Till innehåll
Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Tre pojkar på en skolgård

Vårt mål: friska och välmående invånare

Region Västmanland ska arbeta hälsoinriktat. Det betyder att alla våra verksamheter, inte bara hälso- och sjukvården, ska arbeta för att stärka hälsa och förebygga ohälsa i Västmanland.

Därför behöver vi förhindra ohälsa

Hälsoproblem och sjukdomar kostar mycket både för den som är drabbad och för samhället i stort. Enligt Världshälsoorganisationen (WHO) orsakar ohälsosamma levnadsvanor:

  • 80 procent av alla hjärtsjukdomar och stroke
  • 30 procent av all cancer

I Hälsokalkylatorn kan du se hur mycket pengar samhället sparar när folkhälsan blir bättre, till exempel när rökningen minskar.

Vi förebygger ohälsa och att stärker hälsan i länet

Förebyggande hälsoarbete

Det förebyggande arbetet handlar om att sätta in åtgärder för att förhindra eller förbättra sjukdomar, skador och fysiska, psykiska eller sociala problem. Det kan till exempel vara hjälp med att sluta röka via samtal eller medicinering.

Det är aldrig för sent att arbeta förebyggande. Till exempel visar forskning och erfarenhet från vården att det ger positiv effekt att lägga om sin kost och motionera bättre efter en hjärtinfarkt. Att sluta röka inför planerade operationer minskar också risken för komplikationer och det går snabbare att återhämta sig efter operationen.

Arbete för att stärka hälsan

För att bidra till en bra hälsa arbetar regionen också för att stärka det som är friskt och underlätta för insatser som bidrar till god hälsa samt fysisk, psykiskt och socialt välbefinnande. Det kan till exempel vara att sätta rökförbud i lokaler och utanför sjukhusbyggnader och att samarbeta med kommuner och andra för att stimulera en rökfri livsstil.

Arbetet går också ut på att skapa ett samhälle där människor mår bra, där det är lätt att motionera och där det finns bra tillgång till fritid och kultur. För att göra det arbetar vi tillsammans med kommuner och andra aktörer i länet.

Stöd för bättre hälsa

Regionen erbjuder olika stöd för att du som bor i länet ska kunna få en bättre hälsa.

Besök något av våra hälsocenter

Personalen på våra hälsocenter kan ge dig råd, träning och coachning för en bättre livsstil i allt från stresshantering och sömn till mat och motion. Du kan bli hänvisad till Hälsocenter från din vårdcentral eller Försäkringskassan, men alla som är över 16 år kan också själv kontakta ett hälsocenter. Hälsocenter finns i Fagersta, Hallstahammar, Köping, Sala, Surahammar och Västerås.

Hitta hälsocenter (1177.se)

Hälsocenter Västmanland på Facebook

Svara på frågor om din hälsa när du besöker vården

När du besöker hälso- och sjukvården kan du få svara på ett frågeformulär om dina levnadsvanor – Hälsobladet. Frågorna handlar om alkohol, motion, tobak och matvanor och svaren ger dig och den som behandlar dig en bättre bild av din hälsa. Din hälsa kan ha betydelse för din behandling, och frågorna hjälper till med att se vad som kan behöva förbättras för att du ska få en bättre hälsa. Utöver en traditionell behandling kan den som behandlar dig till exempel skriva ut recept på motion.

Få professionell hjälp med att sluta med tobak

Vill du sluta röka eller snusa? Om du får professionell hjälp har du tjugo gånger större chans att lyckas än om du försöker på egen hand. Hälsocenter jobbar med tobaksavvänjning både individuellt och i grupp.

Delta i en självhjälpsgrupp

Om du är i en svår livssituation kan du få hjälp till självhjälp i någon av våra samtalsgrupper. Att träffa andra med liknande erfarenheter kan göra att du mår bättre, och hittar styrka att gå vidare. Självhjälpscentrum driver självhjälpsgrupper inom olika teman som till exempel ensamhet, leva med missbrukande anhöriga och livet efter viktoperation. Regionen driver verksamheten tillsammans med Svenska kyrkan, Försäkringskassan och Stadsmissionen.

Få ordning på din ekonomi

Många mår dåligt av stressen kring sin ekonomi och kan orsaka högt blodtryck eller andra hälsoproblem. Regionen har tagit fram en studiecirkel kring privatekonomi – Grönkvist – som du kan gå genom olika studieförbund i länet. I studiecirkeln lär du dig bland annat att gå igenom dina inkomster och utgifter samt att göra en budget.

Hälsosamtal för dig som fyller 50

Från och med 2017 blir du som är listad på en vårdcentral i Västmanland inbjuden till ett hälsosamtal det år du fyller 50. Inför hälsosamtalet besvarar du en hälsoenkät och tar prover. Provtagning består av blodsocker, blodfetter, blodtryck samt mätning av längd, vikt och midjemått. Hälsosamtalet kommer att hållas efter provtagningen, med hjälp av provsvar och enkätsvar formas en personlig hälsoprofil under samtalet. Det viktigaste med hälsosamtalet är att öka dina förutsättningar för en god hälsa. Det övergripande målet med programmet är att stärka folkhälsan och förebygga hjärt-/kärlsjukdomar och diabetes typ 2.

Hälsosamtal för 50-åringar (1177.se)

Vi använder kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.

Mer om våra kakor