Till innehåll
Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Pojke ligger i knät på förälder, båda tittar på en ipad med 1177 Vårdguidens e-tjänster

Så utvecklar vi arbetet med e-tjänster

Användbara och säkra e-tjänster är en förutsättning för att du som bor i Västmanland ska kunna få vård på dina villkor. De möjliggör också en verksamhetsutveckling för hälso- och sjukvården med mer effektiva och patientsäkra arbetssätt.

Region Västmanland arbetar tillsammans med andra regioner, landsting och kommuner mot den gemensamma nationella visionen för eHälsa:

"År 2025 ska Sverige vara bäst i världen på att använda digitaliseringens och e-hälsans möjligheter i syfte att underlätta för människor att uppnå en god och jämlik hälsa och välfärd samt utveckla och stärka egna resurser för ökad självständighet och delaktighet i samhällslivet."

Vision eHälsa 2025, undertecknad av Sveriges Kommuner och Landsting och Socialdepartementet.

Hitta vård i rätt tid

Att ha tillgång till rätt information i rätt tid är en viktig förutsättning för alla inom hälso- och sjukvården vare sig du är vårdgivare eller patient. 1177 Vårdguiden är Sveriges landsting och regioners gemensamma plattform med information och e-tjänster för hälso- och sjukvården. Region Västmanland befinner sig mitt i utvecklingen av att samla all information som handlar om hälsa och vård och riktar sig till dig som bor i Västmanland på 1177.se. På så sätt ska du få det enklare att hitta rätt i vården, få mer passande rådgivning och tydligare hänvisning till lämpligaste vård när som helst och hur som helst.

På 1177.se finns redan idag flera e-hälsotjänster men målsättningen är att de ska bli fler och utvecklas till att innehålla mer användbara funktioner. När du har möjlighet att utföra dina vårdärenden på nätet istället för att besöka eller ringa din vårdgivare så möjliggör vi en större rörlighet för dig samtidigt som värdefull tid frigörs från hälso- och sjukvården som kan erbjudas till någon annan.

Möjligheten att själv kunna boka tid är den mest efterfrågade e-tjänsten hos västmanlänningarna. För hälso- och sjukvården är det en komplex e-tjänst att införa. Tjänsten är idag införd i vissa verksamheter i Region Västmanland och arbetet med att ansluta fler verksamheter pågår.

Information ger möjlighet till delaktighet

Utvecklingen av nya e-hälsotjänster innebär också en större möjlighet för att du ska kunna bli delaktig i din vård. Dina behov ska stå i centrum och för att stödja den utvecklingen har en ny patientlag utvecklats i Sverige. Den nya patientlagen innebär att patienters och anhörigas inflytande stärks och det gör att ökade krav ställs på information och delaktighet. Dagens och morgondagens patienter har större möjligheter att välja vårdgivare, både inom och utanför läns- och landsgränser. Det ställer stora krav på information om valmöjligheter och rättigheter samt möjlighet att jämföra olika vårdgivare.

2015 lanserade dåvarande Landstinget Västmanland möjligheten för invånare att läsa delar av sin journal genom att logga in i e-tjänsterna på 1177.se. Region Västmanland jobbar kontinuerligt med utveckling av den tjänsten för att göra det möjligt för dig att läsa mer information i din journal när du behöver.

e-Hälsotjänster möjliggör samarbete över gränserna

För oss som vårdgivare innebär satsningarna på e-hälsa och digitalisering stora förbättringar i vårt sätt att arbeta. En invånares journalinformation omfattas av en gedigen sekretess vilket har försvårat för oss som vårdgivare att på ett enkelt sätt kommunicera en patients uppgifter mellan vårdenheter även om tillstånd från patienten har funnits. Genom säkra och effektiva system kan nu alla vårdgivare som arbetar med en patient enkelt hitta och dela relevant information förutsatt att patienten ger sitt godkännande. Det underlättar samarbete, både mellan verksamheter i Västmanland och i vårt samarbete med vårdgivare i andra län.

Nationell Patientöversikt och sammanhållen journalföring är ett exempel på en digital möjlighet för vårdgivare och verksamheter att kunna samarbeta över gränserna och öka möjligheterna för ett patientsäkert arbete.

Pågående utveckling inom eHälsa i Västmanland

Digitaliseringen möjliggör och är en viktig drivkraft för förändring. Vi i Region Västmanland är mitt i utvecklingen av att ställa om till att arbeta med digitalt först. Det ökar möjligheterna för en ökad samordning både när det kommer till att öka servicen till dig som bor i länet och våra samarbetspartners i Västmanland men också för att minska onödiga kostnader.

Vi arbetar systematiskt med förnyelse och anpassning av tjänster till våra invånare och att utveckla arbetssätt inom våra verksamheter för att på så sätt utnyttja våra resurser bättre. Vi fokuserar på att övergå till nya arbetssätt och metoder och utmönstra gamla och mindre verkningsfulla sätt.

Vi använder kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.

Mer om våra kakor