Vårdgivare och samarbetspartners
För vårdgivare och samarbetspartners
Till innehåll
Vårdgivare och samarbetspartners
För vårdgivare och samarbetspartners

Digitalt vårdmöte

Region Västmanland erbjuder digitalt vårdmöte via appen Min hälsa och via inkorgen 1177. Vilket system som används beror på behov och vem som deltar. För vårdpersonalen skiljer sig tillvägagångssättet åt för att boka mötet. För patienten är skillnaden hur hen ansluter.

Det finns flera vinster med att använda digitalt vårdmöte både för patienten,
samhället i stort och för verksamheten. Varje mottagning/vårdcentral bestämmer själv vilka vårdmöten som är lämpliga att erbjudas digitalt. 

Att införa digitalt vårdmöte handlar dels om ny teknik dels om förändrade rutiner och arbetssätt. Innan man inför digitalt vårdmöte är det viktigt att diskutera

 • syfte och mål
 • vilka vårdmöten som ska erbjudas digitalt
 • hur vårdflödet ser ut
 • vilka rutiner som behöver ändras/tas fram.

Så kommer din verksamhet igång

Förutsättningar för att erbjuda vårdmöten via Min hälsa

Anmäl att verksamheten vill börja erbjuda digitala vårdmöten till Cosmic Support på telefon (021-1)73500, tonval 1 därefter tonval 3.

 • Kontakttypen ”Kontakt via videolänk Cosmic” behöver finnas upplagd på enheten.
 • Behandlare behöver ha kamera, headset eller mikrofonpuck samt extraskärm. Beställ via ITs eKatalog:
 • Använd nätverkskabel för att internetansluta din dator, istället för trådlöst nätverk. Det ger stabilare och snabbare uppkoppling.
 • Behandlare behöver ha kunskap om den tekniska utrustningen, ha övat på ett digitalt möte samt veta hur tekniken fungerar för patienten.

Specifikt för dig som privat vårdgivare

Du som privat vårdgivare behöver beställa en regionvastmanland.se-adress som du använder för att logga in på Skype för Företag innan du startar ett digitalt vårdmöte via Cosmic.

När du har fått din regionvastmanland.se-adress behöver du lägga till brevlådan i Outlook eftersom du måste bevaka den. 
Instruktion - Lägga till brevlåda i nya Outlook
Instruktion - Lägga till brevlåda i äldre Outlook

Vad innebär det att jag får två e-postadresser?

Du måste bevaka både din e-postadress från den privata vårdgivaren samt regionvastmanland.se-adressen. På grund av Offentlighets- och sekretesslagen får du inte aktivera funktioner för automatisk vidarebefordran mellan adresserna.

Den regionala mejladressen blir primär. Det innebär att all information som skickas från olika system inom Regionen skickas till din regionala mejladress.

I och med den regionala adressen får du tillgång till Office 365, vilket ger dig att använda och samarbeta i bland annat Teams, SharePoint och Skype.

Mer om vidarebefordran av epost från Regionens adress

Region Västmanland är en myndighet och lyder under Offentlighets- och sekretesslagen. Det betyder att vi är skyldiga att lämna ut allmänna handlingar. Med allmän handling menas bland annat handlingar som kommer in till myndigheten i form av e-post.
 
Lagen medför också en skyldighet att först göra en sekretessprövning innan vi lämnar ut uppgifter. En sådan sekretessprövning är naturligtvis inte möjlig om man har funktioner aktiverade som automatiskt vidarebefordrar inkommande e-post till någon extern adress. 

Instruktion - Vidarebefordra mejl från din regionadress
 

Förutsättningar för att erbjuda vårdmöten via inkorgen 1177

 • Anmäl till Cosmic Supporten att kontakttypen ”Kontakt via videolänk” finnas upplagd på enheten.
 • Kontrollera att mallarna "Digitalt vårdmöte" och "Digitalt vårdmöte i grupp" finns upplagda som invånarärenden i Personalverktyget på enheten. Om de saknas lägg ärende till E-tjänster. 

