Till innehåll
Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Krisberedskap

Du ska kunna lita på att regionen är väl rustad för att klara av en allvarlig händelse som en kris eller katastrof. Här hittar du information om hur vi arbetar med kris- och katastrofmedicinsk beredskap.

Region Västmanland ansvarar för att organisationen är väl rustad för att klara av en allvarlig händelse, omfattande kris, stor olycka eller katastrof, höjd beredskap eller krig. 

En allvarlig händelse är något så omfattande att resurserna måste organiseras, ledas och användas på ett särskilt sätt. Exempel på allvarliga händelser är en stor olycka, bränder, utbrott av allvarlig smitta, spridning av farliga ämnen, störningar i infrastrukturen, beväpnat angrepp eller psykosocial påverkan i samhället till följd av traumatiska händelser. Mot denna bakgrund finns en regionövergripande kris- och katastrofplan som syftar till att skapa förutsättningar för ett gott omhändertagande om något skulle hända. 

Sjukhusens olika beredskapslägen

Vid en allvarlig händelse måste sjukvården kunna höja sin kapacitet från normalläge till olika beredskapslägen beroende på hur allvarlig händelsen är. Inom Region Västmanland gäller följande beredskapslägen:

  • stabsläge
  • förstärkningsläge
  • katastrofläge.

Stabsläge

Stabsläge går vi in i så snart det finns misstanke eller hot om att det kommer att råda en obalans mellan sjukvårdsbehovet och den normala sjukvården med tillgängliga resurser. Vid stabsläge etablerar vi en särskild sjukvårdsledning, som följer händelseutvecklingen och vidtar åtgärder. 

Förstärkningsläge

Vi går in i förstärkningsläge när vi kan konstatera att det finns en obalans mellan sjukvårdsbehovet och tillgängliga resurser. Vid förstärkningsläge etablerar vi en särskild sjukvårdsledning som ser till att viktiga funktioner förstärks.

Katastrofläge

När vi går in i katastrofläge har vi kunnat konstatera att det finns en stor obalans mellan sjukvårdsbehovet och de tillgängliga resurserna. Vi etablerar en särskild sjukvårdsledning och använder alla funktioner som krävs inom sjukvården. Dessutom förstärker vi både personalstyrkan och utrustningen.

Organisation vid allvarlig händelse

Tjänsteman i beredskap (TiB)

I Region Västmanland finns en "tjänsteman i beredskap", TiB, som är tillgänglig dygnet runt, året om. Tjänsteman i beredskap är en lagstadgad funktion, som bemannas av personer med särskild kompetens. Tjänsteman i beredskap kan nås via sjukvårdens larmcentral eller telefonväxeln/kontaktcenter på tel 021- 17 30 00.

Särskild sjukvårdsledning

Vid en allvarlig händelse och då regionen höjer sin beredskapsnivå sätter vi ihop en särskild sjukvårdsledning. Gruppen kallas för Region Västmanlands regionala sjukvårdsledning. Deras uppgift är bland annat att leda krishanteringsarbetet för regionens verksamheter, utforma inriktningsbeslut, säkerställa att åtgärder vidtas samt säkerställa samverkan med andra aktörer.

Krisledningsnämnd

När det händer något som innebär att det finns stor risk för att viktiga samhällsfunktioner störs behöver regionen och kommunerna handla snabbt. Vid sådana tillfällen aktiverar vi en krisledningsnämnd. I nämnden finns regionens arbetsutskott i regionstyrelsen.

Psykologiskt omhändertagande

När vi utför medicinskt arbete i krissituationer är det psykologiska omhändertagandet viktigt. Det psykologiska omhändertagandet handlar om att ge medmänskligt stöd och information samt att bedöma individuella och gruppmässiga behov. Inom regionen finns en psykologisk/psykiatrisk katastrofledningsgrupp, så kallad PKL-grupp, som ansvarar för det psykologiska stödet till drabbade och personal vid en olycka eller katastrof.

Krisinformation

Vid större olyckor eller kriser i länet informerar Region Västmanland allmänheten i sina egna kanaler. Det sker som ett komplement till annan information som går ut till allmänheten via Sveriges Radio och Text-TV. Information som presenteras i våra egna kanaler beskriver vad som har hänt, vilken/vilka delar av länet som berörs, vilka åtgärder myndigheterna vidtar samt eventuella råd och anvisningar.


Kontakt

Birgitta Rasmussen

Beredskapssamordnare
021 - 17 62 57

Vi använder kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.

Mer om våra kakor