Till innehåll
Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Regional filmverksamhet

Den regionala filmverksamheten arbetar för att bidra till samarbete och för att öka kunskapen och kvaliteten inom området film i Västmanland.

Verksamheten samordnar arbetet mellan kommunerna, civilsamhället och kulturutövarna i Västmanland inom det filmkulturella området.

Utvecklingsområden

Den regionala filmverksamheten inom Region Västmanland är till för att bidra till och utveckla det filmpedagogiska arbetet i Västmanland. Arbetets tyngdpunkt ligger på att tydliggöra den röda tråden från film i skolan och kulturskolan till ung filmare och filmarbetare.

Verksamheten arbetar också med att utveckla den filmkulturella verksamheten i länet tillsammans med kommuner och andra aktörer. I arbetet görs insatser för att öka kompetensen inom området, till exempel med seminarier, master classes och nätverksträffar.

Stöd till filmskapande

För att värna om konstnärlig utveckling, mångfald och återväxt inom filmområdet erbjuder den regionala filmverksamheten stöd till filmskapande i form av kontanta medel till kortfilm och dokumentärfilm. Stöd kan även ges i form av manus- och klipphandledning eller teknikstöd. I stödet ingår en konsultation med tips och guidning till vidare finansierings- och visningsmöjligheter inom och utom regionen.

Storleken på det ekonomiska stödet kan variera mellan olika filmprojekt, men beviljas vanligtvis om max 15 000 kronor. Stödet kan sökas vid tre tillfällen per år: 28 februari, 15 maj och 15 september. Handläggningstiden är cirka fyra veckor.

Kriterier och prioriteringar

Region Västmanland har ett regionalt främjaruppdrag och ger stöd till projekt som har en regional angelägenhet.

För att kunna erhålla stöd krävs att något av följande kriterier är uppfyllda:

  • Filmskaparen är bosatt och huvudsakligen verksam i Västmanland. Undantag kan göras för personer som studerar film på annan ort, eller som tillfälligt eller långvarigt lämnat regionen men fortfarande har en stark koppling till Västmanland.
  • Filmen speglar Västmanland, till exempel en person, plats eller företeelse.
  • Filmen spelas helt eller delvis in i Västmanland (gäller även manusskrivande, klippning, ljudläggning och animering med mera).

Stödet ska gå till utveckling och produktion av kort- och dokumentärfilm eller utveckling av manus för långfilm och kortfilm. Stöd ges inte till reklam, informationsfilm, långfilm (undantaget stöd till manusutveckling och inspelning av kortare pilotscen) och längre dramaproduktion för tv. Filmstödet riktar sig framför allt till filmskapare på tillväxt, men även etablerade filmskapare kan söka.

Ansökan görs via  www.apply.se/regionvastmanland


Kontakt

Emelie Wallgren

Kulturutvecklare
021-17 58 44

Vi använder kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.

Mer om våra kakor