Till innehåll
Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Barn och vuxen läser tillsammans i sängen

Kultur för barn och unga

Kulturens kraft ger barn och unga en möjlighet att växa och skapar förutsättningar för delaktighet, utveckling och sammanhang.

Vi prioriterar kulturverksamhet för och med barn och unga. Det betyder att kulturlivet ska utvecklas med särskilt fokus på barns och ungas rätt till kultur.

Barn och unga i Västmanland ska få möjlighet att växa genom ett brett kulturutbud där de både får ta del av kultur och själva vara aktivt skapande. Konst och kultur ger förutsättningar för delaktighet, utveckling och sammanhang.

Det offentligt finansierade kulturlivet medverkar till att inspirera, stödja, samordna och komplettera kulturell verksamhet för, av och med barn och unga. Det sker genom kommunala verksamheter som bibliotek, skola, fritidsgårdar, musik- och kulturskola, regionala kulturverksamheter samt olika regionala och kommunala stöd, bland annat till föreningslivet. De regionala kultursatsningarna ska vara ett komplement och stöd till det som sker på lokal nivå, men de kan inte kompensera för uteblivna satsningar på kommunal nivå.

Regionalt nätverk för barn- och ungkultur

Region Västmanland driver ett regionalt barn-och ungkulturnätverk. Nätverket består av de regionala kulturinstitutionerna och representanter från alla kommuner. Syftet är att skapa bra förutsättningar för barn och ungas rätt till kultur. Nätverket bidrar till att främja samverkan över kommungränserna genom bland annat erfarenhetsutbyte och gemensamma kompetensinsatser.

Clownetterna

Clownetterna arbetar som sjukhusclowner, med syfte att underlätta för barn och unga då de är på sjukhus. Clownetternas jobbar med FN:s konvention för barns rättigheter som grund. De vill stärka barn och unga i sin identitet så att de blir trygga och synliga i sin sjukhusmiljö.

Med kulturella metoder som lek, musik, sång, fantasi, berättande och drama skapas möten som bejakar det friska hos sjuka barn och unga. På det viset blir det möjligt för barnen och ungdomarna att bearbeta sina upplevelser.

Läget

I kulturprojektet Läget står ungas liv i centrum. Projektet har sin utgångspunkt i undersökningen Liv och Hälsa Ung, där unga svarar på frågor om hälsa, livsvillkor och levnadsvanor. 

Projektet omfattar:

  • scenkonst med 4:e teatern, Teater Tropos, Awake Projects och Gycklargruppen Trix
  • ett magasin som görs av elever på Kopparlundsgymnasiet
  • utställningar på bland annat Västmanlands läns museum
  • utbildning av ungdomscoacher (unga som leder unga) av Västmanlands Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna.

Regional kulturskola

Alla kommuner i länet samverkar för att följa kulturutvecklingen och identifiera gemensamma utvecklingsbehov för att stödja barn och ungas kulturutövande.

En regional kulturskolesamverkan ger även ökade möjligheter för den enskilda musik- och kulturskolan att lyfta fram samverkansidéer som till exempel lägerverksamhet, kompetensutvecklingsbehov eller att sprida goda idéer.

Ung Kultur Möts

Ung Kultur Möts (UKM) är kulturfestivaler av och med unga. Festivalerna arrangeras lokalt, regionalt och nationellt. Här möts unga i nya spännande sammanhang, får galna idéer och knyter nya kontakter.

UKM handlar om kreativa mötesplatser där unga får utrymme att synas, höras och uttrycka det som de tycker är viktigt.  UKM är möjligheternas festival!

UKM i Västmanland samordnas av Kulturutveckling som ansvarar för länsfestivalen som brukar äga rum i maj varje år. De lokala festivalerna arrangeras av respektive kommun och brukar äga rum marsapril.


Kontakt

Sandro Gavino Bastias

Kulturutvecklare

Vi använder kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.

Mer om våra kakor