08 MARS - 10 APR.

Tema-seminarier i tillgänglighets-uppdraget

I tillgänglighetsuppdraget erbjuder Socialstyrelsen regionerna möjligheten att delta på öppna seminarium med olika teman.

Händelsekategori

Föreläsningar.

Seminarierna är digitala via Teams och leds av utredare från Socialstyrelsen med inbjudna experter och sakkunniga. Inledningsvis ges en presentation av ett nytt kunskapsunderlag, exempelvis en nyligen publicerad Socialstyrelserapport eller annat material. Därefter inbjuds en eller flera regioner att presentera exempel på nya eller förbättrade arbetssätt inom området. Seminarierna avslutas med en diskussion mellan deltagarna, antingen i helgrupp eller mindre grupper.

Ingen anmälan krävs.

Tema: Kompetensförsörjningens påverkan på tillgänglighet

Datum: Fredag 8 mars klockan 10 - 12

Anslutningslänk: Kompetensförsörjningens påverkan på tillgänglighet

Den 28 februari 2024 publicerar Socialstyrelsen resultat från Nationella planeringsstödet för legitimerade hälso- och sjukvårdspersonal (NPS) https://www.socialstyrelsen.se/kunskapsstod-och-regler/kompetensforsorjning/nationella-planeringsstodet/

Rapporten ger en nationell överblick över personalförsörjningen och visar på regionernas olika förutsättningar. Två av syftena med rapporten är att ge stöd till framåtriktade analyser samt bjuda in till diskussion och reflektioner över personalförsörjningen från olika perspektiv. Socialstyrelsen bjuder in till ett seminarium för att utforska hur hälso- och sjukvårdens aktörer gemensamt kan stödja utvecklingen av personalförsörjningen, på kort och längre sikt.

Program

Kl. 10:00 Välkommen och introduktion till Tillgänglighetuppdragets och Nationella planeringsstödets (NPS) seminarium

Kl. 10:10 Presentation från senaste NPS-rapporten med fokus en nationell bild och regionala skillnader

Kl. 10:30 Workshopgrupper 1:  Vilka är de viktigaste personalförsörjningsfrågorna för er region?

Kl. 10:50 Paus 

Kl. 11:05 Presentation utifrån en syntes av slutsatser i NPS-rapporten tillsammans med några utvecklingsförslag

Kl. 11:20 Workshopgrupper 2: Diskussion utifrån hur regionerna kan bidra och vara med i utvecklingen utifrån ovan beskrivna förslag.

Kl. 11:40 Återkoppling från grupperna

Kl. 11:50 Avslutning och nästa steg

Tema: Vård som inte bör göras och kloka kliniska val

Datum: Onsdag 20 mars klockan 9:30 – 11:30

Anslutningslänk: Vård som inte bör göras och kloka kliniska val

Socialstyrelsen har presenterat 23 november en rapport ”Vård som inte bör göras” som behandlar medicinska prioriteringar med fokus på ”icke-göra”-rekommendationer i Nationella Riktlinjer. Läkarsällskapets arbetsgrupp för Kloka Kliniska Val har nyligen presenterat en slutrapport som visar att en femtedel av sjukvårdens resurser beräknas gå till spillo genom användning av tester, undersökningar och behandlingar som inte är av värde för patienterna. Seminariet behandlar hur stöd till implementering av nya metoder och utmönstring av gamla kan bidra till effektivare vård. Vi får även lyssna till ett ”lärande exempel” från Liljeholmens Vårdcentral.

Program

09:35-09:45 Vård som inte bör göras

09:45-10:00 Kloka kliniska val

10:00-10:10 Inledande frågestund/diskussion

10:10-10:15 Paus

10:15-10:35 Klok förskrivning av beroendeframkallande läkemedel

10:35-10:55 Arbetet med kloka kliniska val inom internmedicin vid Skånes universitetssjukhus i Malmö

10:55-11:30 Avslutande diskussion

Tema: Metodstöd för produktion och kapacitetsstyrning (PKS)

Datum: Onsdag 10 april klockan 9.30-11.00

Anslutningslänk: Publiceras närmare datumet

Socialstyrelsen har ett flertal uppdrag som berör stöd till regionernas arbete med PKS. Myndighetens ska under våren 2024 lansera ett metodstöd för PKS som myndigheten tagit fram inom ramen för uppdragen. Som ett resultat av uppdraget kommer en seminarieserie att genomföras om metodstödets olika delar, varav ett är ett strategiskt metodstöd.  Då flera av tillgänglighetsdialogerna under 2023 har behandlat PKS-relaterade frågor och arbetssätt vill vi erbjuda möjlighet att delta vid seminarierna som uppdraget genomför. Socialstyrelsen kommer att särskilt bjuda in till en seminarieserie för att lansera det framtagna metodstödet. Det första behandlar: Hur säkerställs att PKS är styrande? Förändringsledning, utbildning, organisation och ansvarsfördelning.

Prenumerera på händelser

Om du arbetar inom eller i anslutning till Region Västmanland kan du prenumerera på händelser utifrån dina egna intresseområden. 

Skapa prenumeration

Godkänn vårt användande av kakor (cookies)

Region Västmanland använder cookies och andra liknande tekniker på våra webbplatser. Du kan själv kontrollera vilka cookies som får placeras i din webbläsare och du kan ändra dina inställningar när som helst via länk i sidfoten. Läs mer om vad regionen använder kakor till och gör sen dina val.

In English

Inställningar för cookies

Här kan du välja vilka kategorier av cookies som ska vara aktiverade.

Denna kategori består av cookies som behövs för att webbplatsen ska fungera korrekt.

Denna kategori består av cookies som ger oss statistik och anonymiserad data som visar hur våra webbplatser används och gör det möjligt för oss att rätta till fel och förbättra webbplatserna.

Denna kategori består av cookies från tredjepartstjänster som bland annat möjliggör uppspelning av video och länkning till våra sidor och flöden i sociala medier.

In English