLZ 2023-04-13 Öppna i redigeraläget
778 Manual för konfiguration vårdplatser (1).pdf pdf 2G8F 2023-04-17 Öppna i redigeraläget
779 Entréskylt corona arabiska stående A3 2020-02-28.pdf pdf 397x 2020-03-04 Öppna i redigeraläget
780 Entréskylt corona arabiska stående A3 2020-02-28.pdf pdf 397x 2020-03-03 Öppna i redigeraläget
781 Entréskylt corona stående A3 2020-02-28.pdf pdf 397x 2020-03-03 Öppna i redigeraläget
782 c_679870-l_3-k_statistical-analysis-plan-spor-nkbc-0220.docx docx 3QLZ 2023-04-13 Öppna i redigeraläget
783 rapport_aldres_liv_o_halsa_webb.pdf pdf 3fgm 2022-01-19 Öppna i redigeraläget
784 c_679870-l_3-k_tillagg-och-andringar.pdf pdf 3QLZ 2023-04-13 Öppna i redigeraläget
785 Donationsstiftelser 2021.pdf pdf 1xst 2021-04-14 Öppna i redigeraläget
786 c_659062-l_3-k_gait.pdf pdf 3QLZ 2023-09-22 Öppna i redigeraläget
787 c_659062-l_3-k_gait_vuxen.pdf pdf 3QLZ 2023-09-22 Öppna i redigeraläget
788 FoU mall projektplan.pdf pdf 383c 2021-10-08 Öppna i redigeraläget
789 Framskrivningar av befolkning och sysselsättning i östra Mellansverige 2023 3F6X 2023-06-15 Öppna i redigeraläget
790 Hygienregler - Självklart!.pdf pdf 1g2j 2017-02-09 Öppna i redigeraläget
791 Sekretessinformation.doc doc 1g2j 2017-09-01 Öppna i redigeraläget
792 Handledarinfo Klinisk praktik T11 ht20.pdf pdf 1g2j 2020-08-14 Öppna i redigeraläget
793 Handledarstöd Avdelningsplacering T5_VT18.docx docx 1g2j 2018-01-10 Öppna i redigeraläget
794 Träningsmöjligheter på Hälsolyftet, Köping.pdf pdf 1g2j 2017-11-20 Öppna i redigeraläget
795 Endokrinkirurgi T6, HT21.pdf pdf 3j4z 2021-08-19 Öppna i redigeraläget
Block T6
796 Gastromedicin T6, HT22.pdf pdf 2PXZ 2022-08-12 Öppna i redigeraläget
Block T6
797 handledarinfo-klinisk-praktik-i-lakarrollen-t11-ht22.pdf pdf 3QLZ 2024-04-08 Öppna i redigeraläget
798 Hematologi T7, VT24.pdf pdf 2PXZ 2024-01-10 Öppna i redigeraläget
Block T7
799 Liv & hälsa 70 år och äldre 2017.pdf pdf 3fgm 2022-01-19 Öppna i redigeraläget
800 Klinisk undervisningsavdelning (KUA), verksamhet vt-21.pdf pdf 3j4z 2021-03-04 Öppna i redigeraläget
Block T10 - KUA
801 Neurologi T8, VT24.pdf pdf 2PXZ 2024-02-12 Öppna i redigeraläget
Block T8
802 Onkologi T7, VT24.pdf pdf 2PXZ 2024-01-12 Öppna i redigeraläget
Block T7
803 Ortopedi T7, VT24.pdf pdf 2PXZ 2024-03-07 Öppna i redigeraläget
Block T7
804 Praktisk information inför din placering på KUA HT23.pdf pdf 2PXZ 2023-06-27 Öppna i redigeraläget
Block T10 - KUA
805 Arbetsblad akuten Version 3_638520750130941963.xlsx xlsx 2024-05-23 Öppna i redigeraläget
806 Proppvecka T5 VT24.pdf pdf