Till innehåll
Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Frågor och svar om det nya sjukhuset i Sala

Här har vi samlat svar på vanliga frågor om ombyggnationen och hur det påverkar dig.

Varför byggs sjukhuset om?

Sjukhusbyggnaden i Sala byggs om för att byggnaderna är gamla och har ett stort renoveringsbehov. Dessutom är det många lokaler inom sjukhusområdet som inte utnyttjas och som står tomma.

Renoveringen och ombyggnationen resulterar i hållbara byggnader och en mer samlad och tillgänglig vård för invånarna. Dessutom kommer det nya sjukhuset planeras på ett sätt som ökar tillgängligheten för rörelsehindrade och barn.

När är ombyggnationen klar?

Beräknad inflyttning till den nya sjukhusbyggnaden är 2022.

Hur påverkas jag som bor eller arbetar i området?

Ombyggnationen kan orsaka buller och damm runt området.

Var ska jag parkera när jag besöker eller arbetar på sjukhuset?

De gamla parkeringarna kommer spärras av, men innan dess byggs det nya. 

  • Du som besöker sjukhuset i Sala hittar den nya parkeringen närmast sjukhusbyggnaden på Lasarettsgatan.
  • Du som arbetar på sjukhuset i Sala hittar den ena parkeringen i korsningen vid Heberlegatan och Järnvägsgatan och den andra längst Järnvägsgatan.

Vad kostar ombyggnationen?

Det nya sjukhuset i Sala beräknas kosta 566 miljoner kronor

Hur byggs sjukhuset?

Sjukhuset byggs enligt principen "flexibelt byggande" vilket innebär att byggnaden snabbt ska kunna anpassas och förändras utifrån bland annat nya arbetssätt, ny utrustning och teknik.

Antalet kvadratmeter minskas för att möta de ytbehov som finns. Trots det kommer fler vårdplatser kunna erbjudas samt en rehabiliteringssbassäng.

Vilket vårdutbud kommer att finnas i det nya sjukhuset?

I det nya sjukhuset kommer alla nuvarande verksamheter att vara kvar. Dessa verksamheter är:

• Avdelning 1. (18 vårdplatser med vård av patienter med rehabiliteringsbehov efter stroke eller ortopedisk diagnos. Många av patienterna är multisjuka äldre men även patienter med rent medicinska diagnoser tex. diabetes och hjärtsvikt. Här bedrivs även vård vid livets slutskede)
• Blodcentralen
• AH-teamet (avancerad hemsjukvård)
• Familjeläkarenheten Sala Väsby
• Hälsocenter
• Hörcentralen
• Laboratoriemedicin
• Medicinmottagningen
• Rehabenheten
• Röntgenavdelningen
• Ögonmottagningen
• Öronmottagningen

I de nya byggnaderna blir det ett tillskott av följande verksamheter:

• Vuxenpsyk
• Barn- och ungdomspsyk
• Barnmottagningen
• Folktandvården
• Kommunens hemsjukvård
• Biståndshandläggare
• Rehabteamet  
• bassäng för träning och rehab

Vad händer med nuvarande sjukhusbyggnad?

I dagsläget finns inget politiskt beslut att riva den nuvarande sjukhusbyggnaden när flytten är genomförd och huset står tomt. Det finns beslut på att försöka sälja fastigheten för att eventuellt omvandla till bostäder eller annat ändamål som kan vara till glädje för invånarna i Sala.

Vi använder kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.

Mer om våra kakor