Tips till dig som är behandlare

 1. Se till att du har bra belysning där du sitter och exempelvis inte har starkt ljus bakom dig så att ditt ansikte inte syns

 2. Kontrollera att både ljud och bild är påslaget

 3. Presentera dig tydligt för patienten

 4. Giltig ID-handling skall visuellt uppvisas av patienten

 5. Placera bilden av patienten på skärmen nära din kamera (då riktar du automatiskt blicken mot kameran när du tittar på patienten och ni får en trevligare kontakt). Titta in i kameran då du pratar med patienten

 6. Var beredd: vad gör du om tekniken strular?
  1. Ring upp patienten på vanlig telefon och slutför mötet om det inte går att genomföra som videomöte
  2. Vid behov av support, kontakta i första hand Cosmic Support på telefon (021-1)73500, tonval 1 därefter tonval 3.

Information till patient

 • 1177.se/videosamtal
 • Bilaga att skicka med kallelse både om patient ska ansluta via appen Min hälsa eller via inkorgen 1177. Bilagorna heter ”Digitalt vårdmöte Min hälsa” och ”Digitalt vårdmöte Teams/inkorg 1177” och finns under mappen Gemensamt där bilagor väljs i Cosmic.

Så kommunicerar vi kring digitala vårdmöten

Vi har större chans att nå ut med vårt budskap om alla kommunicerar på ett enhetligt sätt. Därför finns det kommunikationsriktlinjer för hur vi kommunicerar kring digitala vårdmöten. Målet är att våra patienter ska känna till att vi erbjuder tjänsten och tycka att tekniken är enkel att använda.

Namn och budskap

Region Västmanland kallar tjänsten ”digitalt vårdmöte”. När vi förklarar för patienten vad digitalt vårdmöte är använder vi formuleringen ”ett videosamtal via appen Min hälsa”.

Fokusera budskapet på vad patienten kan göra, hur det går till och nyttan av tjänsten. Komplettera med att berätta vilken typ av besök som din mottagning erbjuder digitalt eller om ni vänder er till en specifik patientgrupp/målgrupp.

Exempel på standardformuleringar

 • Digitalt vårdmöte – ett videosamtal via appen Min hälsa.
 • Träffa vårdpersonalen i ett digitalt vårdmöte via en app i din mobil. Det är enkelt, säkert och du behöver inte ta dig till mottagningen.
 • Du vet väl om att du kan möta vårdpersonalen där det passar dig bäst? Det enda du behöver är en smartphone, eller en surfplatta och Mobilt BankID.
 • Istället för att ta dig till mottagningen för ett träffa vårdpersonalen kan vissa besök ske digitalt. Ett digitalt vårdmöte är ett videosamtal via appen Min hälsa där du och vårdpersonalen ser och kan prata med varandra. Skillnaden är att du inte behöver åka till mottagningen. Ett digitalt vårdmöte kan inte ersätta alla besök på mottagningen, men en del. Prata med vårdpersonalen om du är intresserad så gör vi en bedömning om det är möjligt.
  Läs mer om digitala vårdmöten och hur du kopplar upp dig på 1177.se

Hänvisa till 1177.se

Vi hänvisar alltid där det är möjligt till 1177.se för att läsa mer om digitalt vårdmöte och hur man kopplar upp sig. Behöver du sprida en kortadress använder du: 1177.se/videosamtal

Bilder

På Kommunikationsplatsen finns bilder som du som medarbetare i Region Västmanland kan använda.

App-ikon Min hälsa

Olika kanaler

 • Det personliga mötet - det är mer effektivt om du som vårdpersonal berättar om tjänsten i mötet med patient än att lämna ut en skriftlig information.
 • Bilaga till kallelse som förklarar hur patienten ska ansluta. Du kan även skriva ut bilagan via Cosmic. Observera att det finns två bilagor.
 • Mottagningens kontaktkort på 1177 - Under rubriken Aktuellt eller Vårt utbud kan du informera om att mottagningen erbjuder digitalt vårdmöte och förtydliga för vilka besök det gäller.
 • Väntrums-tvDigitalt vårdmöte på väntrums-tv.pdf Det finns även en mall för väntrums-tv i Kommunikationsplatsen om din verksamhet vill göra egen information.

Vinster och nyttor

Det finns flera viktiga vinster med användningen av digitalt vårdmöte både för patienten, samhället i stort samt för dig och din verksamhet.

Patient
Stora direkta vinster för patient i form av minskad besökstid (både restid och tid i väntrum) och genom det minskad störning på arbete/fritid. Ökad tillgänglighet, inte minst för patientgrupper som inte kan eller ska befinna sig i vårdmiljö.

