Logotyp Region Västmanland
Till innehåll

Underläkare inom Anestesi- och Intensivvård till Operationskliniken Region Västmanland

Refnr: 20220362

 

Vi söker nu 3 st underläkare för anestesi- och intensivvård till Operationskliniken där vi:

  • utför ca 13000 operationer per år, barnanestesi från 6-12 månaders ålder

  • har cirka 800 vårdtillfällen per år på IVA

  • lägger ca 1300 förlossningsepiduraler per år

  • har en väl fungerande traumaorganisation

 

På Operationskliniken Västmanland arbetar 43 anestesiologer varav 15 är ST-läkare. Kliniken är länsövergripande. Verksamheten i Västerås innefattar utöver operationsavdelning även en intensivvårdsavdelning med åtta platser och en smärtmottagning.

Det finns möjlighet att inrikta sig mot algologi och att bli dubbelspecialist inom algologi samt anestesi- och intensivvård i Västerås Den som har intresse för algologi kan redan under sin ST-tjänst inom anestesi tidigt få påbörja arbete med smärtpatienter.

Det finns en dagkirurgisk enhet i Köping som bemannas med två specialistläkare. Totalt finns ca 23 operationssalar i Köping och Västerås och verksamheten har en stor bredd. Här utförs inneliggande och dagkirurgisk bukkirurgi, robotassisterad kirurgi och stor kärlkirurgi. Det finns en omfattande ortopedisk verksamhet samt urologi, ÖNH och gynekologi inklusive obstetrik.

Kliniken har genomgått SPUR-inspektion under 2021

 

Arbetsbeskrivning

Sjukhusets akutverksamhet är en av de större i landet och kliniken stöttar övriga kliniker i bedömning och handläggning av svårt sjuka patienter.

Under utbildningstiden ingår klinisk tjänstgöring under handledning liksom eget patientarbete. Från och med cirka sex månaders tjänstgöring ingår jourverksamhet som primärjour. Det finns totalt tre jourlinjer. Mellanjour anestesi är kvar på sjukhuset och är stöd för primärjour. Mellanjouren är specialistläkare eller erfaren ST-läkare. Bakjour finns på plats eller i hemmet.

Vi har schemalagd lästid och ST-seminarier. Varje ST-läkare (innefattar provtjänstgöringstiden) får redan från början en utsedd handledare med godkänd handledarutbildning. Vid vetenskapligt arbete/kvalitetsförbättringsarbete har man tillgång till disputerad anestesiolog som bistår med handledning.

 

Kvalifikationer

Legitimerad läkare med fullgjord AT/BT.

Du har stor självinsikt och kan skilja på det personliga och professionella. Då verksamheten ständigt förändras kan du snabbt ändra synsätt och förhållningssätt och anpassa dig till situationen. I stressade eller pressade situationer behåller du ditt lugn och kan fokusera på rätt saker. Du arbetar bra med andra människor och lyssnar, kommunicerar och löser konflikter på ett konstruktivt sätt. Ditt omdöme är gott och du prioriterar, agerar och tar beslut på ett korrekt sätt. Du ska kunna kommunicera och göra dig förstådd i svenska språket.

 

Anställningsvillkor

Provanställning under sex månader med möjlighet att övergå till ST-tjänst.

 

Välkommen med din ansökan senast 28 augusti 2022

 

Urvalsarbete och intervjuer kan ske löpande under ansökningstiden varför vi ber dig att skicka din ansökan snarast möjligt! Bifoga inte betygshandlingar med din ansökan, dessa ber vi dig ta med vid en eventuell intervju.

Region Västmanland eftersträvar mångfald och välkomnar sökanden med olika bakgrund för att möta framtidens behov.

Vi säger nej till dig som säljer alla slags rekryteringstjänster.

Region Västmanland är en av länets största arbetsgivare med ca 7 000 anställda. Vår huvuduppgift är att bidra till ett gott liv för västmanlänningar. Det gör vi genom att arbeta med hälso- och sjukvård, tandvård, utbildning, kultur, näringslivsfrågor, kollektivtrafik och miljö.

Västmanland har ett centralt läge i Mälardalen. Här finns bra boende, service och kommunikationer samt goda förutsättningar för en rik fritid.

 

Kontaktpersoner

Håkan Scheer
Verksamhetschef
021-17 48 59
hakan.scheer@regionvastmanland.se
Carl-Henrik Bolldén
Överläkare, ST-chef
vxl 021-17 30 00
carl.henric.bollden@regionvastmanland.se
Per Skärdin
Läkarföreningen
vxl 021-17 30 00

Liknande tjänster

Ort
Tjänster
Tjänst Ort Publiceringsdatum

Godkänn vårt användande av kakor (cookies)

Region Västmanland använder cookies och andra liknande tekniker på våra webbplatser. Du kan själv kontrollera vilka cookies som får placeras i din webbläsare och du kan ändra dina inställningar när som helst via länk i sidfoten. Läs mer om vad regionen använder kakor till och gör sen dina val.

Inställningar för cookies

Här kan du välja vilka kategorier av cookies som ska vara aktiverade.

Denna kategori består av cookies som behövs för att webbplatsen ska fungera korrekt.

Denna kategori består av cookies som ger oss statistik och anonymiserad data som visar hur våra webbplatser används och gör det möjligt för oss att rätta till fel och förbättra webbplatserna.

Denna kategori består av cookies från tredjepartstjänster som bland annat möjliggör uppspelning av video och länkning till våra sidor och flöden i sociala medier.