Till innehåll
Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Doktorandförordnanden vid Centrum för klinisk forskning Västerås

Refnr: 20190136

Välkommen till en arbetsplats där du är mitt i livet och samhället. Och gör skillnad varje dag. På riktigt.


Om arbetsplatsen

Centrum för klinisk forskning (CKF) är en organisation vars verksamhet inom hälso- och sjukvården innebär möjligheter till egen forskning. CKF erbjuder också handledningshjälp och kursverksamhet. Verksamheten syftar till att ytterligare höja vårdpersonalens kunskaper för att stärka en säker och kostnadseffektiv vård.

Verksamheten bygger på ett avtal mellan Uppsala universitet och Region Västmanland om samarbete vad gäller forskning, forskarutbildning och grundutbildning av läkare. Avtalet avser att utöka och stärka forskningsverksamheten inom Region Västmanland. Doktorander kan registreras vid CKF och disputation kan ske i Västerås. Sedan 1999 har vi haft 60 disputationer vid CKF. Antal publikationer i refereebedömda tidskrifter drygt 800. Vi har cirka 30 anställda, varav fem professorer, sex docenter och tio medicine doktorer. I nuläget är 26 doktorander registrerade vid CKF.

Doktorandförordnandet

Konstruktionen är ett 2-årigt förordnande vid CKF med en option på ytterligare två 2-årsperioder. En förutsättning för förordnandet är att den sökande har en grundanställning i Region Västmanland. Enligt Högskoleförordningen, 5 kap, 3 a § ”En anställning som doktorand skall avse arbete på heltid. Om en doktorand begär det, får anställningen avse arbete på deltid, dock lägst 50 procent av heltid.” Förordning (2002:139). En doktorand skall därmed beredas minst 50 procent av heltid för sitt doktorandarbete.

Förordnandet finansieras till 25 procent av medel via CKF och det förväntas en motfinansiering på 25 procent av den sökandes huvudhandledare/forskargrupp eller motsvarande. Denna motfinansiering kan därmed se mycket olika ut beroende på forskargruppens tillgång till externa och interna forskningsmedel.

Arbetsuppgifter

Du kommer att arbeta med eget doktorandprojekt under handledning, skriva vetenskapliga rapporter, delta i doktorandseminarier och kurser, samt ordinarie institutionsarbete, i vilket det bl. a. ingår att handleda deltagare i CKF:s kurser, eventuellt viss undervisning och andra meriterande institutionsengagemang.

Kvalifikationer

Sökanden ska ha en projektplan omfattande hela doktorandarbetet. Planen kommer att granskas av en bedömningsgrupp sammansatt av företrädare för Region Västmanland och Uppsala universitet. Tjänsterna är öppna för sjukvårdspersonal med universitetsutbildning, exempelvis läkare, tandläkare, sjuksköterskor, sjukgymnaster, kuratorer, psykologer och dietister. Tidigare forskningserfarenhet är meriterande. Nyfikenhet och intresse för forskning förutsätter vi att du har. I praktiken har de som hittills fått doktorandförordnanden varit ungefär halvvägs in i avhandlingsarbetet, vilket innebär att man redan har ett påbörjat doktorandprojekt och att man är anknuten till någon högskola eller universitet.

CKF registrerar doktorander, men doktoranden ska också vara registrerad vid en moderinstitution med vilken vi skriver ett avtal om ekonomiska åtaganden. Avtalet ska vara undertecknat före doktorandens tillträde till tjänsten.

Anställningsvillkor

Tre-fem tidsbegränsade anställningar, 2-årigt förordnande, med placering i Västerås. Deltid 50 procent vid Centrum för klinisk forskning, som finansieras till 25 procent av CKF och 25 procent av den sökandes forskargrupp eller motsvarande. Individuell lönesättning. Ange löneanspråk i ansökan. Tillträde efter överenskommelse.

Till denna ansökan utnyttjar vi Researchwebs ansökningssystem. Du som redan har inloggningsuppgifter till Researchweb loggar in som vanligt. I annat fall registrerar du dig som ny användare på sidan. För att du ska få en rättvis bedömning är det viktigt att du uppdaterar din CV-information i systemet. Det gör du genom att klicka på ditt namn längst upp till höger på startsidan, och sedan på Redigera CV. Även handledare och medarbetare måste uppdatera CV i Researchweb vilket vi uppmanar den sökande att tillse. Ansöknings-formuläret Doktorandförordnande hittar du genom att klicka på länken Ansökan sker via Researchwebs ansökningssystem, längst ner på första sidan.


Välkommen med din ansökan senast 4 mars 2019

Ansökan sker via Researchwebs ansökningssystem, https://www.researchweb.org/is/ltv

 

Vi använder kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.

Mer om våra kakor