Samhälle
Vinster för samhället i form av minskad miljöbelastning i transporter, minskade störningar i arbetslivet när vårdbesök tar mindre tid och minskad smittspridning när sjuka patienter kan stanna hemma i högre utsträckning.

Vårdgivare
För dig som vårdgivare ser vi flera fördelar. Digitala möten är effektiva och tar lite administrativa resurser i anspråk. Minskad utnyttjande av lokaler. Minskad risk för hot och våld mot personal. Men exakt vilka vinster vi kommer kunna göra i framtiden vet vi inte ännu. Förutom de konkreta nyttorna här och nu så är det även värdefullt att se på ny teknik som möjliggörare för verksamhetsutveckling. Det gäller i högsta grad digitala vårdmöten.

Typ av vårdmöten där digitala alternativ passar extra bra:

 • Bedömningar där patientens ansiktsuttryck är av värde: till exempel psykosocial ohälsa och vissa återbesök
 • Hudinfektioner med luftburen spridningsrisk som exempelvis vattkoppor
 • Bedömning av hud: sår, operationssår, eksem, hudutslag med mera
 • Återbesök som försvåras på grund av resvägar så som rehabiliteringsuppföljning
 • Besök där patienten har svårt att ta sig till mottagningen. Det digitala mötet kan eventuellt kompletteras med hembesök av till exempel sjuksköterska
 • Besök där patienten på grund av psykiska omständigheter har svårt att ta sig till mottagningen
 • Där det finns stor tidsvinst för patienten på grund av arbete, skola eller liknande

Vanliga frågor och svar

Kan jag chatta med patienten i ett digitalt vårdmöte?
Nej.

Kan jag dela dokument med patienten i ett digitalt vårdmöte?
Nej.

Kan man vara fler än två personer i ett digitalt vårdmöte?
I Min hälsa tillåter tekniken bara tvåpartssamtal. Vid behov av att flera personer deltar används istället digitalt vårdmöte via inkorgen 1177.

Kan jag genomföra ett digitalt vårdmöte med ett barn eller annan person utan Mobilt BankID?

Om Min hälsa används och patient saknar Mobilt BankID dubbelbokas vårdnadshavare/ombud med patienten och det digitala vårdmötet sker via vårdnadshavarens/ombudets bokning. Då krävs det att vårdnadshavaren har Mobilt BankID.

För digitalt vårdmöte via inkorgen 1177 krävs att den som ska ansluta har Mobilt BankID, BankIT eller Freja eID plus för att logga in på 1177 och ta del av möteslänken. 

Jag behöver hjälp av en tolk eller ombud. Hur fungerar det i ett digitalt vårdmöte?
Om mötet sker via Min hälsa får tolk eller ombud sitta med hos antingen patient eller vårdpersonal och delta i samtalet därifrån. Om mötet sker via Teams ansluter tolken själv till mötet. 

Patienten har problem att logga in med Mobilt BankID i appen Min hälsa. Vad gör jag?
Hänvisa patienten till sin bank. Vi kan tyvärr inte hjälpa till att lösa problemet.

Hur kan jag testa ljudet i Skype?
Lägg till en ny användare genom att söka efter adressen echo123@skypeids.net. Ring upp användaren och följ instruktionerna

Jag har en diktafon kopplad till min dator och har problem med ljudet i diktafonen. Hur löser jag det?
Se instruktioner med bilder här

Vid problem gällande teknisk utrustning, kontakta IT-Supporten på 021-17 35 00.

Vad räknas ett digitalt vårdmöte som?
Ett digitalt vårdmöte motsvarar ett fysiskt/personligt besök. 

Godkänn vårt användande av kakor (cookies)

Region Västmanland använder cookies och andra liknande tekniker på våra webbplatser. Du kan själv kontrollera vilka cookies som får placeras i din webbläsare och du kan ändra dina inställningar när som helst via länk i sidfoten. Läs mer om vad regionen använder kakor till och gör sen dina val.

Inställningar för cookies

Här kan du välja vilka kategorier av cookies som ska vara aktiverade.

Denna kategori består av cookies som behövs för att webbplatsen ska fungera korrekt.

Denna kategori består av cookies som ger oss statistik och anonymiserad data som visar hur våra webbplatser används och gör det möjligt för oss att rätta till fel och förbättra webbplatserna.

Denna kategori består av cookies från tredjepartstjänster som bland annat möjliggör uppspelning av video och länkning till våra sidor och flöden i sociala medier.