Till innehåll
Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Postdoktorandförordnanden som biträdande forskare vid Centrum för klinisk forskning Västerås

Refnr: 20190137

Välkommen till en arbetsplats där du är mitt i livet och samhället. Och gör skillnad varje dag. På riktigt.


Om arbetsplatsen

Centrum för klinisk forskning (CKF) är en organisation vars verksamhet inom hälso- och sjukvården innebär möjligheter till egen forskning. CKF erbjuder också handledningshjälp och kursverksamhet. Verksamheten syftar till att ytterligare höja vårdpersonalens kunskaper för att stärka en säker och kostnadseffektiv vård.

Verksamheten bygger på ett avtal mellan Uppsala universitet och Region Västmanland om samarbete vad gäller forskning, forskarutbildning och grundutbildning av läkare. Avtalet avser att utöka och stärka forskningsverksamheten inom Region Västmanland. Doktorander kan registreras vid CKF och disputation kan ske i Västerås. Sedan 1999 har vi haft 60 disputationer vid CKF. Antal publikationer i refereebedömda tidskrifter drygt 800. Vi har cirka 30 anställda, varav fem professorer, sex docenter och tio medicine doktorer. I nuläget är 26 doktorander registrerade vid CKF.

Arbetsuppgifter

Dessa förordnanden är utpräglade meriteringstjänster för att erhålla docentur och kliniskt lektorat. Det innebär att man skall ha en plan för sin vetenskapliga och pedagogiska meritering. Denna plan, tillsammans med hur väl man bidrar till CKF:s utveckling ligger till grund för årliga uppföljningar. Detta innebär att man aktivt skall delta i undervisning, handleda, bedriva egen forskning, medverka till att utveckla CKF:s olika verksamheter, delta i olika bedömningsgrupper samt visa ett starkt ”department citizenship” eller medarbetarskap, i enlighet med Uppsala universitets handlingsplan för kvalitetsarbete. Ett utökat karriärsstöd finns nu för UU, https://mp.uu.se/web/nyheter/-/nytt-karriarcentrum-for-personal-i-akademin

Postdoktorander som inte fokuserar på akademisk meritering men som är intresserade av att få tid för forskning och eventuellt medel för att genomföra forskningsprojekt, uppmanas att istället söka tid för forskning samt medel för kostnader förknippade med denna forskning via höstens utlysning. Forskartid samt Region Västmanlands forskningsfond och interna FoU-anslaget för 2019 utlyses och ansöks samtidigt (Utlysning – 15 augusti 2019; Sista ansökningsdatum – 15 september 2019).


Kvalifikationer

Sökanden ska vara disputerad och ha en grundanställning inom Region Västmanland. Tjänsterna är öppna för disputerad personal med universitetsutbildning, exempelvis folkhälsovetare, läkare, tandläkare, sjuksköterskor, sjukgymnaster, kuratorer, psykologer och dietister. Meritförteckning med aktuella publikationer och kopior av examina och akademiska meriter skall bifogas, liksom genomarbetade projektplaner inklusive planer för finansiering av egna vetenskapliga arbeten inom postdoktorandtjänsten. Idé-skisser beaktas, men väger lättare. Rekommendationsbrev, finansieringsintyg och kontaktuppgifter till referenspersoner uppmuntras.

Anställningsvillkor

Två-tre tidsbegränsade anställningar, 2-års förordnande, med placering i Västerås. Möjlighet till förlängning finns om man uppvisar adekvat progress i sin meritering. Vi förväntar oss att man meriterat sig till docentur inom 6–8 år. Deltid upp till 50 procent vid Centrum för klinisk forskning, som finansieras till 25 procent av CKF och 25 procent av den sökandes forskargrupp eller motsvarande. Även deltider på lägre procent kan förekomma, men finansieringen delas på samma sätt. Denna motfinansiering kan därmed se mycket olika ut beroende på den sökandes, eller den forskargrupp sökanden tillhör, och dess tillgång till externa och interna forskningsmedel. Individuell lönesättning. Ange löneanspråk i ansökan. Tillträde efter överenskommelse.

Till denna ansökan utnyttjar vi Researchwebs ansökningssystem. Du som redan har inloggningsuppgifter till Researchweb loggar in som vanligt. I annat fall registrerar du dig som ny användare på sidan. För att du ska få en rättvis bedömning är det viktigt att du uppdaterar din CV-information i systemet. Det gör du genom att klicka på ditt namn längst upp till höger på startsidan, och sedan på Redigera CV. Även handledare och medarbetare måste uppdatera CV i Researchweb vilket vi uppmanar den sökande att tillse. Ansöknings-formuläret Postdoktorandförordnande hittar du genom att klicka på länken Ansökan sker via Researchwebs ansökningssystem, längst ner på första sidan.


Välkommen med din ansökan senast 4 mars 2019

Ansökan sker via Researchwebs ansökningssystem, https://www.researchweb.org/is/ltv

 

Vi använder kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.

Mer om våra kakor