Till innehåll

Frågor och svar om det nya sjukhuset i Sala

Här har vi samlat svar på vanliga frågor om ombyggnationen och hur det påverkar dig.

Varför byggs sjukhuset om?

Sjukhusbyggnaden i Sala byggs om för att byggnaderna är gamla och har ett stort renoveringsbehov. Dessutom är det många lokaler inom sjukhusområdet som inte utnyttjas och som står tomma.

Renoveringen och ombyggnationen resulterar i hållbara byggnader och en mer samlad och tillgänglig vård för invånarna. Dessutom kommer det nya sjukhuset planeras på ett sätt som ökar tillgängligheten för rörelsehindrade och barn.

När är ombyggnationen klar?

Beräknad inflyttning till den nya sjukhusbyggnaden är 2022.

Hur påverkas jag som bor eller arbetar i området?

Ombyggnationen kan orsaka buller och damm runt området.

Var ska jag parkera när jag besöker eller arbetar på sjukhuset?

De gamla parkeringarna kommer spärras av, men innan dess byggs det nya. 

  • Du som besöker sjukhuset i Sala hittar den nya parkeringen närmast sjukhusbyggnaden på Lasarettsgatan.
  • Du som arbetar på sjukhuset i Sala hittar den ena parkeringen i korsningen vid Heberlegatan och Järnvägsgatan och den andra längst Järnvägsgatan.

Vad kostar ombyggnationen?

Det nya sjukhuset i Sala beräknas kosta 566 miljoner kronor

Hur byggs sjukhuset?

Sjukhuset byggs enligt principen "flexibelt byggande" vilket innebär att byggnaden snabbt ska kunna anpassas och förändras utifrån bland annat nya arbetssätt, ny utrustning och teknik.

Antalet kvadratmeter minskas för att möta de ytbehov som finns. Trots det kommer fler vårdplatser kunna erbjudas samt en rehabiliteringssbassäng.

Vilket vårdutbud kommer att finnas i det nya sjukhuset?

I det nya sjukhuset kommer alla nuvarande verksamheter att vara kvar. Dessa verksamheter är:

• Avdelning 1. (18 vårdplatser med vård av patienter med rehabiliteringsbehov efter stroke eller ortopedisk diagnos. Många av patienterna är multisjuka äldre men även patienter med rent medicinska diagnoser tex. diabetes och hjärtsvikt. Här bedrivs även vård vid livets slutskede)
• Blodcentralen
• AH-teamet (avancerad hemsjukvård)
• Familjeläkarenheten Sala Väsby
• Hälsocenter
• Hörcentralen
• Laboratoriemedicin
• Medicinmottagningen
• Rehabenheten
• Röntgenavdelningen
• Ögonmottagningen
• Öronmottagningen

I de nya byggnaderna blir det ett tillskott av följande verksamheter:

• Vuxenpsyk
• Barn- och ungdomspsyk
• Barnmottagningen
• Folktandvården
• Kommunens hemsjukvård
• Biståndshandläggare
• Rehabteamet  
• bassäng för träning och rehab

Vad händer med nuvarande sjukhusbyggnad?

I dagsläget finns inget politiskt beslut att riva den nuvarande sjukhusbyggnaden när flytten är genomförd och huset står tomt. Det finns beslut på att försöka sälja fastigheten för att eventuellt omvandla till bostäder eller annat ändamål som kan vara till glädje för invånarna i Sala.

Godkänn vårt användande av kakor (cookies)

Vi använder cookies och andra liknande tekniker på våra webbplatser. Du kan själv kontrollera vilka cookies som får placeras i din webbläsare och du kan ändra dina inställningar när som helst via länk i sidfoten. Läs mer i vår Cookie policy och gör sen dina val.

Inställningar för cookies

Här kan du välja vilka kategorier av cookies som ska vara aktiverade.

Denna kategori består av cookies som behövs för att webbplatsen ska fungera korrekt.

Denna kategori består av cookies som ger oss statistik och anonymiserad data som visar hur våra webbplatser används och gör det möjligt för oss att rätta till fel och förbättra webbplatserna.

Denna kategori består av cookies från tredjepartstjänster som bland annat möjliggör uppspelning av video och länkning till våra sidor och flöden i sociala medier.