Logotyp Region Västmanland
Till innehåll
Målområde

Ett nyskapande Västmanland genom hållbar tillväxt

Vi arbetar med länets näringslivsutveckling och kompetensförsörjningsfrågor i syfte att främja hållbar regional tillväxt och stärka länets attraktion nationellt och internationellt.

Vi samordnar insatser och tar fram strategier för näringslivsutvecklingen i länet. Vår främsta strategi är Affärsplan Västmanland som revideras varje år. Där berörs ämnen om hur vi ska arbeta med tillväxtfrågor, företagsstöd, innovation, turismnäring och kompetensförsörjning. Genomgående i vårt arbete är att systematisk och strategisk förstärka hållbarhetsperspektivet inom Västmanland.

Målområde: Ett nyskapande Västmanland genom hållbar tillväxt

Delmål: Öka antalet exporterande företag

2018 exporterade länets företag varor för 43 miljarder, det är en ökning på lite mer än 1 miljard från året innan. Det är fortfarande främst länets stora företag som svarar för exporten, men antalet exportbolag med 1–9 anställda har ökat mest under förra året.

Varuexporten är hög både i förhållande till befolkningen och till den mängd varor och tjänster som produceras i länet. Företag med fler än 250 anställda står för den största delen 2018 och svarar för 36 miljarder av den totala varuexporten på 43 miljarder. Tyskland, Frankrike och Kina är viktiga exportländer för länet och svarar tillsammans för 13 miljarder. 

Antalet småföretag som exporterar har ökat till 275 st i Västmanland och deras närvaro på internationella marknader blir starkare. Fortfarande står de dock endast för en liten del av den totala varuexporten. Utöver stärkt samverkan mellan länets exportfrämjande organisationer har Region Västmanland under 2018 delat ut 11 exportcheckar och särskilt satsat på att stödja mindre

Antalet exporterande företag

Källa

Beställning från SCB, Antal exportföretag per storleksklass, år 2000-2018.

Simon Bölling/Mikael Hjorth beställer från SCB i januari/februari varje år. SCB Ari Mansikkaviita

 

Antal exporterande företag i Västmanland, 2000 - 2018

Källa

Beställning från SCB, Antal exportföretag per storleksklass, år 2000-2018.

Simon Bölling/Mikael Hjorth beställer från SCB i januari/februari varje år. SCB Ari Mansikkaviita

 

Antal exporterande företag i Västmanland, 2000 - 2018

Källa

Beställning från SCB, Antal exportföretag per storleksklass, år 2000-2018.

Simon Bölling/Mikael Hjorth beställer från SCB i januari/februari varje år. SCB Ari Mansikkaviita

 

Exporterande företag per län under 2018

Källa

Beställning från SCB, Antal exportföretag per storleksklass, år 2000-2018.

Simon Bölling/Mikael Hjorth beställer från SCB i januari/februari varje år. SCB Ari Mansikkaviita

 

Erik Asph Hennerdal, näringslivsutvecklare på Region Västmanland

Det är när vi träffar de exporterande företagen i länet och får lyssna till deras berättelser som vi får bevis på att det arbete vi gör för att främja exporten är värdefull och gör skillnad. En företagare berättade att han sparat en månads arbetstid och undvikit stora och kostsamma misstag efter att ha deltagit på seminariet om export till Norge som genomfördes våren 2019 inom ramen för Regional Exportsamverkan i Västmanland.

Det ska vara enkelt för företag som vill göra affärer med andra länder att hitta rätt stöd, i rätt tid. Därför samarbetar vi regionalt kring export. Satsningen kallas regional exportsamverkan och är en del av Sveriges exportstrategi.

Här i Västmanland samarbetar Almi Företagspartner, Handelskammaren Mälardalen, Business Sweden, Exportkreditnämnden, Enterprise Europé Network och Region Västmanland för att stötta entreprenörer och företag, med både råd och kapital, i sin internationalisering.

Delmål i den regionala utvecklingsstrategin

Delmål 1.3.2 Minska andelen företag som upplever att de har svårt att hitta rätt kompetens vid rekrytering

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Non enim praesent elementum facilisis leo vel fringilla est. Felis bibendum ut tristique et egestas. Vitae tempus quam pellentesque nec nam. Diam ut venenatis tellus in. Cras p

Tack vare intervjuer fick Ingenjörer AB kompetenta kandidater

När Ingenjörsfirman började intervjua sina kandidater istället för att rekrytera via SMS upplevde de en uppsving i antalet kompetenta medarbetare.

Andel arbetsställen som har angett att de upplevt brist på arbetskraft vid rekrytering under det senaste året. Västmanlands län.

Delmål i den regionala utvecklingsstrategin

Delmål 1.3.4 - Öka andelen sysselsatta mellan åldrarna 20-64

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Non enim praesent elementum facilisis leo vel fringilla est. Felis bibendum ut tristique et egestas.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Non enim praesent elementum facilisis leo vel fringilla est. Felis bibendum ut tristique et egestas. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Non enim praesent elementum facilisis leo vel fringilla est. Felis bibendum ut tristique et egestas. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Non enim praesent elementum facilisis leo vel fringilla est. Felis bibendum ut tristique et egestas. 

Andel sysselsatta i Västmanland. Andelen anges i procent

Godkänn vårt användande av kakor (cookies)

Region Västmanland använder cookies och andra liknande tekniker på våra webbplatser. Du kan själv kontrollera vilka cookies som får placeras i din webbläsare och du kan ändra dina inställningar när som helst via länk i sidfoten. Läs mer om vad regionen använder kakor till och gör sen dina val.

Inställningar för cookies

Här kan du välja vilka kategorier av cookies som ska vara aktiverade.

Denna kategori består av cookies som behövs för att webbplatsen ska fungera korrekt.

Denna kategori består av cookies som ger oss statistik och anonymiserad data som visar hur våra webbplatser används och gör det möjligt för oss att rätta till fel och förbättra webbplatserna.

Denna kategori består av cookies från tredjepartstjänster som bland annat möjliggör uppspelning av video och länkning till våra sidor och flöden i sociala medier.