3-5 stycken doktorandförordnanden vid Centrum för klinisk forskning Västmanland varav 2 med inriktning sjuksköterska

Refnr: 20230138

Om arbetsplatsen

Centrum för klinisk forskning Västmanland (CKF) är en organisation vars verksamhet innebär att personal inom Region Västmanland får möjligheter till klinisk forskning. CKF erbjuder också handledningshjälp och kursverksamhet samt fördelning av visst ekonomiskt stöd till forskande medarbetare i form av förordnanden eller forskarveckor. Verksamheten syftar till att ytterligare höja personalens kunskaper i vetenskapligt utvecklingsarbete för att stärka en evidensbaserad, säker och kostnadseffektiv vård.

Vår verksamhet bygger på ett avtal mellan Uppsala universitet och Region Västmanland om samarbete vad gäller forskning och forskarutbildning. Avtalet bidrar till att utöka och stärka forskningsverksamheten inom Region Västmanland. Doktorander kan registreras vid CKF och disputation kan ske i Västerås. Sedan 1999 har vi haft 78 disputationer vid CKF. I nuläget är 33 doktorander registrerade hos oss. Över 1000 artiklar har publicerats i refereebedömda tidskrifter. Bland de forskande medarbetarna finns 18 postdoktorander, 9 docenter och 3 professorer.


Doktorandförordnande

En förutsättning för förordnandet är att den sökande har en grundanställning i Region Västmanland eller en verksamhet som har avtal med region Västmanland. Enligt Högskoleförordningen, 5 kap, 3a§ ”En anställning som doktorand skall avse arbete på heltid. Om en doktorand begär det, får anställningen avse arbete på deltid, dock lägst 50 % av heltid.” Förordning (2002:139).

En doktorand skall därmed beredas minst 50 % av heltid för sitt doktorandarbete.


Arbetsuppgifter

Du kommer att arbeta med eget doktorandprojekt under handledning, skriva vetenskapliga rapporter, delta aktivt i doktorandseminarier och undervisning.

I förordnandet ingår ordinarie institutionstjänstgöring, t.ex. att handleda deltagare i CKF:s kurser, viss undervisning och andra meriterande institutionsengagemang. Doktoranden ska aktivt medverka till att utveckla CKF:s olika verksamheter, samt visa ett starkt medarbetarskap eller har som plan att verka för CKF och utvecklingen av forskning i Region Västmanland.


Kvalifikationer

Sökanden ska ha en projektplan omfattande hela doktorandarbetet och vara registrerad doktorand vid någon högskola eller universitet. Om sökanden ännu ej registrerats ska registrering göras innan förordnandet kan påbörjas. Projektplanen kommer att granskas av en bedömningsgrupp sammansatt av företrädare för Region Västmanland och Uppsala universitet. Doktorandförordnanden är öppna för personal med universitetsutbildning, exempelvis dietister, folkhälsovetare, fysioterapeuter, kuratorer, läkare, psykologer, tandhygienister, tandläkare och sjuksköterskor.

Ditt CV ska vara uppdaterat i vårt webbaserade ansökningssystem Researchweb. Mer information om detta får du längre ner i avsnittet Ansökningsprocedur. I själva ansökan kan du bifoga nödvändiga dokument som projektplan. Rekommendationsbrev och kontaktuppgifter till referenspersoner uppmuntras.


Anställningsvillkor

Tidsbegränsad anställning, 2-års förordnande, med tjänstgöring vid den ordinarie arbetsplatsen och vid CKF. Deltid upp till 50 % vid Centrum för klinisk forskning, som finansieras till hälften av CKF och till hälften av den sökandes forskargrupp eller motsvarande. Denna motfinansiering kan därmed se mycket olika ut beroende på den sökandes, eller den forskargrupp sökanden tillhör, tillgång till externa och interna forskningsmedel. Möjlighet till förlängning finns om man uppvisar adekvat progress men dock totalt åtta år sammanlagt. Doktorandförordnandet upphör senast en månad efter genomförd disputation. Tillträde efter överenskommelse.


Ansökningsprocedur

Till denna ansökan använder vi Researchweb ansökningssystem, länk https://www.researchweb.org/is/ltv.

Du som redan har inloggningsuppgifter till Researchweb använder dem för att logga in eller begära nytt lösenord vid inloggning. I annat fall registrerar du dig som ny användare på sidan.

För att du ska få en rättvis bedömning av din ansökan är det viktigt att du uppdaterar din CV-information i Researchweb. Det gör du genom att klicka på ditt namn längst upp till höger på startsidan, och sedan på Redigera CV. Även handledare och medarbetare måste uppdatera CV i sina konton i Researchweb, vilket vi uppmanar den sökande att tillse. I CV ska aktuell anställning och befattning framgå.

Välkommen med din ansökan senast 31 mars 2023. I din ansökan är det viktigt att du väljer attestant, namn på din verksamhetschef/närmast överordnad chef som ska bekräfta din ansökan med sin underskrift.

Om din chef har ett konto i Researchweb kommer denne att få en uppmaning via e-post om att signera ansökan med BankID. 
Om ni inte kan eller vill använda BankID kan du skriva ut blanketten efter att du avslutat din ansökan, underteckna manuellt och be om din chefs underskrift. Underskriven blankett skickar du med post till den adress som finns högst upp till höger på blanketten. Du kan även välja att skicka den underskrivna blanketten via e-post till forskning@regionvastmanland.se. Vid utskrift av blankett omvandlas länk för signering med BankID till signeringsfält.

Elektronisk underskrift ska vara gjord innan ansökan stänger. Utskriven blankett ska vara Centrum för klinisk forskning tillhanda senast 5 april 2023.


Kontaktpersoner

Joanna Bergh
Läkarföreningen
021-17 51 40

Ingrid Edman
Vårdförbundet
021-10 41 30

Kent Nilsson
Professor, föreståndare för Centrum för klinisk forskning Västmanland
Epost: kent.nilsson@regionvastmanland.se
Telefon: 021-17 32 54

Abbas Chabok
Docent, bitr chef CKF, forskningschef i hälso- och sjukvårdsförvaltningen
Epost: abbas.chabok@regionvastmanland.se
Telefon: 021-17 32 18

Godkänn vårt användande av kakor (cookies)

Region Västmanland använder cookies och andra liknande tekniker på våra webbplatser. Du kan själv kontrollera vilka cookies som får placeras i din webbläsare och du kan ändra dina inställningar när som helst via länk i sidfoten. Läs mer om vad regionen använder kakor till och gör sen dina val.

Inställningar för cookies

Här kan du välja vilka kategorier av cookies som ska vara aktiverade.

Denna kategori består av cookies som behövs för att webbplatsen ska fungera korrekt.

Denna kategori består av cookies som ger oss statistik och anonymiserad data som visar hur våra webbplatser används och gör det möjligt för oss att rätta till fel och förbättra webbplatserna.

Denna kategori består av cookies från tredjepartstjänster som bland annat möjliggör uppspelning av video och länkning till våra sidor och flöden i sociala medier.