Till innehåll
Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Människor med instrument

Vårt uppdrag

Kulturen skapar vi tillsammans. Region Västmanlands arbete utgår från Västmanlands regionala kulturplan som är framtagen i samverkan med länets kommuner, kulturverksamheter, civilsamhälle och kulturskapare.

Kulturplanen utgår ifrån de statliga kulturpolitiska målen. De anger bland annat att kulturen ska vara en ”dynamisk, utmanande och obunden kraft med yttrandefriheten som grund”.

Alla ska ha möjlig het att delta i kulturlivet och barns och ungas rätt till kultur är extra viktig. Tillgång till olika kulturella uttrycksformer samt kunskap och resurser för eget skapande är viktigt för att ge barn och unga goda förutsättningar att utvecklas till självständiga individer.

Kulturbidrag och stipendier

Samverkansmodellen – vad är det?

Den regionala kulturverksamheten är offentligt finansierad. Samverkansmodellen är en struktur för fördelning av medel ur den statliga kulturbudgeten. Regionen ansöker om statliga medel med utgångspunkt från en regional kulturplan. I kulturplanen redogör regionen för sina kulturpolitiska ambitioner och prioriteringar. Kulturrådet fördelar statliga pengar med kulturplanerna som stöd.

Geografisk spridning

Alla regionala kulturverksamheter ska på olika sätt arbeta med att överbrygga avstånd och vara aktiva i samtliga länets kommuner.

Gemensamma perspektiv

Samsyn inom viktiga frågor är en förutsättning för all kulturverksamhet i länet. Barn och ungas rätt till kultur, delaktighet, tillgänglighet, mångfald och jämställdhet är värden som Region Västmanland lyfter fram extra mycket i kulturplanen.

Politikerna sätter de ekonomiska ramarna och anger också målsättningar. De olika verksamheterna arbetar sedan självständigt för att uppnå målen.


Kontakt

Bild på Lena Karlström;

Lena Karlström

Verksamhetschef
021 - 17 34 53

Vi använder kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.

Mer om våra kakor